(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ №5 2018

Фирсов, Е.А. Обоснование возможных путей развития рыночной экономики/ Е.А. Фирсов //Економіка АПК. - 2018. - №3, березень. -  С. 91-96. - Библиогр.: с. 95

Зінчук, Т.О. Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу/ Т.О. Зінчук, А.Е. Куцова //Економіка АПК. - 2018. - №4 (квітель). -  С. 19-27. - Бібліог. в кінці ст.

Павлик, В.П. Використання моделювання в управлінні сільськогосподарськими підприємствами/ В.П. Павлик //Економіка АПК. - 2018. - №4 (квітень). -  С. 70-78

Коше, Хуберт Господарства населення: зникаючий пережиток минулого чи шлях у майбутнє: [зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва]/ Хуберт Коше //Економіка АПК. - 2018. - №4 (квітень). -  С. 79-87. - Бібліогр. в кінці ст.

Добавил: CNTB, 26.07.2018, в категорию Економіка промисловості (огляд журнальних статей)