(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИБ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ № 3 2021 р.

631.1

З-83

Зомчак, Л.М. Економетричне моделювання функціонування та розвитку аграрного сектору України: моногр./ Л.М. Зомчак, М.В. Негрей; Львівський нац. ун-т імені І. Франка, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - К.: Компринт, 2018. - 255 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-929-873-7

В монографії проведено аналіз аграрного сектору України. Розроблено методологію й економетричний інструментарій моделювання функціонування та розвитку аграрного сектору. Побудовано комплекс економетричних моделей, який охоплює системи симультативних рівнянь, моделі панельних даних, які використано для аналізу динамічних взаємозв'язків, альтернативних сценаріїв розвитку та прогнозування динаміки основних показників аграрного сектору України.

632

К21

Карантинні організми (з основами експертизи підкарантинних матеріалів): навч. посіб./ С.В. Станкевич та ін.; Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. - 460 с.: іл. - Бібліогр.: с.390-395 . - ISBN 978-617-7912-85-8

В посібнику висвітлено стан карантину рослин в Україні, зовнішній і внутрішній карантин рослин, карантин рослин лісових культур. Описано методику відбору проб у процесі карантинного огляду та методи проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, вірусологічної, гербологічної і фітогельмінтологічної експертизи.

633.1

С 82

Сторожик, Л.І. Агробіологічні основи формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури в степу та лісостепу України: монографія/ Л.І. Сторожик; Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. - Вінниця: ТОВ "Твори", 2018. - 264 с: рис.. - Бібліогр.: с. 226-245. - ISBN 978-966-949-115-2

На основі багаторічних досліджень висвітлено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляються у встановленні закономірностей формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури та розробці елементів технології його вирощування в степу і лісостепу України шляхом виявлення особливостей росту, розвитку та формування продуктивності рослин за рахунок добору оптимального сортового сортименту культури, встановлення способів і строків сівби, норм висіву і способів стимуляції насіння.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 7638:2014 Культури зернові, зернобобові та круп'яні. Методи визначання густоти стояння рослин/ розробники: Л. Блажевич,  В. Камінський, К.,  В. Сайко,  І. Свидинюк; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". - Вид. офіц. - Увед вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: у стандарті встановлено методи визначання густоти стояння рослин у період сходів і збирання врожаю зернових колосових, зернобобових і круп'яних культур. Стандарт призначений для застосування в наукових установах, суб'єктах господарювання назалежно від форм власності та підпорядкування.

ДСТУ 7645:2014 Культури овочеві. Метод вегетативного розмноження in vitro/ розробники: В. Гончаренко,  О. Гончаров,  Т. Івченко,  Г. Яровий,  Т. Віценя; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 13 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13

Сфера застосування: стандарт поширюється на часник, різні види цибулевих культур, хрін, естрагон, які розмножуються, і встановлює метод клонального розмноження в культурі in vitro.

ДСТУ 8091: 2015 Маточники капусти головчастої. Способи та умови зберігання / розробники: Л. Бєлашова,  Г. Бондаренко,  І. Гордієнко,  Т Чернишенко; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 8 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на способи та умови тривалого зберігання маточників капусти головчастої (білоголової та червоноголової), призначених для висаджування на насіннєві цілі.

ДСТУ 7595:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання/ розробники: А. Калєніков,  В. Корюненко,  О. Матвієць,  М. Ромащенко,  С. Рябков; Ін-т вод. проблем і меліорації НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8.

Сфера застосування: цей стандарт установлює загальні вимоги до краплинного зрошення виноградників для забезпечення оптимальної вологості кореневого шару грунту та методи його контролювання.

ДСТУ 7593:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та контролювання/ Розробники: Т. Зубенко,  А. Калєніков,  В. Корюненко,  О. Матвієць,  Л. Мацейко; ІВПіМ НААН, НУБіП. - Вид. офіц. - Увед. вперще; чинний від 2015-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 8

Сфера застосування: стандарт установлює загальні вимоги до краплинного зрошування ягідних культур для забезпечення оптимальної вологості кореневого шару грунту та методи його контролювання. Стандарт застосований у галузі сільського господарства.

ДСТУ 7592:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання/ Розробники: Т. Зубенко,  А. Калєніков,  В. Корюненко,  О. Матвієць,  М. Ромащенко; Ін-т вод. проблем і меліорації НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

Сфера застосування: стандарт установлює загальні вимоги до краплинного зрошення розсадників плодових, ягідних культур, виноградників, горіхоплідних культур для забезпечення оптимальної вологості кореневого шару грунту та методи його контролювання.

ДСТУ 7594:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання/ розробники: Т. Зубенко,  А. Калєніков,  В. Корюненко,  О. Матвієць,  Л. Мацейко; ІВПіМ НААН, НУБіП. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10

Сфера застосування: стандарт установлює загальні вимоги до краплинного зрошення плодових культур для забезпечення оптимальної вологості кореневого шару грунту та методи його контролювання.

ДСТУ 8439:2015 Насіння овочевих і баштанних рослин та кормових коренеплодів. Документація/ розробники: Т. Горова,  Є. Духін,  О. Кузьоменський,  Г. Козак,  В. Маласай; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Укрсортнасіннєовоч. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 44 с.. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на насіння сортів і гібридів овочевих, баштанних рослин і кормових коренеплодів (крім зернових рослин і буряку цукрового) й установлює вимоги до оформлення нормативно-технічної документації.

