(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ №2 2018

341

Д 21

Дахно, І.І. Міжнародне приватне право: навч. посіб./ І.І. Дахно; МАУП. - 2-ге вид., стер.. - К.: МАУП, 2004. - 312 с. - Бібліогр.: с.307 . - ISBN 966-608-386-8

Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс міжнародного публічного права. Поданий матеріал узгоджений з чинним законодавством України в цій галузі права.

331

К 17

Калина, А.В. Економіка праці: навч. посіб./ А.В. Калина; МАУП. - К.: МАУП, 2004. - 272 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.266-267 . - ISBN 966-608-356-6

            У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці: населення і трудові ресурси України; ринок праці; зайнятість населення і безробіття; організація, нормування, оплата праці; кадрова політика на підприємстві; соціальне партнерство; Міжнародна організація праці (МОП) та інші питання.

31

К 24

Карнеги, Дейл Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей; Как развить уверенность в себе и добиться влияния на людей путем публичных выступлений; Как перестать беспокоиться и начать жить/ Дейл Карнеги; пер.  А.А. Позднякова. - М.: Евро- пресс: Дом славянской книги, 2005. - 594 с.

                                 В данном издании собраны три наиболее популярные работы великого американского оптимиста 20 века Дейла Карнеги. Эти книги выдержали испытание временем и по-прежнему сохраняют актуальность в наши дни для всех тех, кто чувствует потребность в добром глотке здравого смысла.

336

К 38

Кийосаки, Р. Почему богатые становятся богаче/ Р. Кийосаки, Т. Уилрайт. - Минск: Попурри, 2014. - 365 с: ил.

                                 Книга задумана как учебное пособие для продвинутого уровня финансового образования. В ней объясняется, что такое настоящее финансовое образование и почему богатые становятся еще богаче.

658

М 15

Макаровська, Т.П. Економіка підприємства: навч. посіб. для вузів/ Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар; МАУП. - К.: МАУП, 2003. - 299 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 293-297. - ISBN 966-608-264-0

                                 В навчальному посібнику розглядаються діяльність сучасного підприємства як суб'єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу; основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови, сучасної інноваційної та інвестиційної політики, державного регулювання економіки.

341

М 36

Мацко, А.С. Міжнародне право: навч. посіб./ А.С. Мацко; МАУП. - 2-ге вид., стер. - К.: МАУП, 2003. - 213 с. - Бібліогр.: с.207-210 . - ISBN 966-608-328-0

                                 У посібнику подано матеріал з основних понять міжнародного права і його галузей, зі структури і напрямків діяльності міжнародних організацій, словник юридичних термінів, витяг з Конституції України й основні законодавчі акти, що стосуються міжнародно-правових відносин.

Добавил: CNTB, 06.09.2018, в категорию Економіка промисловості