(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИБ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ № 5 2021 р.

631.4

М54

Методика проведення агрохімічної паспортизації земель  сільськогосподарського призначення : керівний нормативний документ/ за ред. І.П. Яцука,  С.А. Балюка; Ін-т охорони грунтів, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського". - 2-е вид., допов. - К., 2019. - 107 с.: іл. - ISBN 978-617-7185-29-0

Методика містить основні принципи і завдання агрохімічної паспортизації земель, нормативно-правові підстави для її проведення. Викладено чотири етапи агрохімічної паспортизації: підготовчий, польовий, лабораторний і камеральний. Описано порядок створення електронних картограм за результатами агрохімічного обстеження та розроблення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки. Містяться розділи, які висвітлюють особливості обстеження грунтів на вміст мікроелементів та важких металів, радіонуклідів, пестицидів.

636

М54

Методичні положення та норми продуктивності праці у м'ясному скотарстві/ І.М. Демчак та ін.; НДІ " Украгропромпродуктивність". - К., 2019. - 137 с.: табл. - (Б-ка спеціаліста АПК. Економічні нормативи). - Бібліогр.: с. 137. - ISBN 978-617-613-072-7

Викладено технологічні особливості утримання великої рогатої худоби м'ясних порід, висвітлено методичні підходи і розробки нормативів часу і норм обслуговування тварин, наведено нормативи часу та норми продуктивності праці у м'ясному скотарстві.

635

Н 34

Наукові основи та практичні аспекти вирощування картоплі за краплинного зрошення на півдні України: моногр./ С.М. Юзюк та ін. - Херсон: Олді-плюс, 2019. - 124 с.: іл. - Бібліогр.: с. 106-123. - ISBN 978-966-289-311-3

На основі теоретичного обгрунтування і узагальнення наукових досліджень викладено експериментальні дані та запропоновано практичне вирішення наукової задачі оптимізації технологічного процесу вирощування картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 8110:2015 Саджанці дерев декоративних листяних порід. Технічні умови/ розробники: Н. Бакова,  Г. Захаренко,  В. Коба; Нікітський ботанічний сад. - Вид. офіц. - Розроблено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24909-81 в частині технічних вимог, правил приймання і методів контролювання); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: стандарт поширюється на саджанці декративних листяних порід (оксамит амірський, березу, бук, в'яз, граб, грушу, дуб, вербу, каштан, липу, горіх, платан, горобину, тополю, черемшину, ясен, яблуню), вирощувані в розсадниках і призначені для озеленення населених місць. Стандарт не поширюється на саджанці щеплених садових і архітектурних форм, а також на саджанці листяних порід, вирощених у контейнерах.

ДСТУ  EN  ISO 16122-1:2016, ( EN  ISO   16122-1:2015, IDT; ISO 16122-1:2015, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Перевіряння обприскувачів під час експлуатування. Частина 1. Загальні вимоги/ пер. з англ; Укр НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Л Погорілого, Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Увед. вперше; чинний від 2017-10-01. - К.: УкрНДНЦ, 2019. - 6 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: стандарт установлює загальні вимоги для перевіряння всіх типів обприскувачів для засобів захисту рослин, які використовують у сільському господарстві, садівництві, лісовому господарстві та інших сферах, крім ранцевих обприскувачів.

ДСТУ  ISO 6880:2009 Сільськогосподарські машини. Знаряддя грунтообробчі причіпні. Основні розміри та місця кріплення (ISO 6880: 1983, IDT)/ пер.  з англ. і наук.-техн. редагування: О. Воронков,  М. Коцар,  А. Харченко; Технічний комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 3 с.: рис. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює основні розміри та модульне розташування і висоту розміщення тягових вилок несних рам над рівнем грунту, призначених для з'єднання несних рам та тяг грунтообробчого устатковання.

ДСТУ 8013:2015 Сіянці та саджанці шипшини. Технічні умови/ розробники: Н. Бакова,  Г. Захаренко,  З. Клименко,  Ю. Копань; Нікітський ботанічний сад - Нац. наук. центр. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26231-84); чинний від 2017-01-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

Сфера застосування: стандарт поширюється на сіянці та саджанці різних видів шипшини, а також на види шипшини насіннєвого походження, що вирощують у розсадниках та призначені для висаджування в парках, на присадибних ділянках, у лісопарках та на промислових плантаціях на всій території України.

ДСТУ 6020:2008 Сочевиця. Технічні умови/ розробники: В. Бурцев,  І. Яковлєва,  В. Кириченко,  Л. Кобизєва,  О. Гончар; Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії "Хліб України" "Київський інститут хлібопродуктів" , Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр'єва, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 8-10

Сфера застосування: стандарт поширюється на насіння крупнонасіннєвої (тарілкової) і дрібнонасіннєвої сочевиці, призначене для використання на продовольчі, кормові потреби та для експортування.

