(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

33

Б86

Бошота, Н.В.   Роль інноваційно-інвестиційних процесів у формуванні конкурентноздатної економіки України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Н.В. Бошота; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгородський  нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.21

Аннотация: В роботі розглянуто вплив структурних зрушень в  інноваційно-інвестиційній сфері, запропоновано нові класифікаційні критерії і систематизовано підходи оцінювання конкурентноздатності економіки та отримання адаптивної оцінки інновацій та інвестицій з метою формування базових управлінських рішень щодо впровадження інноваційної моделі розвитку економіки України.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

658

К90

Кулаженко, В.В. Формування системи моніторингу економічної безпеки підприємства: автореф. дис. ... канд. екон.наук: 08.00.04/ В.В. Кулаженко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К., 2014. - 18 с.: іл. - Бібліогр.: с.14-15

Аннотация: В роботі досліджено сутність поняття моніторинг, як окремого процесу. Досліджено сутність системи моніторингу економічної безпеки підприємства, розкрито фактори, що на неї впливають, принципи функціонування. В даній системі використані такі інструменти: функціональний аналіз, визначення оцінки стану функціональної складової управління економічної безпеки підприємства через частковий функціональний показник, нейромережеве моделювання, проблемно-діагностична модель.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

339

Б93

Бутенко, Г.Д. Державне регулювання розвитку інноваційних форм торговельно-економічних відносин: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.03/ Г.Д. Бутенко; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-18

Кл.слова (ненормированные): дискаунтер--телемагазин--інтернет-магазин

Аннотация: В роботі досліджено сучасний стан інноваційних форм торгівлі: електронна торгівля, електронна комерція. Досліджено особливості розвитку та функціонування дистанційних форм торгівлі на прикладі торгівлі через мережу Інтернет. Проведено аналіз нормативно-правової бази щодо правового регулювання торговельно-економічних відносин в Україні та виявлено існуючі недоліки; розроблено рекомендації щодо захисту прав споживачів дистанційних форм торгівлі.

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016

663

І-20

Іванова, Н.Є. Організаційно-правовий механізм державного управління продовольчою безпекою: автореф. дис...канд. наук: 25.00.02/ Н.Є. Іванова; М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2014. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с.16-17

Кл.слова (ненормированные): управління--ГМО-- продовольство

Аннотация: У дисертаційній роботі досліджено питання удосконалення організаційно-правового механізму державного управління продовольчою безпекою. Розкрито сутність і значення державного управління продовольчою безпекою. Проаналізовано світовий досвід та міжнародні аспекти формування та забезпечення державної продовольчої політики......

 

 

Категорія: Економіка промисловості | Додав: CNTB, 10.10.2016