(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №9 2021

Пришляк, Н.В. Оцінка ефективності використання індивідуальних біогазових установок для переробки біовідходів селянських господарств/ Н.В. Пришляк //Економіка АПК. - 2021. - №3, березень. -  С. 50-60. - Бібліогр. в кінці ст.

Мамчур, В.А. Рейтингова оцінка рівня  самозабезпечення господарських формувань в аграрному секторі/ В.А. Мамчур //Економіка АПК. - 2021. - №3, березень. -  С. 61-80. - Бібліогр. в кінці ст.

Нечипоренко, О.М.Методологія оцінки ефективності діяльності науково-інноваційних кластерів/ О.М. Нечипоренко, Ю.М. Носенко //Економіка АПК. - 2021. - №3, березень. -  С. 81-88. - Бібліогр. в кінці ст.

Юрченко, І.В. Королівство Данія: досвід ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення/ І.В. Юрченко //Економіка АПК. - 2021. - №3, березень. -  С. 89-96. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпикуляк, О.Г. Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань/ О.Г. Шпикуляк, М.М. Ігнатенко //Економіка АПК. - 2021. - №3, березень. -  С. 97-111. - Бібліогр. в кінці ст.

Гадзало, Я.М. Зовнішньоекономічна діяльність та результативність функціонування аграрного сектору економіки України/ Я.М. Гадзало, Ю.Я. Лузан //Економіка АПК. - 2021. - №4, квітень. -  С. 6-17. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпичак, О.М. Організаційно-економічні проблеми виробництва молока та їх вирішення/ О.М. Шпичак //Економіка АПК. - 2021. - №4, квітень. -  С. 24-40. - Бібліогр. в кінці ст.

 

Добавил: CNTB, 11.02.2022, в категорию Економіка промисловості (огляд журнальних статей)