(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Милованов, Є.В. Особливості розвитку ринку органічних круп в Україні/ Є.В. Милованов, А.В. Коняшин //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. -  С. 74-83. - Бібліогр. в кінці ст.

Категорія: Економіка промисловості (огляд журнальних статей) | Додав: CNTB, 15.01.2021

Коваленко, О.В. Втрати продовольства як індикатор збалансованості інноваційних процесів у продовольчому ланцюгу/ О.В. Коваленко //Економіка АПК. - 2020. - №3, березень. -  С. 72-80.- Бібліогр. в кінці ст....

Михайлова, Л.І. Оцінка економічного потенціалу виробництва продукції коноплярства в Україні/ Л.І. Михайлова, Л.В. Коренівська //Економіка АПК. - 2020. - №1, січень. -  С. 33-45. - Бібліогр. в кінці ст....

Духницький, Б.В.    Потенціал розвитку агропродовольчого ринку України/ Б.В. Духницький //Економіка АПК. - 2019. - №11, листопад. -  С. 27-34. - Бібліогр. в кінці ст.

Сатіна, Г.М. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні/ Г.М. САтіна, К.В. Мазур //Економіка АПК. - 2019. - №11, листопад. -  С. 35-41. - Бібліогр. в кінці ст....

Саблук, П.Т. Аграрна політика та чинники її реалізації/ П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан //Економіка АПК. - 2019. - №10 (жовтень). -  С. 6-17. - Бібліогр. в кінці ст...

Аверчева, Н.О. Економічна оцінка потенціалу галузі виноградарства регіону/ Н.О. Аверчева, В.О. Бойко, Л.О. Бойко //Економіка АПК. - 2019. - №6 (червень). -  С. 15-25.- Бібліогр. в кінці ст.

Стоянова, Л.О. Деякі аспекти актуалізації систем менеджменту якості і безпечності харчових продуктів до вимог нових версій міжнародних стандартів/ Л.О. Стоянова, К.Ю. Іващенко //Харчова промисловість. - 2018. - №24. -  С. 146-156. - Бібліогр. в кінці ст. – ДНТБ

Михайлова, Л.І. Механізм управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна/ Л.І. Михайлова, М.О. Лишенко, Т.В. Устік //Економіка АПК. - 2018. -  С. 40-49. - Бібліогр. в кінці ст....

Захарчук, О.В. Комерціалізація насіннєвої галузі України та досвід інших країн/ О.В. Захарчук, С.О. Ткачик, О.І. Завльнюк //Економіка АПК. - 2019. - №4 (квітень). -  С. 53-65. - Бібліогр. в кінці ст.. - Анотація англ. та рос. мовами...

Павленчик, Н.Ф.     Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах диверсифікації їх діяльності/ Н.Ф. Павленчик //Економіка АПК. - 2019. - №2 (лютий). -  С. 57-66. - Бібліогр. в кінці ст. - Анотація англ. та рос. мовами...