(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ № 5 2017 р.

664.1

М 74

Можливості нарощення  продуктивності, сировинної бази підприємства в сучасних умовах та перспективи використання альтернативних видів палива. Регіональна конференція цукровиків України, 25 липня 2014 р., м. Шепетівка: [каталог підприємств]/ Укрцукор. - Шепетівка, 2014. - 62 с.

В каталозі подано перелік підприємств-виробників сировини та цукру, їх контактна інформація: адреси, телефони, e-mail.

 

664.1

Н 24

Нам - півтора століття. Кам'янський цукровий завод: колись, нині і в майбутньому. - Кам'янка, 1994. - 23 с.: іл..

В брошурі подана історія та трудові будні Кам'янського цукрового заводу Черкаської області.

 

664.1

Н 83

Нормативи втрат маси буряків , цукру і вмісту цукру у мелясі  при переробці сучасних сортів та гібридів  буряків/ М-во аграрної політики та продовольства України, Департамент продовольства, Укрцукор. - К., 2011. - 78 с.

Нормативи призначені для використання працівниками цукрових заводів, агропромислових компаній, холдингів, асоціацій в процесі нормування, контролю та обліку цукрового виробництва. Нормативний документ стосується усіх суб'єктів, незалежно від організаційно-правової форми господарювання, що виробляють цукор із буряків на території України

 

633.6

У 67

Управління технологічними процесами виробництва цукрових буряків за біоадаптивною технологією: рекомендації/ авт. кол.: М.В. Роїк,  В.Л. Курило,  В.М. Сінченко; НААН України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. - Вінниця: Нілан ЛТД, 2013. - 52 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.51 . - ISBN 978-966-2770-70-4:     В Рекомендаціях розглядається сутність сучасної біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків, її складових елементів з урахуванням біологічних, агротехнічних та економічних особливостей, що дає можливість максимально реалізувати потенціал цієї культури.

 

664.1

У 78

Успешная реконструкция моечных и свеклоперерабатывающих отделений сахарных заводов/ отв. исполн. Л.М. Осадчий. - К., 2004. - 21 с.: ил.

В производственном отчете описаны все выполненные работы в моечных и диффузионных отделениях. Прилагаются иллюстрации отдельных сахарных заводов.

 

Автореферати дисертацій

 

664.1

П 18

Парахоня, А.М. Наукове обгрунтування параметрів транспортних систем екстракторів цукробурякового виробництва: автореф. дис. ... канд. техн.  наук: 05.18.12/ А.М. Парахоня; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2015. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі представлені результати експериментальних та теоретичних досліджень закономірностей розподілу сокостружкової суміші в об'ємі колонного дифузійного апарата, залежності швидкості протікання екстрагенту та коефіцієнту масовіддачі від величини питомого наповнення сокостружкової суміші. На основі сучасних методів тривимірного моделювання досліджено гідродинамічні характеристики елементів транспортних систем та сили, що виникають в результаті їх взаємодії з сокостружковою сумішшю.

 

Добавил: CNTB, 29.01.2018, в категорию Цукрова промисловість