(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Списки нових надходжень літератури та авторефератів дисертацій №1 2020 р.

664.2

Г 75

Грабовська, О.В. Технології крохмалю і крохмалепродуктів: підруч./ О.В. Грабовська; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 314 с.: табл. - Бібліогр.: с.309 . - ISBN 978-966-612-220-2

В підручнику викладено фізико-хімічні основи, апаратурне оформлення технологій крохмалю з традиційної крохмалевмісної сировини, біотехнологій цукристих крохмалепродуктів, що грунтуються на використанні ферментів - патоки крохмальної, глюкозних, мальтозних, глюкозно-фруктозних сиропів і глюкози кристалічної гідратної, а також технології перероблення побічних продуктів крохмале-патокового виробництва.

664.1

Н 35

Національна асоціація цукровиків України. - К., 2019. - 45 с.: іл.

В проспекті представлена інформація про Національну асоціацію цукровиків України. Неприбуткова організація, яка здійснює свою діяльність на території України у відповідності до чинного законодавства.  Асоціація налічує 67 членів - це цукрові заводи, акціонерні товариства.  Подається коротка інформація про окремі заводи, їх виробничі потужності

664.1

М 54

Методичні рекомендації з питань планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в кондитерській та харчоконцентратній промисловості/ розроб.: Л.Г. Цимбалюк,  З.М. Ходаковська,  О.І. Марчук; НУХТ, ЗАТ "Укркондитер". - К.: ЗАТ "Укркондитер", 2005. - 155 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", постанови Кабінету Міністрів України  від 28 жовтня 1998 р. № 1706 "Про затвердження  програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів"

664.1

Р 32

Рева, Л.П. Кинетика химико-технологических процессов в производстве сахара: моногр./ Л.П. Рева; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 218 с.: ил. - Библиогр.: с. 210-214. - ISBN 978-966-612-201-1

В монографии изложены теоретические основы химико-технологических процессов современного производства, формирование химических моделей из совокупности реакций, кинетические модели химических реакций в гомогенных системах, кинетика химических реакций в модельных и промышленных реакторах, кинетика химико-технологических процессов в гетерогенных системах, кинетика химико-технологических процессов в производстве сахара.

664.1

Ц 85

Цукрова галузь України в цифрах. Виробничий сезон 2017/18: [цифровий звіт]/ Нац. асоц. цукровиків України "Укрцукор". - К., 2019. - 34 с.: табл.

В звіті подана інформація про посіви цукрового буряка, показники виробництва цукру українськими компаніями.

 

 

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Цукрова промисловість