ДСТУ 8836:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту лушпиння/ Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їхпереробки"; Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10855-64); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2020. - 3 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на насіння олійних культур (соняшник, соя, сафлор, рицина, гірчиця, арахіс), яке використовують як сировину для видобування олій.

ДСТУ 8839:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кислотного числа олії/ Технічний комітет  стандартизації " Олії, жири та продукти їх переробки ", УкрНДІ олії та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10858-77); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 7 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на насіння олійних культур, призначених для промислового перероблення, та встановлює методи визначення кислотного числа олії в насінні.

ДСТУ 8840:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кольору та запаху/ Техн. комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки", УкрНДІ олій та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27988-88); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2020. - 3 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на насіння олійних культур, охоплюючи боби сої та арахіс, що заготовлюють і постачають для промислового перероблення, та встановлює методи визначення кольору та запаху.

ДСТУ 8837:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення сміттєвої та олійної домішок/ Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки", УкрНДІ олій та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10854-88); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на насіння олійних культур, охоплюючи сою та арахіс, які заготовлюють і постачають для промислового перероблення, та встановлює  методи визначення сміттєвої та олійної домішок.

ДСТУ 8841:2019 Насіння олійних культур. Правила приймання / Технічний комітет "Олії, жири та продукти їх переробки", Укр НДІ олій та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10852-86); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на насіння олійних культур, охоплюючи сою й арахіс, які заготовлюють та постачають для промислового переробляння, а також установлює правила приймання. Стандарт не поширюється на необмолочену рицину (у третинках і коробочках).

ДСТУ 8072:2015 Насіння цибулі ріпчастої. Технологія вирощування. Загальні вимоги/ розробники: В. Гончаренко,  О. Гончаров,  І. Гордієнко,  Т. Горова,  С. Даценко; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН; Технічний комітет "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій під час виробництва насіння цибулі ріпчастої: основного та передпосівного (передсадивного) обробітку грунту, внесення добрив, застосування гербіцидів, сівби (садіння), догляду за посівами, збирання, зберігання, очищення і досушування насіння та оцінювання якості робіт.

 

Автореферати дисертацій

 

635

М65

Місєвич, О.В. Виробництво високоякісного кондиційного насіння буркуну білого однорічного залежно від агротехнічних заходів в умовах півдня України: автореф. дис. ... канд.с.-г. наук:06.01.05/ О.В. Місєвич; Ін-т зрошуваного землербства. - Херсон, 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-21

В роботі удосконалено окремі елементи технології вирощування буркуну білого однорічного, що дало можливість збільшити урожайність насіння, вихід кондиційного насіння та підвищити коефіцієнт розмноження нового перспективного сорту, адаптованого до умов півдня України. Визначено оптимальний строк сівби, норму висіву, а також оптимальні норми внесення гербіцидів, що забезпечили отримання високої урожайності, вихід кондиційного насіння та високий коефіцієнт розмноження даного сорту буркуну білого однорічного. 

635

М65

Місєвич, О.В. Виробництво високоякісного кондиційного насіння буркуну білого однорічного залежно від агротехнічних заходів в умовах півдня України: автореф. дис. ... канд.с.-г. наук:06.01.05/ О.В. Місєвич; Ін-т зрошуваного землербства. - Херсон, 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.19-21

В роботі удосконалено окремі елементи технології вирощування буркуну білого однорічного, що дало можливість збільшити урожайність насіння, вихід кондиційного насіння та підвищити коефіцієнт розмноження нового перспективного сорту, адаптованого до умов півдня України. Визначено оптимальний строк сівби, норму висіву, а також оптимальні норми внесення гербіцидів, що забезпечили отримання високої урожайності, вихід кондиційного насіння та високий коефіцієнт розмноження даного сорту буркуну білого однорічного. 

635

М99

М'ялковський, Р.О. Науково-теоретичне обгрунтування інтенсивної технології вирощування картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... д-ра с-г. наук:06.01.09/ Р.О. М'ялковський; Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2019. - 41 с.: іл. - Бібліогр.: с.33-38

У роботі подано теоретичне узагальнення та результати експериментальних досліджень, які розв'язують важливу науково-практичну проблему вивчення елементів сортової технології вирощування, процес росту та розвитку рослин картоплі різної стиглості, підвищення їх продуктивності та якості врожаю за сортовою оцінкою, строками і глибиною загортання бульб, різними умовами вирощування, оцінкою запасів продуктивності вологи і водопостачання. Обгрунтовано ефективність мікродобрива за умови застосування позакореневого підживлення рослин картоплі в технології вирощування.

631.1

П31

Петруха, Н.М. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики: автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.00.03/ Н.М. Петруха; Київ. нац.  ун-т будівництва і архітектури. - К., 2020. - 24 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-22

В роботі визначено рівень динамізації та пераметризації результативності аграрної політики та державного регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань за умов структурної трансформації аграрного сектору світової і національної економіки з урахуванням еволюційного поступу в системі державної підтримки. Визначені пріоритети з  розвитку сільського будівництва та забезпечення продовольчого суверенітету в умовах світової пандемії короновірусної інфекції.

 

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Аграріям