(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Її величність – книга

663(03)

Б40

            Безпека харчування: сучасні проблеми: Посібник-довідник/ А.В. Уклад.: Бабюк, О.В. Макарова, М.С. Рогозинський та ін. - Чернівці: Книги - XXI, 2005. - 454 с.

У посібнику-довіднику викладене широке коло питань, які висвітлюють різні аспекти безпеки харчування: раціонального, збалансованого харчування для різних груп населення в залежності від віку, статі і характеру трудової діяльності, значення окремих поживних речовин і загальні правила харчування.

002

Д27

Дей А.И. Книгопечатание на Украине конца ХІХ – начала ХХ в./ А.И.Дей// 400 лет русского книгопечатания. Русское книгопечатание до 1917 года. – М.: Наука, 1964. – С.544-564.

С2

К73

Котляревський І. Енеїда: поема/ І.Котляревський. – К.: Дніпро, 1994. – 300 с.

002

П75

Прибытков, В.С. Иван Фёдоров/ В.С. Прибытков. - М.: Молодая гвардия, 1964. - 304 с.: ил. - (Сер. биографий; вып.1). - Библиогр.: с. 299.

            В книге предельно точно дана биография первопечатника Ивана Федорова, подтвержденная документальными фактами.

655

Т41

Тимошик, Микола. ЇЇ величність – книга. Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999: монографія/ Микола Тимошик; передмов. В.В. Скопенка. - Київ: Наша культура і наука, 1999. - 308 с. - Бібліогр.: с.287-297 . -Імен. покажч.: с. 298-305.. - 6.50,  грн.

            Це видання присвячене маловідомим сторінкам історії книговидавничої справи в Київському університеті, до творення якої були причетні десятки різних за суспільними, політичними, науковими і просто людськими якостями особистостей. Виклад матеріалу побудований переважно на архівних матеріалах, значна частина яких використовується вперше.

663

Х69

Ходнев, А.Н. Исследование съестных припасов и напитков: Химическая часть товароведения/ А.Н. Ходнев. - СПб.: Издание торг. дома С.Струговщикова, Г.Похитонова, Н.Водова и К., 1859. - 170 с.: рис.

В книге освещены вопросы различных пищевых продуктов. Дана характеристика мучных изделий,  хлеба, сахара, патоки, меда, шоколада, кофе, чая, какао. Рассматриваются  продукты питания животного происхождения, микроскопические исследования разных видов мяса, вопросы молока, его состав и свойства, описываются заготовки продуктов, применяемое оборудование.

С2

Ш37

Шевченко Тарас Кобзар/Т.Шевченко. – К.: Дніпро, 1994. - 688 с.

9 (477)(03)

Ш 47

Шендеровський, В.

            Нехай не гасне світ науки/ В. Шендеровський; за ред. Е. Бабчук. - К.: Рада, 2003. - 410 с.: фото. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 966-70-87-51-4

Книга містить 50 нарисів про українських вчених, що зробили вагомий доробок до скарбниці світової науки і культури.

9(С2)

Я47

Яковенко, Н.М.

            Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVIII століття: навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів/ Н.М. Яковенко. - К.: Генеза, 1997. - 312 с.: il. - Бібліогр.: с.297-300. -Імен. покажч.: с.301-308 . - 7.50,  грн.

            Нова концепція історії України, викладена у посібнику, є наслідком переорієнтації історичної науки з ідеологічного обслуговування на суто наукове дослідження і грунтується на сучасній методології та широкому залучені історичних джерел

 

Добавил: CNTB, 29.09.2019, в категорию Економіка промисловості (тематичні списки)