(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2021 р.

664.1

М 29

Мартинюк, А. С. Підвищення ефективності очищення дифузійного соку шляхом удосконалення і карбонізації: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ А. С. Мартинюк; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-18

Дисертація присвячена удосконаленню технології очищення дифузійного соку карбонатом кальцію. Встановлено тенденцію вилучення забарвлених речовин за умов періодичної карбонізації. Описано результати досліджень впливу температури і витрат вапна на утворення та руйнування комплексних сполук. Вперше виведено рівняння швидкості очищення соку карбонатом кальцію на основі вивчення механізму адсорбції несахарозних речовин та проведених експериментальних досліджень.

664.1

Н70

Ничкалюк, В.Г. Академік АН УРСР К.Г. Воблий - вчений і організатор економіко-географічної науки та цукрово-бурякової кооперації (перша половина XX століття): автореф. дис. ... канд. іст. наук:07.00.07/ В.Г. Ничкалюк; Нац. наук. с.-г. б-ка. - К., 2018. - 27 с. - Бібліогр.: с.23-24

В роботі проаналізовано наукові праці вченого з питань економіко-географічної науки, цукрової промисловості та бурякової кооперації, а також земельні питання, проблеми Дніпра.

 

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Цукрова промисловість