(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Кодекс Алиментариус. Зерновые и бобовые: пер. с англ./ Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты; Всемирная организация здравоохранения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. - М.: Весь Мир, 2007. - 156 с: табл...

Категорія: Аграріям (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.02.2021

Березівський, П.С. Організація виробництва в аграрних формуваннях: навч. посіб./ П.С. Березівський, Н.І. Михалюк; М-во освіти і науки України, Львів. держ. аграр. ун-т. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.: табл.. - Бібліогр.: с.555-559

 У посібнику висвітлено питання наукових основ організації виробництва в аграрних формуваннях, організації виробничого потенціалу і його використання, основ раціональної організації галузей рослинництва і тваринництва, підсобних виробництв і промислів....

Категорія: Аграріям (тематичні списки) | Додав: CNTB, 16.11.2018

Березівський, П.С. Організація виробництва в аграрних формуваннях: навч. посіб./ П.С. Березівський, Н.І. Михалюк; М-во освіти і науки України, Львів. держ. аграр. ун-т. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.: табл.. - Бібліогр.: с.555-559

 У посібнику висвітлено питання наукових основ організації виробництва в аграрних формуваннях, організації виробничого потенціалу і його використання, основ раціональної організації галузей рослинництва і тваринництва, підсобних виробництв і промислів....

Категорія: Аграріям (тематичні списки) | Додав: CNTB, 16.11.2018

631

А26

            Агропромисловий комплекс України. Сьогодення та майбутнє. 2010. Вип. другий: інформ. - довід. вид./ авт.- упоряд. Н.Г. Гороховська. - Киiв: ТОВ "Видавництво "Престиж Медіа інформ"", 2010. - 304 с: іл

У виданні висвітлено інформацію про сучасний стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України, провіднихсільськогосподарських підприємств, харчової промисловості, а також подана інформація про громадські об'єднання, асоціації, вищі навчальні заклади, що входять до агропромислової галузі.  ...

Категорія: Аграріям (тематичні списки) | Додав: CNTB, 13.11.2017

Сборник рецептур рыбных изделий и консервов. - СПб.: ПрофиКС, 2003. - 208 с.

Сборник содержит 310 рецептур для производства рыбной продукции по всему ассортименту, выпускаемому современными предприятиями. Приводятся нормативы (потери и выход) при рыбопереработке всех видов рыб.

Категорія: Аграріям (тематичні списки) | Додав: CNTB, 18.09.2017

631.1

Сосенко, О.

            Як працювати без збитків:поради сільському господареві/ О. Сосенко; Український освітній центр реформ. - 2-ге вид., змінен. і доп.. - К., 2004. - 80 с. - (Сер."Аграрна реформа")

 Авт. на обкл. не зазначені.

Категорія: Аграріям (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.01.2017

664.9

С23

            Сборник рецептур рыбных изделий и консервов. - СПб.: ПрофиКС, 2003. - 208 с.

Аннотация: Сборник содержит 310 рецептур для производства рыбной продукции по всему ассортименту, выпускаемому современными предприятиями. Приводятся нормативы (потери и выход) при рыбоперерабртке всех видов рыб...

 

Категорія: Аграріям (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.01.2017

339

Ф95

Фурс, И.Н.

            Конкурентоспособность продовольственных товаров: Учеб.  пособие для студентов вузов/ И.Н. Фурс. - Минск: УП "ИВЦ Минфина", 2004. - 346 с.: граф., рис., табл.. - Библиогр.: с. 340-343

Аннотация: В пособии впервые в Беларуси и других странах СНГ системно изложены аспекты конкурентоспособности продовольсвенных товаров. Исследованы теоретические проблемы конкурентоспособности товаров, ее критерии, факторы и обеспечение на рынке.

Категорія: Аграріям (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.01.2017

Безуглий, М.Д.

            Стан, основні тенденції розвитку сільського господарства України протягом 2011 року та напрями розвитку в 2012 році/ М.Д. Безуглий, С.М. Кваша //Економіка АПК. - 2012. - №4. -  С. 3-13.

 

            Микола Присяжнюк: "У виноградарстві та виноробстві існує низка проблемних питань, які потребують негайного вирішення" //ВиноГрад. - 2012. - №1. -  С. 11-13.

Категорія: Аграріям (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.01.2017

631.1(03)

Е45

            Економічний довідник аграрника/ [Авт. колектив: В.М. Алексійчук, В.М. Березовик, М.Ф. Бойко та ін.] ; За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука; Мін-во аграр. політики України, Ін-т аграр. економіки України. - К.: "Преса України", 2003. - 800 с.. - укр.

Аннотация: Наведені основна законодавча, нормативна і методична база для реформування і розвитку сільського господарства в ринкових умовах. Викладенні основні засади і нормативи для прогнозування і бізнес-планування, кредитування, страхування галузі та сільськогосподарських підприємств.

Категорія: Аграріям (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.01.2017
1-10 11-15