(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ № 4 2017 р.

664.1

К 57

Коденська, М.Ю. Методичні підходи щодо інвестиційного забезпечення конкурентоспроможного буряківництва в регіоні/ М.Ю. Коденська, Л.В. Смолій. - Умань: Візаві, 2011. - 78 с.: табл. - Бібліогр.: с.76-77 . - ISBN 978-966-2643-19-0

У методичному виданні висвітлюється  теоретична сутність інвестиційного забезпечення та методичні підходи до розробки стратегії інвестиційного забезпечення, розрахунку потреб інвестицій в інноваційний розвиток галузі, у збереження і примноження капіталу землі, у розвиток інтелектуального капіталу; обгрунтовані джерела, напрями і форми інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку конкурентоспроможного буряківництва.

 

664.1

К 71

Косенко, О. Завод над заводдю. Нариси з історії Андрушівського цукрозаводу/ О. Косенко. - Житомир, 1993. - 64 с.: іл.

В брошурі подана колективна біографія Андрушівського цукрового заводу Житомирської області.

 

664.1

К 78

Краткие итоги производства свеклы, сахара и показатели работы сахарных заводов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в 2013 году/ Белгоспищепром, Ассоц. производителей свеклы и сахара Республики Казахстан, Союзроссахар. - М.: Петровский Парк, 2014. - 80 с.

В брошюре представлен статистический материал об итогах работы сахарных отраслей государств-участников Таможенного союза.

 

664.1

К 78

Краткие итоги производства свеклы, сахара и показатели работы сахарных заводов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации в 2014 году/ Евразийская сахарная ассоц. - М.: Петровский Парк, 2015. - 80 с.

В брошюре представлен статистический материал об итогах работы сахарной отрасли государств-членов Евразийской сахарной ассоциации.

 

664.1

М 34

Матеріали науково-технічної конференції цукровиків України, присвяченій пам'яті І.С. Гулого, 25-27 березня 2015 р., м. Київ/ Укрцукор, НУХТ. - К.: Основа-Принт, 2015. - 205 с.: рис. - ISBN 978-066-2044-53-9

До збірника ввійшли статті: впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на цукрових заводах України; асинхронні двигуни з частотними перетворювачами на дифузійних апаратах; способи покращення якості білого цукру та розширення його асортименту; оптимізація енергоспоживання на цукрових заводах; шляхи підвищення енергоефективності використання насосного обладнання; параметри технологічної топології сокоочисного відділення цукрового заводу; сучасний шлях розвитку ринку цукру в Україні та інші статті.

 

 

Добавил: CNTB, 29.01.2018, в категорию Цукрова промисловість