(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ №1 201 р.

664.18

Д 53

Дмитренко, О.У. Якість цукрових буряків і способи очистки дифузійного соку: навч. посіб./ О.У. Дмитренко; НУХТ, ІПДО. - К.: ІПДО НУХТ, 2003. - 53 с.: табл. - Бібліогр.: с.50-52

            У навчальному посібнику розглянуто основні вимоги до якості цукрових буряків. Проведено аналіз схеми очистки дифузійного соку, попередня дефекація, основна дефекація, перша сатурація, друга сатурація.

664.1

Л46

Ленченко, Ф.І. Веселоподільський цукровий комбінат (про його "біле золото" та "Білі бараки"/ Ф.І. Ленченко. - К.: Міленіум, 2017. - 220 с: фото. - Бібліогр.: с. 220

У книзі висвітлюється історія та діяльність Веселоподільського цукрового комбінату і роль цілих поколінь працівників у становленні та розвитку цього підприємства. Історія цукрокомбінату за 80 років розглядається у тісному зв'язку з соціально-економічними і політичними умовами того часу. Книга розповідає про ветеранів-цукровиків, керівників і рядових працівників підприємства, жителів "Білих бараків", про їх життя, побут устами безпосередніх учасників подій, їх дітей і онуків. У книзі зібрані документи, фотоматеріали.

664.1

П16

Панов, В.В. Совершенствование работы известкового отделения сахарных заводов/ В.В. Панов; М-во образования и науки, НУПТ, Ин--т последипломного образования. - К.: ИПДО НУХТ, 2004. - 76 с: табл. - Библиогр.: с. 73-74

В работе рассмотрены свойства известняка, топлива, извести и печного газа, а также сформулированы требования, предъявляемые к их качеству. Изложены теплотехнические основы процесса получения извести. Рассмотрена работа печей и указаны пути повышения их технико-экономических показателей. Приведена информация о новом оборудования и узлах известкового отделения, разработанных и внедренных в производство фирмой ООО "Цукровик" и лабораторией известкового газового хозяйства УкрНИИСП.

664.1

Р 45

            Рецептури на карамель, Т. 2. Карамель з молочними, помадними, горіховими, шоколадно-горіховими, зі злакових, бобових та олійних культур, зі збивними, масляно-цукровими, марципановими, медовими та подвійними начинками/ М-во агропромислової політики України, Держ. департамент продовольства, Укркондитер, ВАТ "Спектр". - К., 2001. - 407 с. - Алф. покажч.: с.390-407

                                 До збірника ввійшло 183 рецептури кондитерських карамельних виробів. Для зручності користування виданням додаються вказівки та алфавітний покажчик карамельних виробів.

664.1

С44

Скорик, К.Д. Якість цукру: вимоги, контроль, менеджмент: навч. посіб/ К.Д. Скорик; М-во освіти і науки України, НУХТ, Ін-т післядипломної освіти. - К.: Сталь, 2009. - 99 с: табл. - Бібліогр.: с. 98-99

У навчальному посібнику розглянуто сучасні вітчизняні та зарубіжні вимоги, методи контролю та менеджменту якості білого цукру на підприємствах цукрової галузі. Проаналізовано особливості стандарту України на цукор білий (ДСТУ 4623:2006) у порівнянні з нормативними документами Європейського Союзу. Наведено перелік основних міжнародних методик , що застосовуються для аналізу цукру.

664.1

Ш 87

Штангеєв, К.О. Раціоналізація теплового господарства цукрових заводів: навч. посіб/ К.О. Штангеєв; НУХТ, ІПДО. - К.: ІПДО НУХТ, 2006. - 84 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 81-82.

            В посібнику наведено опис основних типів теплових схем і режимів роботи, що застосовуються на бурякоцукрових заводах, наведено приклади розрахунків, діаграми процесів; розглянуто виробничі ситуації, подано рекомендації щодо розв'язання задач виробничо-практичного характеру. Наведено типовий баланс витрат тепла в бурякоцукровому виробництві  та аналіз чинників, що призводить до втрат тепла на окремих дільницях цукрового заводу. Описано основні принципи зменшення витрат тепла на технологічні потреби, а також подано характеристику основних енергозберігаючих методів, що знайшли застосування в цукровому виробництві.

 

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ

 

Добавил: CNTB, 06.09.2018, в категорию Цукрова промисловість