(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ №4 2018 р.

330

Ф 33

Федоренко, В.Г. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб./ В.Г. Федоренко; МАУП. - 2-ге вид., допов. - К.: МАУП, 2001. - 279 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.276-277 . - ISBN 966-608-082-6

В посібнику розкривається сутність і зміст основних законів і категорій одного з найважливіших напрямків менеджменту - інвестиційного. Розглядаються проблеми скорочення тривалості інвестиційного періоду та підвищення його науково-технічного рівня, розв'язання яких сприятиме підвищенню ефективності економіки України. Особлива увага приділяється питанням розвитку фінансового ринку, формуванню і функціонуванню капіталу підприємств, розробки та впровадження інвестиційних бізнес-планів, необхідних для роботи з інвесторами.

339

Ш 83

Шпак, В.І. Міжнародна торгівля: практикум/ В.І. Шпак, А. Кондорі-Ромеро; МАУП. - К.: МАУП, 2004. - Бібліогр.: с. 375-381. - ISBN 966-7769-36-4

            Посібник висвітлює основні аспекти міжнародної торгівлі, норм і правил її регулювання, стратегію проникнення на зовнішній ринок, тлумачення "Інкотермс-2000", проблеми митного регулювання, правові основи та елементи інвестиційної діяльності, сучасні види розрахунків, надає численні практичні матеріали.

658

Щ38

Щекин, Г.В. Основы кадрового менеджмента: учебник/ Г.В. Щекин; МАУП. - 5-е изд., стер. - К.: МАУП, 2004. - 280 с: ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN  ISBN-966-608-375-2

В учебнике рассмотрены основная цель, задачи, принципы, формы и методы кадрового менеджмента как системы управления человеческими ресурсами  в условиях производственной деятельности. Наряду с традиционными освещены новые направления организации управления персоналом на производстве. Представлен зарубежный опыт кадрового менеджмента.

658

Щ38

Щекин, Г.В. Теория и практика управления персоналом: учеб.- метод. пособие/ Г.В. Щекин; МАУП. - 2-е изд., стер. - К.: МАУП, 2003. - 280 с: ил. - Библиогр. в конце раздела. - ISBN 966-608-343-4

В пособии на основе широкого использования современных научных представлений раскрываются основные концепции и методы мирового кадрового менеджмента, а также система управления персоналом отечественных предприятий. Приводятся социологические и психологические методики изучения эффективности кадровой работы на производстве.

65

Щ38

Щекин, Г.В. Управление бизнесом. Экспресс-курс для деловых людей/ Г.В. Щекин; МАУП. - 4-е изд., стер. - К.: МАУП, 2004. - 232 с. - Библиогр.: с. 226-229. - ISBN 966-608-378-7

В курсе освещены основные проблемы управления бизнесом, стратегия и тактика предприятий в условиях рыночной экономики, роль менеджмента в предпринимательстве. Приведены эффективные методы планирования, организации, мотивации, контроля в малом бизнесе, а также основы генерального,  финансового, кадрового и маркетингового менеджмента. Даны практические рекомендации.

 

Добавил: CNTB, 06.09.2018, в категорию Економіка промисловості