ДСТУ ЕЭК OOH FFV-35:2007 Суниці. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-35:2002, IDT)/ внесено: Ю. Пилипенко,  І. Мазуренко,  О. Невесела,  О. Проноза,  Л. Хрущ; Техн. ком. стандартизації "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки", ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2008-10-01 . - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 8 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт ідентичний стандарту "Стандарт ЕЭК OOH FFV-35, який стосується збуту і контролювання товарної якості суниць, що надходять у міжнародну торгівлю між країнами - членами ЄЕК ООН та імпортуються ними. Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

ДСТУ 7318:2013 Трактори сільськогосподарські та лісогосподарські. Терміни та визначення понять/ розробники: О. Воронков,  М. Коцар,  Б. Кравченко,  А. Харченко,  Ю. Шехтман; НДІ фермських машин. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27155-86); чинний від 2014-01-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2014. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 7

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення понять стосовно основних типів сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано для вживання в усіх видах нормативних документів, що стосуються сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературіі.

ДСТУ ISO/TS  11356:2012 Устатковання для захисту рослин. Простежуваність. Запис параметрів та умов обприскування (ISO/TS 11356:2011, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: О. Воронков,  Д. Воронков,  М. Коцар,  Б. Кравченко,  І. Ніколенко; Техн. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Увед.вперше; чинний від 2013-05-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2013. - 15 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.15.

Сфера застосування: цей стандарт визначає основні робочі параметри та умови обприскування, а також форми запису інформації, необхідної для простежуванності та забезпечення автоматичного введення вхідних данних для системи обробітку та запису даних стосовно сільськогосподарських технологічних процесів. 

ДСТУ 7301:2013 Фітоценози. Терміни та визначення понять/ розробники: А. Боговін,  Г. Єфремова,  В. Камінський,  Р. Кулик,  В. Кургак; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства" УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2014-01-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2014. - 28 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 27-28.

Сфера застосування: стандарт установлює українські терміни і визначення понять стосовно фітоценозів. Терміни унормовані цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються фітоценозів, а також у роботах зі стандартування, в науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.

ДСТУ EЭK OOН  FFV-14:2007    Фрукти цитрусові. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-14:2004, IDT)   / розробники: Ю. Пилипенко,  І. Мазуренко,  О. Невесела,  О. Проноза,  Л. Хрущ; Техн. ком. стандартизації "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки", ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2008-10-01 . - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 15 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт ідентичний стандарту "Стандарт ЕЭК OOH FFV-14, який стосується збуту і контролювання товарної якості цитрусових фруктів. Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

ДСТУ 8190:2015 Цикорій коренеплідний. Передпосівний обробіток грунту. Показники якості та методи їх визначання/ розробники: В. Курило,  О. Ганженко,  М. Гументик,  О. Ткач,  Ю. Бохонко; Технічний комітет стандартизації " Насіння і коренеплоди цукрових буряків " (ТК 29), Ін-т цукрових буряків УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

Сфера застосування: стандарт установлює показники якості передпосівного обробітку грунту для вирощування цикорію коренеплідного та методи їх визначення.

ДСТУ 8042: 2015 Часник зелений свіжий. Технічні умови/ розробники: О. Гончаров,  Т. Горова,  С. Даценко,  Т Сердюк; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - На заміну  РСТ УССР 1897-89; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 8 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8

Сфера застосування: стандарт поширюється на часник зелений свіжий, вирощений у відкритому грунті, який виготовлять і реалізують для споживання у свіжому вигляді.

 

Автореферати дисертацій

 

633.6

П64

Потапова, В.П. Наукове обгрунтування захисту посівів буряків цукрових від бур'янів без індукування хімічних стресів рослин культури: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.13/ В.П. Потапова; Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. - К., 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

В роботі рекомендовано використання для захисту посівів від бур'янів мікронорм гербіцидів, що дає змогу уникнути індукування небажаних дис-стоесів у рослин цукрових буряків та додатково отримати вищий урожай коренеплодів, а також знизити рівень хімічного навантаження гербіцидів на довкілля.

633

П77

Приходько, В.О. Удосконалення технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з високобілковими культурами на силос у південній частині правобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.12/ В.О. Приходько; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2020. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

У роботі викладено результати досліджень з вивчення особливостей росту, розвитку, висоти рослин та формування фотосинтетичної продуктивності однорічних культур в одновидових і змішаних посівах, їх водоспоживання, витрати поживних речовин (нітратного азоту, фосфору і калію) та формування кормової продуктивності залежно від рівня удобрення і способу розміщення компонентів  у посіві.

632

Р49

Різник, В.М. Особливості процесів забур'янення і удосконалення контролювання бур'янів у посівах сочевиці Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.13 / В.М. Різник; Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. - К., 2019. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с.17

В роботі запропоновано нові системи захисту посівів сочевиці з урахуванням особливостей взаємодії рослин культури і бур'янів, специфіки дії гербіцидів і чутливості рослин сочевиці до їхнього впливу, а також оптимальних норм витрат препаратів, що не знижують рівень урожайності насіння культури.

633

Р82

Рубцов, Д.К. Оптимізація елементів сортової технології як фактор формування врожайності та посівних якостей насіння сої в умовах зрошення Півдня України: автореф. дис. ... канд.с.-г. наук:06.01.05/ Д.К. Рубцов; Ін-т зрошуваного землеробства. - Херсон, 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-20

У дисертації наведено теоретично обгрунтоване значення генетичних ресурсів рослин та практичне вирішення питання селекції і насінництва середньостиглого сорту сої нового покоління - Святогор. Визначені особливості селекційного процесу.

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Аграріям