(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №3 2021

Калетнік, Г.М. Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлюваної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу/ Г.М. Калетнік, І.В. Гончарук //Економіка АПК. - 2020. - №9, вересень. -  С. 6-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Россоха, В.В. Потенціал ринку вина в Україні/ В.В. Россоха, О.А. Петриченко //Економіка АПК. - 2020. - №9, вересень. -  С. 17-29. - Бібліогр. в кінці ст.

Малік, М.Й. Соціально-економічна орієнтація сімейних фермерських господарств у підприємницькій діяльності/ М.Й. Малік, В.А. Мамчур //Економіка АПК. - 2020. - №9, вересень. -  С. 30-41. - Бібліогр. в кінці ст.

Захарчук, О.В. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України/ О.В. Захарчук //Економіка АПК. - 2020. - №9, вересень. -  С. 52-59. - Бібліогр. в кінці ст.

Кернасюк, Ю.В. Кластери як інноваційна організаційно-економічна форма ефективного аграрного виробництва в системі сталого розвитку/ Ю.В. Кернасюк //Економіка АПК. - 2020. - №9, вересень. -  С. 86-94. - Бібліогр. в кінці ст.

Духницький, Б.В.    Ефективність зовнішньої торгівлі України плодово-ягідною продукцією/ Б.В. Духницький //Економіка АПК. - 2020. -  №9, вересень. -  С. 95-102. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпикуляк, О.Г. Формування індексів та індикаторів сталого розвитку підприєництва в сільському господарстві: теоретико-методичні підходи/ О.Г. Шпикуляк, В.О. Іванченко //Економіка АПК. - 2020. - №9, вересень. -  С. 114-122. - Бібліогр. в кінці ст.

Нечипоренко, О.М. Об'єднання виробників як інструмент стратегічного розвитку лікарського рослинництва в Україні/ О.М. Нечипоренко, Т.В. Мірзоєва //Економіка АПК. - 2020. - №10, жовтень. -  С. 6-13. - Бібліогр. в кінці ст.

Карнасюк, Ю.В. Застосування методу DEA для оцінки розвитку аграрного сектору економіки/ Ю.В. Карнасюк //Економіка АПК. - 2020. - №10, жовтень. -  С. 14-21. - Бібліогр. в кінці ст.

Яворенко, М. Непростое время требует новых решений. Бизнес-план как инструмент антикризисного управления бизнесом/ М. Яворенко //Мир продуктов. - 2020. - №5, октябрь. -  С. 18-20.

 

 

Добавил: CNTB, 23.04.2021, в категорию Економіка промисловості (огляд журнальних статей)