(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Списки нових надходжень ДСТУ та авторефератів дисертацій №1 2020 р.

Державні стандарти

ДСТУ 8344: 2015     Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять/ Н. Петрова, Г. Плиса; ДНУ "Книжкова палата України". - Увед. вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018-95); чинний від 2017-07-01. - К.: УкрНДНЦ, 2017. - 35 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.34

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення понять у сфері видавничої справи стосовно основних елементів видання, які потрібні для його видавничо-книготорговельної характеристики, бібліографічного ідентифікування та статистичного обліку.

ДСТУ  2395-2000, ГОСТ 30671, ISO 5963:1985 Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика/ А.Стогній, В.Дриянський, С.Альошкіна, Т.Давиденко; ВАТ "Ін-т прикладної інформатики". - На заміну ДСТУ 2395-94; чинний від 2001-07-01. - К.: Держстандарт України, 2001. - 8 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на процес індексування документа і встановлює загальну методику виконання початкових його стадій: обстеження документа та встановлення його предмета; ідентифікація понять, що становлять предмет; відбір відповідних термінів індексування. Стандарт слід застосовувати в усіх ситуаціях індексування за участю особи, що здійснює індексування, під час аналізування документів і пошукових запитів користувачів, складання рефератів, підготування предметних покажчиків для забезпечення уніфікації технології індексування документів, в організаціях, що обмінюються бібліографічною інформацією.

ДСТУ ISO 7220: 2005 Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів (ISO7220:1996, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: А.Гончаренко,  Є.Козир,  А.Санченко,  Р. Санченко; УкрІНТЕІ. - Увед. вперше; чинний від 2007-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 15 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 15

Сфера застосування: призначення стандарту - надати настанови щодо систематизації та укладання каталогів стандартів або видань, подібних до стандартів, для полегшення користування ними. Стандарт не поширюється на карткові каталоги та каталоги комп'ютерних баз даних. 

ДСТУ ISO  5127: 2007 Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127: 2001, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування В. Бояркін,  А. Гончаренко,  В. Пархоменко; УкрІНТЕІ. - Увед. вперше; чинний від 2009-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 237 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт призначений сприяти передаванню даних у сфері інформації та документування. У ньому подано терміни та визначення понять стосовно цієї сфери та її складники.

 

Автореферати дисертацій

 

339

Л 86

Луцяк, В. В. Маркетинг малого виробничого підприємства: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04/ В. В. Луцяк; Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. - Тернопіль, 2017. - 34 с.: рис. - Бібліогр.: с.27-31

В роботі запропоновано методологію управління конкурентоспроможністю малого виробничого підприємства шляхом поєднання ресурсного підходу та концепції динамічних здібностей, обгрунтовано доцільність використання  інтегрованої системи, функціонування якої спирається на маркетинговий підхід до ведення діяльності підприємства та включає три основні складові: динамічні здібності, інновації, якість.

 

 

 

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Економіка промисловості