(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Списки нових надходжень літератури та ДСТУ №2 2020 р.

339

С83

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України 17 червня 2008 року/ Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко; гол. редактор  В.І.  Полохола; Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. - К.: Парламентське видавництво, 2009. - 632 с: табл. - ISBN 978-966-611-724-6

Видання містить матеріали парламентських слухань, проект зазначеної Стратегії, інформаційно-аналітичні матеріали, які висвітлюють стан, проблеми і стратегічні перспективи науково-технологічного та інноваційного розвитку України, а також досвід інноваційної політики зарубіжних країн.

330

М13

Мазур , О.А. Технологічні парки: світовий та український досвід: монографія/ О.А. Мазур , В.С. Шовкалюк. - К.: Прок-Бизнес, 2009. - 70 с: табл.. - Бібліогр.: с. 69-70. - ISBN 978-966-8381-46-1

У монографії викладено вживані в світовій практиці термінологію, поняття, суть і зміст інноваційної діяльності. Надано інформацію про світовий досвід створення та функціонування технологічних парків як основного виду сучасних інноваційних структур, висвітлено форми державної підтримки інноваційної діяльності як в промислово розвинених, так ів країнах, що розвиваються.

332

Н 72

Новаковська, І.О. Землеустрій: навчальний посібник/ І.О. Новаковська, М.П. Стецюк, І.М. Капеліста; М-во освіти і науки України, Національний авіаційний університет. - К.: НАУ, 2019. - 224 с. - Бібліогр.: с. 192-193. - ISBN 978-966-932-130-5

Висвітлено наукові основи землеустрою. Окрему увагу приділено законодавчому та нормативному забезпеченню ведення землеустрою в Україні. Для студентів галузі знань "Архітектура та будівництво" спеціальності "Геодезія та землеустрій" вищих навчальних закладів.

 

ДСТУ 7238: 2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація / розробники: Л. Гвозденко,  В. Каньшин,  М. Лисюк,  О. Михайленко; Нац. НДІ промислової безпеки та охорони праці, Технічний комітет стандартизації "Безпека промислово продукції та засоби індивідуального захисту працюючих". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-08-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 9 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8-9

Сфера застосування: стандарт поширюється на засоби колективного захисту працюючих, які застосовують для попередження чи зменшення впливу на працюючих небезпек (небезпечних і шкідливих виробничих факторів), і встановлює загальні вимоги, вимоги щодо безпеки та класифікацію цих засобів.

ДСТУ ISO/TS 9002:2017, (ISO/TS 9002:2016, IDT) Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2015 : пер. з англ./ Технічний комітет стандартизації "Системи управління якістю". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 39 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с.37-38

Сфера застосування: стандарт подає настанови щодо сенсу вимог ISO:2015 з прикладами можливих кроків, які організація може зробити, щоб відповідати вимогам. Стандарт нічого не додає до цих вимог і нічого не віднімає від них чи в будь-який спосіб не змінює їх. Стандарт не встановлює обов'язкових підходів до запровадження чи не надає будь-якого переважного методу інтерпретації.

ДСТУ-П ISO/TS 17582:2015, (ISO/TS:2014, IDT) Системи управління якістю. Специфічні вимоги щодо застосування ISO 9001:2008 у виборчих організаціях на всіх рівнях державного управління / пер. з англ. і наук.-техн. редагування: В. Горопацький,  І. Єршова,  А. Сухенко; НДІ "Система". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2016-07-01 по до 2018-09-15. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 38 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.36

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація    а) потребує показати свою здатність постійно надавати продукцію, яка задовольняє вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламентувальні вимоги;  б) зорієнтована на підвищення задоволеності замовника через результативне застосування системи, зокрема процесів її постійного поліпшення та забезпечення відповідності вимогам замовника та застосовним законодавчим і регламентувальним вимогам.

ДСТУ ISO 9004:2018, (ISO 9004:2018, IDT) Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху: пер. з англ./ Технічний комітет стандартизації "Системи управління якістю". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ISO 9004:2012, ДСТУ ISO 9004-2-96, ДСТУ ISO 9004-3-98, ДСТУ ISO9004-4-98; чинний від 2020-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 44 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.42-43

Сфера застосування: стандарт подає настанови щодо підвищення здатності організації досягати сталого успіху. Стандарт забезпечує інструмент самооцінювання для аналізування ступеня, до якого організація адаптувала положення, викладені в цьому стандарті. Стандарт застосовний до будь-яких організацій, незалежно від їхніх розмірів, типу та виду діяльності. 

 

 

 

Добавил: CNTB, 04.09.2020, в категорию Економіка промисловості