(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ №1 2018 р.

65

В 19

Василишина, Т. Сказки для менеджеров/ Т. Василишина. - К.: Интерконтиненталь-Украина, 2015. - 155 с.: ил. - Библиогр.: с. 147. - ISBN 978-966-97348-9-1

                                 Книга будет полезна тем, кто в управлении уже давно, а также и для новичков. Сказки описывают  наиболее актуальные переживания тех, кто руководит людьми, каждый сможет найти себя, похожую проблему и вспомнить свой опыт.

81

В 67

Волкотруб, Г.Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб./ Г.Й. Волкотруб; МАУП. - К.: МАУП, 2002. - 208 с. - Бібліогр.: с.203-204 . - ISBN 966-608-195-4

                                 В навчальному посібнику розглядаються особливості офіційно-ділового стилю, правила складання ділових паперів, аналізуються лексико-граматичні норми сучасної української мови. Значну увагу приділено особливостям використання різнорівневих мовних одиниць у функціональних стилях української мови. Подаються зразки ділових паперів: автобіографія, характеристика, заява, службові записки, протокол, ділові листи тощо.

81

В 67

Волкотруб, Г.Й. Українська ділова мова: практикум/ Г.Й. Волкотруб, А.М. Венцковський; МАУП. - К.: МАУП, 2003. - 156 с. - Бібліогр.: с.151-153 . - ISBN 966-608-301-9

            Посібник підготовлено на допомогу всім бажаючим опанувати техніку складання ділових паперів. Вправи спрямовані на опрацювання лексичних і граматичних норм української мови. Завдання передбачають ознайомлення із зразками документів, самостійне складання ділових паперів. 

658

Г 69

Горностаєва, В.М. Фінансовий облік та податкова звітність. Методичні вказівки та завдання для навчальної практики/ В.М. Горностаєва, Г.В. Зябченкова; КНТЕУ. - К.: КНТЕУ, 2010. - 48 с.: табл. - Бібліогр.: с. 45-48

 Авт. на обкл. не вказані

            Методичні вказівки до курсу включають  матеріал з обліку необоротних активів, запасів, грошових коштів, власного капіталу та зобов'язань, фінансових результатів і складання фінансової звітності на підприємствах.

339

Д21

Дахно, І.І. Міжнародна торгівля: навч.  посіб./ І.І. Дахно; МАУП. - 2-ге вид., доп. - К.: МАУП, 2004. - 312 с. - Бібліогр.: с. 303-305. - ISBN 966-608-467-8

У посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як найважливішої складової міжнародної економіки. Посібник можна використовувати при вивченні окремого курсу, а також "Міжнародна економіка", "Міжнародні економічні відносини" тощо.

341

Д 21

Дахно, І.І. Міжнародне економічне право. Курс лекцій/ І.І. Дахно; МАУП. - 2-ге вид., стер. - К.: МАУП, 2003. - 160 с. - Бібліогр.: с.157 . - ISBN 966-608-330-2: 30.00 грн

                                 У курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти міжнародного економічного права загалом та його підгалузей: міжнародне торговельне право, міжнародне валютне право, міжнародне транспортне право, міжнародно-правове регулювання співробітництва у промисловості та сільському господарстві. Подані теми про транснаціональні  корпорації, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Добавил: CNTB, 06.09.2018, в категорию Економіка промисловості