(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №10 2021

Могильний, О.М.         Вплив карантинних обмежень, пов'язаних із COVID-19, на ринок праці та зайнятість у сільській місцевості/ О.М. Могильний, Н.І. Патика, О.Ю. Грищенко //Економіка АПК. - 2021. - №4, квітень. -  С. 51-67. - бібліогр. в кінці ст.

Духницький, Б.В.         Перспективи зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та країнами Азії/ Б.В. Духницький //Економіка АПК. - 2021. - №4, квітень. -  С. 68-75. - Бібліогр. в кінці ст.

Вітвіцький, В.В. Оцінка мотиваційних чинників у розвитку аграрного підприємництва/ В.В. Вітвіцький, В.А. Мамчур //Економіка АПК. - 2021. - №4, квітень. -  С. 76-87. - Бібліогр. в кінці ст.

Гришова, І.Ю. Концепт циркулярної економіки в контексті забезпечення сталого розвитку/ І.Ю. Гришова, К.С. Нестерова //Економіка АПК. - 2021. - №4, квітень. -  С. 88-94.. - Бібліогр. в кінці ст.

Формування програм комплексного соціал-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад з урахуванням ризиків пандемії COVID-19/ О.В. Ходаківська, О.М. Могильний, Л. Д. Тулуш и др //Економіка АПК. - 2021. - №5, травень. -  С. 6-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Грицаєнко, М.І. Роль соціального капіталу аграрного підприємства в імплементації засад корпоративної соціальної відповідальності/ М.І. Грицаєнко //Економіка АПК. - 2021. - №5, травень. -  С. 17-29. - Бібліогр. в кінці ст.

Коваленко, О.В. Ефективність інноваційної діяльності харчової промисловості в системі цілей сталого розвитку країни/ О.В. Коваленко, Л.О. Ященко //Економіка АПК. - 2021. - №5, травень. -  С. 46-56. - Бібліогр. в кінці ст.

Добавил: CNTB, 11.02.2022, в категорию Економіка промисловості (огляд журнальних статей)