(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Списки нових надходжень літератури та авторефератів дисертацій №2 2020 р.

664.1

М 13

Мазур, Л. С. Удосконалення технології льодяникової карамелі спеціального призначення аморфної та аморфно-пористої структури: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Л. С. Мазур; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

Дисертацію присвячено удосконаленню технології льодяникової карамелі аморфної та аморфно-пористої структури спеціального призначення за рахунок використання сахарози, глюкози, фруктози, лактулози, ізомальтитолу, мальтитолу, екстрактів пустирника, м'яти перцевої та ромашки лікарської, кріопорошків чорниці та малини, аскорбінової кислоти.

664.2

П 19

Пастух, Г. С. Розроблення технології пектину з вторинної картопляної сировини: автореф.  дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ Г. С. Пастух; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-19

В роботі на основі оптимізації експериментальних даних встановлено параметри оптимального технологічного вилучення пектину з картопляної мезги. Розглянуто можливість покращення фізико-хімічних властивостей картопляного пектину шляхом комплексної переробки сумішей картопляної мезги та іншої рослинної вторинної сировини. Розроблено апаратурно-технологічну схему перероблення картопляної мезги на пектин і картопляний порошок.

664.1

П  32

Пілюгіна, І. С.

Технологія маршмелоу з використанням солюбілізованих речовин і рослинних добавок антоціанової природи: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ І. С. Пілюгіна; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2018. - Бібліогр.: с.15- 19

В дисертації експериментально встановлено, що використання як структуроутворювача желатину із солюбілізованими речовинами та як барвника екстракту кріас-порошку із суданської троянди та чорноплідної горобини приводить до одержання маршмелоу з високими органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками та підвищеною харчовою цінністю. Доведено, що маршмелоу нової рецептури має антиоксидантні властивості, стабільні протягом гарантованого терміну зберігання.

664.1

С 41

Сич, М. А. Сценарно-синергетичне управління матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07/ М. А. Сич; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 19 с.: рис. - Бібліогр.: с.15-17

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності цукрового виробництва шляхом створення автоматизованої системи керування матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу. Проведено аналіз технологічних процесів цукрового виробництва як складної організаційно-технічної системи з позиції нелінійної динаміки. Для технологічного комплексу цукрового заводу здійснений синтез синергетичних агрегованих систем керування.

664.1

Ш 67

Школьна, О. В. Автоматизована система випереджувального багатокритеріального управління випарною установкою цукрового заводу : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07 / О. В. Школьна; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.19- 20

В роботі розроблена модель випарної установки цукрового заводу на основі розширення мереж Петрі, що забезпечує випереджувальну оцінку потреб у вторинній парі технологічних споживачів, а також відтворює особливості виробництва цукрового сиропу. Набули подальшого розвитку методи оцінки та класифікації технологічних ситуацій шляхом використання та реалізації нейромережевих методів кластеризації та класифікації, а також методи прогнозування оцінки потреб споживачів в енергоресурсах на базі визначення нечітких тенденцій їх поведінки шляхом інтелектуального аналізу часових рядів технологічних змінних.

664.1

Ш 95

Шульга, О. С. Наукове обгрунтування та розроблення технології біодеградабельного їстівного покриття для кондитерських і хлібобулочних виробів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.16/ О. С. Шульга; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 43 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32-39

В дисертації за комплексними дослідженнями встановлена доцільність заміни паперової або синтетичної обгортки цукерок та пакування хліба на біодеградабельне їстівне покриття, а також заміни оброблення тиражним цукровим сиропом поверхні пряникових виробів і цукром мармеладу. Їстівний пакувальний матеріал найбільш доцільно застосовувати для продуктів, які реалізуються в місцях їх виробництва та закладах з контрольованими санітарними умовами. Їстівне покриття є матеріалом для створення екологічно безпечного одноразового посуду, зокрема, стаканів для гарячих напоїв. 

 

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Цукрова промисловість