(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №6 2020

Коваленко, О.В. Втрати продовольства як індикатор збалансованості інноваційних процесів у продовольчому ланцюгу/ О.В. Коваленко //Економіка АПК. - 2020. - №3, березень. -  С. 72-80.- Бібліогр. в кінці ст.

Ільчук, М.М. Теоретичні засади розвитку підприємництва/ М.М. Ільчук, С.І. Ус, М.І. Дмитрук, О.М. Ільчук //Економіка АПК. - 2020. - №3, березень. -  С. 100-110. - Бібліогр. в кінці ст.

Нечипоренко, О.М. Управління ризиками глобальних змін клімату в агропромисловому комплексі України/ О.М. Нечипоренко //Економіка АПК. - 2020. - №4, квітень. -  С. 6-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Руденко, М.В. Економетричний аналіз впливу цифровізації економіки на розвиок аграрного виробництва/ М.В. Руденко //Економіка АПК. - 2020. - №4, квітень. -  С. 66-79. - Бібліогр. в кінці ст.

Бакун, Ю.О. Шляхи цифрової трансформації сільськогосподарського дорадництва в Україні/ Ю.О. Бакун //Економіка АПК. - 2020. - №4, квітень. -  С. 80-93. - Бібліогр. в кінці ст.

Куцмус, Н.М. Україна в системі глобальної економіки: торговельний аспект/ Н.М. Куцмус, О.А. Прокопчук, Т.В. Усюк //Економіка АПК. - 2020. - №4, квітень. -  С. 94-103. - Бібліогр. в кінці ст.

Духницький, Б.В.    Тенденції споживання харчових продуктів у світі/ Б.В. Духницький //Економіка АПК. - 2020. - №4, квітень. -  С. 104-110. - Бібліогр. в кінці ст.

Русанюк, В.В. Зарубіжний досвід державного регулювання аграрного підприємництва/ В.В. Русанюк //Економіка АПК. - 2020. - №4, квітень. -  С. 121-129. - Бібліогр. в кінці ст.

Гладій, М.В. Аграрні трансформації та селянські господарства в сиитемі продовольчої безпеки України/ М.В. Гладій, Ю.Я. Лузан //Економіка АПК. - 2020. - №5, травень. -  С. 6-21.- Бібліогр. в кінці ст.

Пєтухова, О.М. Розвиток експортної діяльності бурякоцукрового комплексу/ О.М. Пєтухова, А.М. Ямкова //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. -  С. 48-54. - Бібліогр. в кінці ст.

Тюха, І.В. Стан, тенденції і перспективи розвитку українського експорту продукції АПК/ І.В. Тюха, Т.В. Полінчик-Ярова //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. -  С. 56-64. - Бібліогр. в кінці ст.

 

Добавил: CNTB, 15.01.2021, в категорию Економіка промисловості (огляд журнальних статей)