(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ № 1 2019 р.

664.7

К 31

Кашкано, М.А. Удосконалення технологій виробництва страв та кулінарних виробів на зерновій основі: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ М.А. Кашкано; М-во освіти і науки України, Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-16

Розроблено оптимальні рецептури полікомпонентних інстантних каш та круп'яних запіканок, що мають збалансований білково-вуглеводний склад, та рідких приправ зі збалансованим співвідношенням омега-6 та омега-3 жирних кислот шляхом математичного моделювання. Доведено, що екструдування зернових культур дозволяє отримати сухі тонкоподрібнені порошки, які за функціональними характеристиками здатні утворювати з полярним розчинником інстантні каші.

664.6

М 25

Мардар, М.Р. Наукові основи формування та покращення споживних властивостей нових видів зернових продуктів: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.18.15/ М.Р. Мардар; М-во освіти і науки України, ХДУХТ. - Харків, 2013. - 38 с.: іл. - Бібліогр.: с. 29-35

Розроблено та науково обгрунтовано рецептури нових екструдованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності та хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів. Проведено товарознавчу оцінку нових продуктів на основі аналізу органолептичних та фізико-хімічних показників якості, харчової та біологічної цінності, показників безпечності та медико-біологічних досліджень, розраховано комплексний показник якості. На нові види продукції розроблено та затверджено нормативну документацію, здійснено їх промислове впровадження.

664.7

Д 80

Дугіна, К.В. Удосконалення технології крупів підвищеної харчової цінності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.02/ К.В. Дугіна; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та розробці технології крупів підвищеної харчової цінності. Показано доцільність та технологічну ефективність підвищення харчової цінності крупів шляхом використання борошняних сумішей та застосування концентрату тваринних білків для забезпечення необхідної структури виробів. Обгрунтовано рецептурний склад борошняних сумішей для виробництва круп підвищеної харчової цінності.

664.6

Ш 83

Шпак, М.С. Моделювання замішування тіста та визначення раціональних параметрів робочих органів тістомісильних машин: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12/ М.С. Шпак; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі на основі аналізу літературних джерел отримані функціональні залежності в'язкості тіста та індексу течії від швидкості деформації, які використані в подальшому при математичному моделюванні. Проаналізовано вплив виду робочого органу на ефективність замішування для стадій первинного змішування компонентів і пластифікації. Визначені геометричні параметри робочої зони, в якій відбувається інтенсивний заміс,  а також форма робочого органу, якій слід надавати перевагу - штифтова.

664.7

Ж 91

Журлова, О.Д. Розробка біотехнології функціональних інгредієнтів із зернової сировини: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.20/ О.Д. Журлова; М-во освіти і науки України,  Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2015. - 19 с: рис. - Бібліогр.: с. 14-15

Досліджено біохімічний склад пшеничних і житніх висівок, на підставі чого зроблено висновки про можливість їх використання як джерела для виробництва функціонально фізіологічних інгредієнтів. Охарактеризовано біохімічний склад та фізіологічні властивості отриманих ферментолізатів пшеничних і житніх висівок, які підтверджують доцільність використання методів біомодифікації для вилучення вуглеводно-білкової суміші, поліфенолів, ксилоолігосахаридів та активованих харчових волокон.

664.6

Р 59

Роглєв, Й.Й. Удосконалення технології заморожених дріжджових напівфабрикатів для кулінарних виробів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Й.Й. Роглєв; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с.  17-18

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та удосконаленню технології заморожених дріжджових напівфабрикатів для кулінарних виробів. Досліджено показники якості та безпеки булочних виробів із заморожених тістових напівфабрикатів. Встановлено, що булочні вироби, виготовлені за удосконаленою технологією, повільніше втрачають вологу, покращується атакованість їх білків ферментами шлунково-кишкового тракту внаслідок денатурації білків.

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Хліборобна промисловість