(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ №3 2018 р.

65

М 48

Мельник, Л.П. Психологія управління. Курс лекцій/ Л.П. Мельник; МАУП. - 2-ге вид., стер. - К.: МАУП, 2002. - 176 с: ил. - Бібліогр.  наприкінці тем. - ISBN 966-608-149-0

В запропонованому курсі лекцій розкрито сутність і зміст основних категорій психологічної науки, що використовуються в управлінні. Розглядаються  психологічні характеристики особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі індивідуальні особливості психічних процесів, спрямованість) та їх вплив на ефективність управлінської діяльності. Проаналізовано проблеми розвитку і динаміки трудового колективу, критерії його стабільності, сумісність членів групи та види груп.

658

М 15

Макаровська, Т.П. Економіка підприємства: навч. посіб. для вузів/ Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар; МАУП. - К.: МАУП, 2003. - 299 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 293-297. - ISBN 966-608-264-0

                                 В навчальному посібнику розглядаються діяльність сучасного підприємства як суб'єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу; основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови, сучасної інноваційної та інвестиційної політики, державного регулювання економіки.

341

М 36

Мацко, А.С. Міжнародне право: навч. посіб./ А.С. Мацко; МАУП. - 2-ге вид., стер. - К.: МАУП, 2003. - 213 с. - Бібліогр.: с.207-210 . - ISBN 966-608-328-0

                                 У посібнику подано матеріал з основних понять міжнародного права і його галузей, зі структури і напрямків діяльності міжнародних організацій, словник юридичних термінів, витяг з Конституції України й основні законодавчі акти, що стосуються міжнародно-правових відносин.

65

М 48

Мельник, Л.П. Психологія управління. Курс лекцій/ Л.П. Мельник; МАУП. - 2-ге вид., стер. - К.: МАУП, 2002. - 176 с: іл. - Бібліогр.  наприкінці тем. - ISBN 966-608-149-0

В запропонованому курсі лекцій розкрито сутність і зміст основних категорій психологічної науки, що використовуються в управлінні. Розглядаються  психологічні характеристики особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі індивідуальні особливості психічних процесів, спрямованість) та їх вплив на ефективність управлінської діяльності. Проаналізовано проблеми розвитку і динаміки трудового колективу, критерії його стабільності, сумісність членів групи та види груп.

65

Р 61

Родченко, В.В. Международный менеджмент: учебное пособие/ В.В. Родченко. - 2-е изд., стер. - К.: МАУП, 2002. - 238 с.: рис. - Библиогр.: с.235-238 . - ISBN 966-608-161-Х

            В пособии проанализированы вопросы международного экономического сотрудничества, международные системы качества, особенности менеджмента в США, Японии, Германии, Швеции, Финляндии. Представлен зарубежный опыт управления персоналом.

9

Р 75

Росовецкий, С.К. Очерки истории отечественного менеджмента (X - начало XVII в.)/ С.К. Росовецкий; МАУП. - К.: МАУП, 2002. - 160 с. - (Б-ка  журнала "Персонал"). - Библиогр.: с. 157-158. - ISBN 966-608-227-6

Добавил: CNTB, 06.09.2018, в категорию Економіка промисловості