(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №3 2020

Саблук, П.Т. Аграрна політика та чинники її реалізації/ П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан //Економіка АПК. - 2019. - №10 (жовтень). -  С. 6-17. - Бібліогр. в кінці ст.

Шебанін, В.С. Форми інноваційної активізації аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки/ В.С. Шебанін, Ю.А. Кормишкін //Економіка АПК. - 2019. - №10 (жовтень). -  С. 18-25. - Бібліогр. в кінці ст.

Березюк, С.В. Сучасні економіко-екологічні аспекти застосування добрив у рослинництві/ С.В. Березюк, І.В. Зубар //Економіка АПК. - 2019. - №10, жовтень. -  С. 34-43. - Бібліогр. в кінці ст.

Лупенко, Ю.О. Перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків/ Ю.О. Лупенко, А.С. Шолойко //Економіка АПК. - 2019. - №10, жовтень. -  С. 44-50. - Бібліогр. в кінці ст.

Пріб, К.А. Практика антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах/ К.А. Пріб //Економіка АПК. - 2019. - №10, жовтень. -  С. 51-59. - Бібліогр. в кінці ст.

Руденко, М.В. Проблеми та перспективи використання інтернет-технологій в сільськогосподарських підприємствах/ М.В. Руденко //Економіка АПК. - 2019. - №10, жовтень. -  С. 79-87. - Бібліогр. в кінці ст.

Голомша, Н.Є. Кореляційно-регресійне моделювання конкурентоспроможності української пшениці на світових ринках/ Н.Є. Голомша, О.Я. Голомша //Економіка АПК. - 2019. - №10, жовтень. -  С. 88-97. - Бібліогр. в кінці ст.

Алексєєва, О.В. Підприємництво: сутність та особливості розвитку в аграрній сфері/ О.В. Алексєєва //Економіка АПК. - 2019. - №10, жовтень. -  С. 98-106. - Бібліогр. в кінці ст.

Бородіна, О.М. Солідарне сільське господарство як нова модель соціальної взаємодії між виробником і споживачем/ О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, С.В. Киризюк, О.В. Риковська //Економіка АПК. - 2019. - №11, листопад. -  С. 6-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Андрійчук, В.Г. Теоретичні і методичні засади визначення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції/ В.Г. Андрійчук, К.Р. Ходзіцька //Економіка АПК. - 2019. - №11, листопад. -  С. 17-26. - Бібліогр. в кінці ст.

Добавил: CNTB, 15.01.2021, в категорию Економіка промисловості (огляд журнальних статей)