(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ № 2 2019 р.

 

664.7

В 36

Верхоланцева, В.О. Обгрунтування режимних параметрів охолодження зернової сировини у процесі зберігання: автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.18.12/ В.О. Верхоланцева; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. аграрний ун-т. - Вінниця, 2016. - 21 с. - Бібліогр.: с. 16-19

У роботі викладено нове вирішення науково-прикладного завдання, що полягає у збереженості показників якості, шляхом використання охолодження та розробки необхідного оснащення. Запропоновано конструктивну схему пристрою для охолодження та розробки необхідного оснащення. Запропоновано конструктивну схему пристрою для охолодження пшениці при зберіганні.

664.6

Т 48

Ткаченко, А.С. Формування споживних властивостей печива цукрового підвищеної харчової цінності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ А.С. Ткаченко; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - К., 2015. - 25 с. - Бібліогр.: с. 20-22

Доведено доцільність застосування біоантиоксидантів рослинного походження, нетрадиційної сировини з підвищеною біологічною цінністю та нетрадиційних олій для виробництва печива цукрового. Аналіз хімічного складу свідчить про підвищення вмісту незамінних амінокислот, поліненасичених жирних кислот, мінеральних речовин і вітамінів у новому печиві цукровому.

664.6

С 79

Степанькова, Г.В. Технологія хліба пшеничного з використанням продуктів переробки зародків вівса та кукурудзи: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Г.В. Степанькова; М-во освіти і науки України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016 20: с. - Бібліогр.: с. 15-18

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню використання шроту зародків вівса та жмиху зародків кукурудзи в технології хліба пшеничного підвищеної харчової та біологічної цінності. Встановлено, що за додавання дослідних добавок, особливо шроту зародків вівса,  зростають пружні властивості тіста. Нові види хліба характеризуються високими органолептичними та фізико-хімічними показниками якості, підвищеним вмістом незамінних амінокислот, харчових волокон, вітамінів Е, В, РР, магнію, заліза, фенольних сполук та дубильних речовин, що дозволяє рекомендувати їх для оздоровчого та лікувально-профілактичного харчування.

664.6

П 34

Писарець, О.П. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з використанням кукурудзяного борошна: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ О.П. Писарець; М-во освіти і науки України,  НУХТ. - К., 2015. - 21 с: табл. - Бібліогр.: с. 17-19

Дисертація присвячена удосконаленню технології хлібобулочних виробів з використанням кукурудзяного борошна. В роботі досліджено хімічний склад та технологічні властивості кукурудзяного борошна обойного. Обгрунтовано технологічні заходи та способи приготування тіста з кукурудзяним борошном обойним, що забезпечують хорошу якість готових виробів.

663.1

С 17

Самойленко, Ю.О. Моделювання та оптимальне керування періодичними процесами вирощування хлібопекарських дріжджів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07/ Ю.О. Самойленко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с. 15-17

Дисертація присвячена питанню розробки оптимального керування роботи апаратом для вирощування хлібопекарських дріжджів на основі кінетичної оптимізації, а також побудови автоматизованої системи керування даним об'єктом. Розроблені діаграми класів, послідовності та діяльності дають змогу представити складний технологічний процес вирощування хлібопекарських дріжджів в аспектах статичної структури системи, часової послідовності між стадіями та операціями циклу та з точки зору логічного управління апаратом.

664.6

Л 72

Лозова , Т.М. Наукове обгрунтування збереженості борошняних кондитерських виробів з антиоксидантними властивостями: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.15/ Т.М. Лозова ; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. - К., 2016. - 45 с.: іл. - Бібліогр.: с.35-42

В роботі показана доцільність використання природних нетрадиційних видів сировини (апіпродукти, фітодобавки, білоквмісна сировина) у виробництві борошняних кондитерських виробів шляхом встановлення вмісту біологічно цінних сполук, в тому числі з антиоксидантними властивостями. Розроблено рецептурний склад 19 найменувань різних груп борошняної кондитерської продукції (вафлі, кекси, печиво, пряники) з оптимізованими споживними властивостями, збагачених есенціальними макро- і мікронутрінтами, які підвищують біологічну цінність продукту.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Хліборобна промисловість