(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №2 2020

Аверчева, Н.О. Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону/ Н.О. Аверчева, В.О. Бойко, Л.О. Бойко //Економіка АПК. - 2019. - №6 (червень). -  С. 15-25.- Бібліогр. в кінці ст.

            Стратегічні орієнтири розвитку ринку зерна та механізму його регулювання //Економіка АПК. - 2019. - №6 (червень). -  С. 26-35. - Бібліогр. в кінці ст.

Вітвіцький, В.В. Індикатори продуктивності та конкурентоспроможності аграрних підприємств у системі інтегральної результативності/ В.В. Вітвіцький, А.А. Швець //Економіка АПК. - 2019. - №6 (червень). -  С. 53-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Микульський, В.С. Трансформація професії бухгалтера в умовах диджиталізації управління/ В.С. Микульський //Економіка АПК. - 2019. - №6 (червень). -  С. 103-110. - Бібліогр. в кінці ст.

Ткачук, В.А. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці/ В.А. Ткачук //Економіка АПК. - 2019. - №7 (липень). -  С. 6-13. - Бібліогр. в кінці ст.

Долгіх, Я.В. Оцінка та аналіз ефективності виробництва зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA/ Я.В. Долгіх //Економіка АПК. - 2019. - №7 (липень). -  С. 14-20. - Бібліогр. в кінці ст

Козак, О.А.   Особливості формування попиту та пропозицій на ринку яловичини/ О.А. Козак //Економіка АПК. - 2019. - №7 (липень). -  С. 21-31. - Бібліогр. в кінці ст

Вергунов, В.А. Запровадження науковометричної системи оцінки науково-технологічного потенціалу науково-дослідних установ НААН в умовах євроінтеграції/ В.А. Вергунов //Економіка АПК. - 2019. - №7 (липень). -  С. 39-49. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпичак, О.М. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії/ О.М. Шпичак, О.В. Боднар //Економіка АПК. - 2019. - №8 (серпень). -  С. 6-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Олійник, О.В. Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств/ О.В. Олійник, В.В. Макогон //Економіка АПК. - 2019. - №8 (липень). -  С. 50-58

Грицаєнко, М.І.       Соціальний капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності / М.І. Грицаєнко //Економіка АПК. - 2019. - №8 (липень). -  С. 70-78. - Бібліогр. в кінці ст

Тарасюк, А.В. Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств/ А.В. Тарасюк //Економіка АПК. - 2019. - №8 (серпень). -  С. 103-109. - Бібліогр. в кінці ст.

                                

Ходаківська, О.В. Неоліберальні підходи до формування моделі ринкового обігу земель: завищені очікування та реальність/ О.В. Ходаківська, О.М. Могильний //Економіка АПК. - 2019. - №9 (вересень). -  С. 6-19. - Бібліогр. в кінці ст.

Зінчук, Т.О. Особливості функціонування вертикально інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі/ Т.О. Зінчук, О.М. Николюк, П.В. Пивовар //Економіка АПК. - 2019. - №9 (вересень). -  С. 19-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Михайлова, Л.І. Еволюційні засади розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні/ Л.І. Михайлова, Л.В. Коренівська //Економіка АПК. - 2019. - №9 (вересень). -  С. 30-39. - Бібліогр. в кінці ст.

Столярчук, Н.М. Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у Україні/ Н.М. Столярчук, Н.В. Сергєєва, Г.О. Хіоні //Економіка АПК. - 2019. - №9 (вересень). -  С. 69-77. - Бібліогр. в кінці ст.

Іванченко, В.О. Організаційні засади функціонування інституту підприємництва в економіці/ В.О. Іванченко //Економіка АПК. - 2019. - №9 (вересень). -  С. 109-117. - Бібліогр. в кінці ст.

Гриценко, О.О. Нанофотонні маркування на паперових матеріалах для розумних паковань/ О.О. Гриценко, Д.С. Гриценко //Упаковка. - 2019. - №5. -  С. 32-35. - Бібліогр. в кінці ст.

Маковецька, Ю.М. "Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 р." щодо управління відходами упаковки/ Ю.М. Маковецька //Упаковка. - 2019. - №5. -  С. 36-38. - Бібліогр. в кінці ст.

Григоренко, Д. Системный подход к внедрению изменений в охране труда/ Д. Григоренко //Охрана труда. - 2019. - №10. -  С. 16-19

Кононова, І. Досліджуємо умови праці - знижуємо ризики/ І. Кононова, Т. Діордічук, Л. Городецька //Охрана труда. - 2019. - №10. -  С. 46-49.

Король, О. Конец эпохи злоупотреблений в закупках. APS Smart -  управление закупками/ О. Король //Агроіндустрія. - 2019. - жовтень. -  С. 14-19.

                                

Добавил: CNTB, 03.04.2020, в категорию Економіка промисловості (огляд журнальних статей)