(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Огляд періодичних видань №3 2020 р.

Пєтухова, О.М. Розвиток експортної діяльності бурякоцукрового комплексу/ О.М. Пєтухова, А.М. Ямкова //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. -  С. 48-54. - Бібліогр. в кінці ст.

Литвяк, В.В. Теория и практика модификации крахмалосодержащего сырья для создания новых продуктов питания/ В.В. Литвяк //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №1. -  С. 254-267. - Бібліогр. в кінці ст.

Вплив мальтитолу, ізомальтитолу, еритритолу на формування клейковинного комплексу/ В.В. Дорохович, А.С. Донець, В.С. Сулима, Т.В. Дорошенко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №2. -  С. 261-266.

Зав'ялов, В.Л. Вплив режимних параметрів на кінетику безперервного віброекстрагування з рослинної сировини/ В.Л. Зав'ялов, Т.Г. Масюра, Ю.В. Запорожець, Н.В. Попова //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 83-91. - Бібліогр. в кінці ст.

Сімахіна, Г.О. Нутрієнти для підвищення резистентності організму людини до антропогенних чинників/ Г.О. Сімахіна, Т.А. Мартиненко, М.В. Закржевський //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. -  С. 182-193. - Бібліогр. в кінці ст.

Добавил: CNTB, 15.01.2021, в категорию Цукрова промисловість (огляд журнальних статей)