(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ №11 2017 р.

339

Т 33

Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі: моногр./ П.О. Куцик, М.Ю. Барна, Т.Г. Васильців и др. - Львів: Вид-во Львівського торг.- економ. ун-ту , 2016. - 378 с.: рис., табл. - ISBN 978-617-602-191-9

В монографії розкрито теоретичні основи державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі. Узагальнено методичні положення щодо формування та реалізації механізмів державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі, їх інструментів та засобів. Проаналізовано стан і тенденції розвитку внутрішньої торгівлі на сучасному етапі розвитку України. Визначено стратегічні пріоритети та механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі.

339

Т 38

Технологии выхода украинских компаний на рынки Евросоюза/ Ассоциация содействия бизнес - сотрудничеству Украины и ЕС. - К., 2014. - 61 с. - Библиогр.: с.58-60

Брошюра создана при участии "Ассоциации содействия бизнес - сотрудничеству Украины и Европейского Союза".  Предлагаемое издание представляет собой практическое руководство к действию для украинских экспортеров - импортеров, содержит ключевую информацию для отечественного бизнеса по технологиям и методам успешного выхода компаний на внутренний рынок ЕС. 

339

Т 60

Торгівля з ЄС в рамках поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю. Роз'яснення переваг поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю (ЗВТ+) між Україною та ЄС/ уклад.: М. Хейлієр,  В. Пятницький; М-во економ. розв. і торгівлі України, Посольство Великої Британії в Україні, Посольство Королівства Нідерланди в Україні. - К., 2013. - 18 с.

В брошурі подано роз'яснення щодо поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Ця широкомасштабна за змістом торговельна угода спрямована на зменшення та скасування тарифів, які застосовуються сторонами щодо товарів, лібералізацію доступу до ринку послуг; приведення українських правил та регламентів, що стосуються бізнесу, у відповідність правилам та регламентам ЄС з метою забезпечення вільного руху товарів і послуг між двома сторонами. 

663 (085)

Т 60

Торгові марки та фірмові найменування від "А" до "Я": [довідник], Книга перша/ упоряд.  В. Болгов; Держ. департамент інтелектуальної власності. - К.: Київська Правда, 2001. - 184 с.: іл. - Темат. покажч.: с.174-177. -  ISBN 966-7953-07-6

Довідник-каталог надає корисну інформацію стосовно функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні, зокрема, щодо правової охорони знаків для товарів і послуг, які зареєстровані національними та іноземними власниками з метою просування якісних товарів і послуг на ринок України. Представлені торгові марки підприємств агропромислового комплексу, харчової галузі, а також інших галузей промисловості України.

Добавил: CNTB, 22.01.2018, в категорию Економіка промисловості