(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ № 3 2017 р.

664.1

Г 65

Гончарова, З. Хрещатик мій, свідок наш. 1912-2002 [ВАТ "Цукрозавод "Хрещатик"]/ З.Гончарова. - Чернівці: Золоті литаври, 2002. - 152 с.: іл. - ISBN 966-8029-16

Книга спогадів про ВАТ цукровий завод "Хрещатик" в смт Кострижівка Чернівецької області з 1912 року по 2002 рік.  Подається історія буковинського селища, історія цукрозаводу, його колективу, виробничі досягнення.

 

664.1

Д 63

Документація технологічного контролю цукрового виробництва від приймання сировини до відвантаження готової продукції  / розробл.: С.М. Василенко,  Л.І.Чернявська,  З.М. Ходаковська; М-во аграрної політики та продовольства України, Департамент продовольства, Укрцукор. - К., 2009. - 276 с. - Бібліогр.: с.275-276

Єдині форми документації технологічного контролю цукрового виробництва складені для правильного і однакового розуміння обчислення того чи іншого показника від приймання сировини до відвантаження готової продукції. Подані методичні вказівки щодо їх складання та використання. При цьому враховані останні рекомендації і нові розробки, досвід роботи промисловості і зауваження, що надійшли від цукрових заводів, асоціацій і компаній цукрової промисловості.

 

Автореферати дисертацій

 

664.1

Н 44

Нездолій, А.О. Споживні властивості цукерок для осіб з тривалим статичним фізичним навантаженням: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.15/ А.О. Нездолій; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.- екон. ун-т. - К., 2016. - 21 с: рис. - Бібліогр.: с. 18-19

На основі проведених комплексних досліджень обгрунтовано споживні властивості, запропоновано технологію виготовлення, доведено функціональну ефективність та безпечність застосування цукерок для осіб з тривалим статичним фізичними навантаженнями з вмістом карнітину та глюкозаміну. Досліджено закономірності змін показників якості цукерок за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіолоогічними показниками залежно від виду пакування, умов та тривалості зберігання, запропоновано методи контролю.

 

Добавил: CNTB, 29.01.2018, в категорию Цукрова промисловість