(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДСТУ №6 2019 р.

ДСТУ 3899:2013 Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення основних понять/ А. Ашеров, О. Бойчук, В. Голобородько; УкрНДІ дизайну та ергономіки НАУ. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3899-99 та ДСТУ 2429-94; чинний від 2014-01-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2014. - 57 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.56-57

                                 Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення основних понять щодо дизайну та ергономіки у науці, техніці, виробництві, споживанні, оцінюванні якості промислових виробів, об'єктів середовища життєдіяльності людини.

ДСТУ 3900.101:2014 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення/ В. Андронов, Н. Корепанова, О. Невінчаний, А. Ющенко; УкрНДІ цивільного захисту МНС Украаїни, Технічний комітет стандартизації "Страховий фонд документації". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 3900-99; чинний від 2015-04-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015.- 4 с.: табл. - (Національний стандарт України).

Сфера застосування: стандарт установлює основні положення, які визначають призначення, завдання та структуру комплексу стандартів із безпеки у надзвичайних ситуаціях, а також позначення стандартів, що належать до цього комплексу. Положення стандарту застосовують органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, організації, підприємства, незалежно від форми власності, які розробляють, експертують стандарти та розробляють і виконують науково-технічні програми у сфері цивільного захисту.

ДСТУ 2293:2014Охорона праці. Терміни та визначення основних понять/ В. Бородін, В. Каньшин, М. Лисюк; Нац. НДІ промислової безпеки та охорони праці. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 2293: 99; чинний від 2015-05-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.15

                                 Сфера застосування: стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сфері охорони праці. Стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, які розробляють, експертують, перевіряють нормативні документи у сфері охорони праці.

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 1.5: 2003; чинний від 2017-02-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 61 с.: табл.. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.60

                                 Сфера застосування: стандарт установлює правила розроблення, викладання та оформлення проектів національних нормативних документів (національних стандартів та кодексів усталеної практики) та змін до них, а також вимоги до їхнього змісту.

ДСТУ  ГОСТ 31279:2005   Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT)/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2006-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 11 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 1.2:2015Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 1.2:2003; чинний від 2015-12-20. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2015. - 29 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.29

006 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISO 3297: 1998, NEQ)/ Н. Петрова, Г. Плиса, Т. Жигун;  пер. з англ; Книжкова палата України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.56-89); чинний від 2007-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 5 с. - (Національний стандарт України)

                                 ДСТУ 33.001:2013 Страховий фонд документації. Основні положення / Т. Беззубець, О. Желєзцов, І. Кривулькін; НДІ мікрографії, Технічний комітет стандартизації "Страховий фонд документації". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ  В 33.001-94. - К.: Мінекономрозвитку України, 2013. - 5 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.5

                                

 

Добавил: CNTB, 22.09.2019, в категорию Економіка промисловості