(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень авторефератів дисертацій № 2 2020 р.

664.7

З - 76

Значек, Р.Р. Формування асортименту та товарознавча оцінка зернових хлібців поліпшеної якості: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ Р. Р. Значек; ХДУХТ. - Харків, 2019. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-20

В роботі за результатами медико-біологічних досліджень встановлено, що продукти володіють антиоксидантною активністю та гепатопротекторною дією, їх можна рекомендувати як у масовому, так і в профілактичному харчуванні людей. Встановлено ефект синергізму за показником біологічної активності при включенні до складу продукту збагачуючих добавок, що призводить до підвищення біологічної активності зернових хлібців. 

664.6

З- 93

Зуйко, В.І. Удосконалення технології житньо-пшеничного хліба для закладів ресторанного господарства: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ В. І. Зуйко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі досліджено вплив існуючих вітчизняних і закордонних підкислювачів на технологічні особливості, фізико-хімічні та структурно-механічні властивості напівфабрикатів і готових виробів. Розроблено склад полікомпонентних підкислювачів "Оптимальний 1" та "Оптимальний 2". Досліджено та проаналізовано їх вплив на тривалість технологічного процесу, вплив добавок на біохімічні, мікробіологічні, структурно-механічні властивості тіста і хліба з суміші житнього та пшеничного хліба.

664.6

І- 37

Ізмайлова, О.О. Удосконалення технології пшеничних зернових пластівців підвищеної біологічної цінності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.02/ О.О. Ізмайлова; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В  роботі на основі теоретичних та експериментальних досліджень визначено ефективність використання низькотемпературної обробки зернової маси перед пророщуванням та/або біопрепарату "Байкал ЕМ-1" під час пророщування зерна пшениці в технології пшеничних зернових пластівців підвищеної біологічної цінності.

664.6

К 55

Кобець, О.С. Удосконалення технології бісквітних напівфабрикатів оздоровчого призначення: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ О. С. Кобець; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.17-20

Дисертацію присвячено удосконаленню технології бісквітних напівфабрикатів шляхом використання нетрадиційної рослинної сировини, а саме-концентратів харчових волокон пшеничного, яблучного, какао та олій рослинних з нетрадиційної сировини - олії зародків пшениці, плодів шипшини та рижієвої, та скорочення технологічного процесу їх виробництва. Встановлено можливість використання у технології бісквітних напівфабрикатів вакуумно-випарного охолодження з метою скорочення технологічного процесу їх виробництва. 

664.6

Л 63

Лісовська, Т.О. Технологія бісквітного напівфабрикату з використанням борошна кукурудзяного екструдованого: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Т.О. Лісовська; ХДУХТ. - Харків, 2018. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.14-17

В роботі науково обгрунтовано та розроблено технологію бісквітного  напівфабрикату з використанням борошна кукурудзяного екструдованого у різних співвідношеннях з борошном пшеничним та повною заміною останнього, досліджено її функціонування як технологічної системи. Одержано комплекс нових даних, що характеризують органолептичні, фізико-хімічні, реологічні, мікробіологічні показники, харчову цінність нової продукції, науково обгрунтовано термін зберігання.

664.6

Н 19

Назар, М. І. Удосконалення технології хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ М. І. Назар; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 20  с.: табл. - Бібліогр.: с.15-18

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та удосконаленню технології хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами. Науково обгрунтовано доцільність використання харчових волокон гороху  і харчових волокон картоплі для збагачення хлібобулочних виробів і впровадження їх у виробництво на харчових міні-підприємствах та закладах ресторанного господарства.

664.6

П 16

Паньков, Д. В. Автоматизоване управління технологічним комплексом хлібопекарського виробництва на основі методів кваліметрії: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07/ Д. В. Паньков; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-18

Дисертація присвячена розробці нового підходу до управління технологічними процесами хлібопекарського виробництва. Розроблена онтологія хлібопекарського виробництва, що дає необхідні можливості практичного застосування результатів для розробки ефективних ресурсоощадних стратегій управління технологічним комплексом хлібопекарського виробництва.

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Хліборобна промисловість