(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №2 2021

Мельник, А.О. Реалізація проектів міжнародного банку реконструкції та розвитку в Україні/ А.О. Мельник, М.Р. Поліщук, М.В. Білько //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №3. -  С. 84-92. - Бібліогр. в кінці ст.

Бойко, С.В.   Позиція державних банків у банківській системі України: аспект рентабельності/ С.В. Бойко, Я.С. Дячук //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26. №3. -  С. 93-101. - Бібліогр. в кінці ст.

Страшинська, Л.В. Вітчизняний ринок кондитерських виробів в аспекті загальносвітових тенденцій розвитку/ Л.В. Страшинська, А.В. Никоненко //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26. №3. -  С. 102-109. - Бібліогр. в кінці ст.. - Текст англ. мовою.

Курченко, К.М. Фактори і проблеми, що впливають на розвиток ділової кар'єри сучасної особистості/ К.М. Курченко, Д.Г. Грищенко //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26. №3. -  С. 130-136. - Бібліогр. в кінці ст.

Киризюк, С.В. Методичні підходи та прикладні оцінки інклюзивного сільського розвитку/ С.В. Киризюк //Економіка АПК. - 2020. - №6, червень. -  С. 113-121. - Список бібліогр. посилань в кінці ст.

Федотова, І.В. Методичні основи оцінки життєздатності підприємств/ І.В. Федотова //Економіка АПК. - 2020. - №7, липень. -  С. 77-83. - Бібліогр. в кінці ст.

Русанюк, В.В. Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки/ В.В. Русанюк //Економіка АПК. - 2020. - №7, липень. -  С. 84-93. - Бібліогр. в кінці ст.

Лопатинський, Ю.М. Оцінка стану інноваційного розвитку АПК на основі інституційного аналізу його високотехнологічної сфери/ Ю.М. Лопатинський // Економіка АПК. - 2020. - №7, липень. -  С. 109-116. - Бібліогр. в кінці ст.

Ільчук, М.М. Розвиток торгівлі та проблеми в ланцюгах товаропостачання продовольства в Україні/ М.М. Ільчук, Л.Л. Панкратова //Економіка АПК. - 2020. - №8, серпень. -  С. 22-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпикуляк, О.Г. Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі/ О.Г. Шпикуляк, І.Д. Білокінна //Економіка АПК. - 2020. - №8, серпень. -  С. 72-81. - Бібліогр. в кінці ст.

 

Добавил: CNTB, 23.04.2021, в категорию Економіка промисловості (огляд журнальних статей)