(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №1 2020

Стоянова, Л.О. Деякі аспекти актуалізації систем менеджменту якості і безпечності харчових продуктів до вимог нових версій міжнародних стандартів/ Л.О. Стоянова, К.Ю. Іващенко //Харчова промисловість. - 2018. - №24. -  С. 146-156. - Бібліогр. в кінці ст. – ДНТБ

Бут, О. Бренд в аренду. Лицензирование брендов - инструмент маркетинга/ О. Бут //Мир упаковки. - 2019. - №3 (июнь). -  С. 44-46.

Прокопенко, Е.А.    Сельское хозяйство Украины: вызовы и пути развития в условиях изменения климата/ Е.А. Прокопенко, Л.О. Удова //Масложировой комплекс. - 2019. - №2 (июнь). -  С. 29-35. - Библиогр. в конце ст.

Бутнік-Сіверський, О.Б. Маркетингові інструменти в умовах сучасної маркетингової діяльності підприємств-виробників харчової промисловості/ О.Б. Бутнік-Сіверський, Г.В. Земко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №3. -  С. 59-67. - Бібліогр. в кінці ст.. - ІПДОНУХТ

Дерев'янко, О.Г. Інструмент формування репутації підприємства для різних стейкхолдерських аудиторій: PR, IR та GR/ О.Г. Дерев'янко // Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №3. -  С. 68-80. - Бібліогр. в кінці ст. - ІПДОНУХТ

Каменська, І. Виробничий травматизм в агропромисловому України/ І. Каменська, О. Бокшиц //Продовольча індустрія АПК. - 2019. - №3-4 (травень-Серпень). -  С. 3-9. - Бібліогр. в кінці ст. - ІПДОНУХТ

            Баль-Прилипко, Л. Моделювання інтенсифікації системи очищення промислових стоків на м'ясопереробних підприємствах/ Л. Баль-Прилипко, І. Паламарчук, М. Ніколаєнко //Продовольча індустрія АПК. - 2019. - №3-4 (травень-серпень). -  С. 10-15. - Бібліогр. в кінці ст. – ІПДОНУХТ

Осадчук, О.П.          Теоретичні основи сутності якості як соціально-економічної категрії/ О.П. Осадчук, В.М. Майстренко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25-56, №4. -  С. 51-56. - Бібліогр. в кінці ст.

Сотніченко, О.А. Податкова політика в Україні та її вплив на соціально-економічне зростання/ О.А. Сотніченко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №4. -  С. 57-71. - Бібліогр. в кінці ст.

Кундєєва, Г.О. Розвиток м'ясопереробних підприємств з позиції забезпечення продовольчої безпеки Україн/ Г.О. Кундєєва, О.А. Топчій //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №4. -  С. 72-82. - Бібліогр. в кінці ст.

Гіренко, Н.І. Економічна ефективність виробництва напівфабрикату "Фарш з м'ясом птиці та рослинними гідробіонтами"/ Н.І. Гіренко, Д.П. Крамаренко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №4. -  С. 93-101. - Бібліогр. в кінці ст.

            О нетворкинге и "химии" бизнеса/ беседу вела Наталья Рубан //Агроіндустрія. - 2019. - лютий. -  С. 38-41

Гальчинська, Ю.М. Оцінка потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в аграрному секторі економіки/ Ю.М. Гальчинська //Економіка АПК. - 2019. - №5 (травень). -  С. 15-26. - Бібліогр. в кінці ст.

Мороз, О.В. Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці/ О.В. Мороз, Р.В. Логоша, О.Г. Підвальна //Економіка АПК. - 2019. - №3. -  С. 27-39. - Бібліогр. в кінці ст.

Баланюк, І.Ф. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств/ І.Ф. Баланюк, І.І. Козак, Д.І. Шеленко //Економіка АПК. - 2019. - №3. -  С. 59-67. - Бібліогр. в кінці ст.

Патика, Н.І. Конкурентоспроможність та позиціонування України на світовому ринку молочної продукції/ Н.І. Патика //Економіка АПК. - 2019. - №3. -  С. 77-86. - Бібліогр. в кінці ст.

Лазаренко, В.І. Маркетинговий аналіз органічного ринку агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України/ В.І. Лазаренко //Економіка АПК. - 2019. - №3. -  С. 106-114. - Бібліогр. в кінці ст.

Полторацкая, А. Эффективный маркетинг. Шесть кейсов стратегии продвижения в Инстаграм от известных брендов/ А. Полторацкая //Food UA. Продукты Украины + Food Technologies & Equipment. Пищевые  технологии и оборудование. - 2019. - №3. -  С. 20-22.

 

Добавил: CNTB, 03.04.2020, в категорию Економіка промисловості (огляд журнальних статей)