(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ №12 2017 р.

343

Ф 59

Фінансові санкції за законодавством України: зб. нормат. актів/ упоряд.: В.С. Ковальський,  І.С. Тимощук, відп. ред. В.С. Ковальський. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 416 с. - ISBN 966-7784-72X

Книга містить систематизоване зібрання нормативно-правових актів, що встановлюють розмір фінансових санкцій за порушення норм законодавства, а також регулюють порядок їх накладання, стягнення та оскарження. Подається таблиця з переліком фінансових санкцій та підстав для їх накладання. Наведено зразки окремих процесуальних документів.

339

Ч 74

Членство України в СОТ: інституційні та економічні наслідки : звіт/ І. Бураковський, В. Мовчан, К. Кравчук и др. - К.: ІТЕМ ЛТД, 2014. - 87 с.: рис., табл. - ISBN 978-617-7161-09-06

У звіті проаналізовано наслідки вступу України до СОТ для національної економіки, насамперед, вплив на виробника. Розглядаються різні галузі економіки, в тому числі, харчова та переробна. Даний аналіз є важливим для розробки торговельної політики країни як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу.

338

Ш 26

Шаров, І. Від мрії - до дії !/ І. Шаров. - К.: Арт Економі, 2016. - 188 с.: іл. - Бібліогр.: с.184-186 . - ISBN 978-617-7289-19-6

Книга розповідає про тенденції розвитку сучасної економіки, подолання кризових ситуацій. Висвітлюється досвід деяких країн світу, які мали труднощі в розбудові економіки. Подаються поради - роздуми, як Україні розірвати коло негараздів, стати на повен зріст і влаштувати гідне життя країни та її народу.

Автореферати

658

Р 69

Ромащенко, О.С. Управління товарними запасами підприємств торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ О.С. Ромащенко; М-во аграр. політики та продовольства України, ХДУХТ. - Х., 2016. - 19 с.: рис. - Бібліогр.: с.14-17

 В роботі запропоновано організаційно-методичний підхід до визначення політики взаємодії торговельного підприємства із постачальниками. Обгрунтовано науково-практичний підхід до оцінки рівня задоволеності споживача асортиментною політикою торговельного підприємства. Удосконалено методичний підхід до визначення типу політики управління товарними запасами

Добавил: CNTB, 22.01.2018, в категорию Економіка промисловості