(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

664.1

М 13

Мазур, Л. С. Удосконалення технології льодяникової карамелі спеціального призначення аморфної та аморфно-пористої структури: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01/ Л. С. Мазур; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17 ...

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 31.01.2020

664.2

Г 75

Грабовська, О.В. Технології крохмалю і крохмалепродуктів: підруч./ О.В. Грабовська; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 314 с.: табл. - Бібліогр.: с.309 . - ISBN 978-966-612-220-2...

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 31.01.2020

ДСТУ 4333:2018 Мармелад. Загальні технічні умови/ Технічний комітет  стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна". - Вид. офіц. - Увед. на заміну ДСТУ 4333: 2004; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9-10...

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 22.09.2019

664.1

У 45

Українець, А.І. Технології цукропродуктів і цукрозамінників: навч. посіб./ А.І. Українець, Н.І. Штангеєва, Л.С. Клименко; НУХТ. - К.: НУХТ, 2009. - 232 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.220-228 . - ISBN 978-966-612-084-0

В навчальному посібнику наведено матеріали світових досягнень науки і техніки в галузі технології цукропродуктів і цукрозамінників, сучасні класифікації солодких речовин, описано властивості  та їх вплив на організм людини. 

...

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 17.02.2019

664.1

Ш 87

Штангеєв, К.О. Розвиток теплових схем цукрових заводів: навч. посіб./ К.О. Штангеєв, В.І. Христенко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К.: ІПДО НУХТ, 2003. - 28 с.: рис. - Бібліогр.: с.27

У методичному посібнику наведено основні дані про принципи економії витрат пари на технологічний процес у бурякоцукровому виробництві та тенденції розвитку випарних установок західноєвропейських цукрових заводів, можливості застосування компресії вторинної пари. Описано конструкції випарних апаратів з природною циркуляцією, плівкових та пластинчатих, а також вакуум-апаратів підігрівачів та теплообмінників, які забезпечують ефективне використання тепла в технологічному процесі цукрового виробництва....

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 17.02.2019

664.18

Д 53

Дмитренко, О.У. Якість цукрових буряків і способи очистки дифузійного соку: навч. посіб./ О.У. Дмитренко; НУХТ, ІПДО. - К.: ІПДО НУХТ, 2003. - 53 с.: табл. - Бібліогр.: с.50-52

            У навчальному посібнику розглянуто основні вимоги до якості цукрових буряків. Проведено аналіз схеми очистки дифузійного соку, попередня дефекація, основна дефекація, перша сатурація, друга сатурація....

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 06.09.2018

Петрушка, І.М. Очищення цукровмісних розчинів від барвних речовин природними сорбентами/ І.М. Петрушка, К.І. Петрушка //Цукор України. - 2017. - №9-10. -  С. 4-9. - Бібліогр. в кінці ст....

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 16.05.2018

664.1

М 74

Можливості нарощення  продуктивності, сировинної бази підприємства в сучасних умовах та перспективи використання альтернативних видів палива. Регіональна конференція цукровиків України, 25 липня 2014 р., м. Шепетівка: [каталог підприємств]/ Укрцукор. - Шепетівка, 2014. - 62 с.

В каталозі подано перелік підприємств-виробників сировини та цукру, їх контактна інформація: адреси, телефони, e-mail.

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 29.01.2018

664.1

К 57

Коденська, М.Ю. Методичні підходи щодо інвестиційного забезпечення конкурентоспроможного буряківництва в регіоні/ М.Ю. Коденська, Л.В. Смолій. - Умань: Візаві, 2011. - 78 с.: табл. - Бібліогр.: с.76-77 . - ISBN 978-966-2643-19-0

У методичному виданні висвітлюється  теоретична сутність інвестиційного забезпечення та методичні підходи до розробки стратегії інвестиційного забезпечення, розрахунку потреб інвестицій в інноваційний розвиток галузі, у збереження і примноження капіталу землі, у розвиток інтелектуального капіталу; обгрунтовані джерела, напрями і форми інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку конкурентоспроможного буряківництва.

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 29.01.2018

664.1

Г 65

Гончарова, З. Хрещатик мій, свідок наш. 1912-2002 [ВАТ "Цукрозавод "Хрещатик"]/ З.Гончарова. - Чернівці: Золоті литаври, 2002. - 152 с.: іл. - ISBN 966-8029-16

Книга спогадів про ВАТ цукровий завод "Хрещатик" в смт Кострижівка Чернівецької області з 1912 року по 2002 рік.  Подається історія буковинського селища, історія цукрозаводу, його колективу, виробничі досягнення.

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 29.01.2018
1-10 11-17