(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИБ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ № 2 2021 р. 633

633

К49

Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: моногр./ А. І. Любченко та ін. ; за ред. Л. О. Рябовол,  С. П. Полторецькоко. - Умань: Вид. "Сочінський М. М.", 2020. - 140 с.: іл. - Бібліогр.: с.117-139 . - ISBN 978-966-304-334-0

У монографії наведено теоретичне узагальнення  і нове вирішення наукової проблеми з підвищення ефективності селекційного процесу цикорію коренеплідного  за використання біотехнологічної ланки. Охарактеризовано умови ведення клітинної селекції на стійкість до сольового стресу та дії іонів барію. Показано можливість отримання рослин-регенерантів, резистентних до абіотичних чинників, зокрема , засолення, посуха  та дії важких металів. Висвітлено основні  прийоми клітинної селекції, інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів книги.

631.1

К72

Костецький, Я.І. Стратегія формування і розвитку аграрного сектору України: теорія і практика: монографія/ Я.І. Костецький; Тернопільський Національний економічний університет. - Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 356 с. - Бібліогр.: с. 305 -342. - ISBN 978-966-654-444-8

У монографії узагальнено і висвітлено специфіку організаційної структури, механізм функціонування та поглиблено теоретико-методологічні засади розвитку аграрного сектору України. Здійснено оцінку стану та проблем розвитку аграрної галузі. Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності діяльності, визначення пріоритетів та формування ефективної стратегії розвитку.

664.7

Т38

Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників : навч. посіб./ Н.М. Осокіна та ін. - Умань: Сік Груп Україна, 2016. - 248 с.: іл. - Бібліогр.: с.236. -Алф. покажч.: с.240-241 . - ISBN 978-617-7092-89-5

В навчальному посібнику наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об'єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи, режими і способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Висвітлено контроль якості зерна і насіння. Викладено найпоширеніші види шкідників хлібних запасів та основи захисту від них.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 7704:2015 Зрошення. Мікрозрошення. Терміни та визначення понять/  розробники: В. Калєніков,  В. Корюненко,  М. Ромащенко,  С. Рябков,  А. Шатковський; Ін-т водних проблем і меліорації НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2016-08-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.15

Сфера застосування: стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно мікрозрошення. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються локальних способів зрошення, у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.

ДСТУ 3805-98 Кавуни продовольчі свіжі. Технічні умови/ розробники: В.А. Кравченко,  О.В. Гарбуз,  М.О. Скляревський,  З.Д. Сич,  С.М. Даценко; Ін-т овочівництва і баштанництва УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Укрвїні ГОСТ 7177-80); чинний від 2000-01-01. - Киiв: Держстандарт України, 1999. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України)

Галузь використання: стандарт поширюється на свіжі продовольчі кавуни, вирощені у відкритому чи захищеному грунті, які заготовляють, постачають і призначають для продовольчих цілей.

ДСТУ 8106:2015 Карантин рослин. Терміни та визначення понять/ розробники: О. Деревенко,  П. Мельник,  М. Соломійчук; Укр. наук.-дослід. станція карантину рослин УААН . - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 18 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.17

Сфера застосування:стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сільськогосподарській сфері стосовно карантину рослин. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати у всіх видах нормативних документів, що стосуються карантину рослин, у роботах зі стандартизування, а також у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.

ДСТУ 7024:2009 Кизил свіжий. Технічні умови/ розробники: С. Клименко,  П. Кондратенко,  Л. Левчук,  О. Лушпіган,  Л. Шевчук; Ін-т садівництва УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 16524-70); чинний від 2011-01-01 . - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на свіжі плоди кизилу всіх помологічних сортів, які заготовляють та реалізують в торговельній мережі та використовують для промислового перероблення. Встановлені вимоги до якості плодів кизилу.

ДСТУ ЕЭК ООН FFV-46:2007 Ківі. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК OOH FFV-46:2004, IDT)/ оформлення: Ю. Пилипенко,  І. Мазуренко,  О. Невесела,  О. Проноза,  Л. Хрущ; Техн. ком. стандартизації "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки", ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2008-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 8 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт ідентичний стандарту "Стандарт EЭK OOH FFV-46, касающийся сбыта и контроля товарного качества киви" (Стандарт ЕЭК OOH FFV-46, який стосується збуту і контролювання товарної якості ківі). Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

ДСТУ 2177-93 Коренеплоди та бульбоплоди. Терміни та визначення/ розробники: Г.Л. Бондаренко,  М.М. Івакін,  С.Г. Гаврилова,  С.М. Даценко; Ін-т овочівництва і баштанництва. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 01.01.95. - К.: Держстандарт України, 1994. - 20 с. - (Державний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт установлює терміни та визначення понять, що стосуються коренеплідних і бульбоплідних овочевих культур. Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові до застосування в усіх видах документації і літературі, що стосуються сфери стандартизації або використовують результати цієй діяльності.

ДСТУ 8624:2016 Кріп свіжий. Технічні умови/ Технічний комітет стандартизації " Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал ", Ін-т овочівництва і баштанництва НААН України. -  Вид. офіц. - На заміну РСТ УССР 304-89; чинний від 2018-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 9 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9

Сфера застосування: стандарт поширюється на кріп свіжий, вирощений у відкритому або захищеному  грунті, який заготовляють і реалізують для споживання у свіжому вигляді та для промислового переробляння

ДСТУ 8240:2015 Корм для тварин. Макуха конопляна. Технічні умови/ Технічний комітет стандартизації " Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки ", Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Вид. офіц. - Взамен Увед. вперше; Введ. с чинний від 2017-04-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 9 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9

Сфера застосування: cтандарт поширюється на конопляну макуху як корм для сільськогосподарських тварин та птиці, яку застосовують безпосередньо вводячи в раціон або для виробництва комбікормів. Конопляну макуху отримують під час віджимання олії на шнекових пресах із завчасно обробленого насіння коноплі, далі за текстом - макуха.

ДСТУ 7490:2013 Корм для тварин. Ферменти іммобілізовані. Методи визначання амілолітічної та протеолітичної активності/ розробники: М. Герасименко,  С. Мерзлов,  Т. Писарук,  А. Федоренко ; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2014-10-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

Сфера застосування: стандарт установлює методи визначання амілолітичної і протеолітичної активності в іммобілізованих ферментних препаратах будь-якого походження, які використовують як кормові добавки для сільськогосподарських тварин та птиці.

ДСТУ 8239:2015 Корм для тварин. Шрот лляний. Технічні умови/ Білоцерківський нац. аграрний ун-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2020. - 9 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9

Сфера застосування: стандарт поширюється на шрот лляний як корм для сільськогосподарських тварин та птиці, який застосовують, безпосередньо вводячи в раціон, або для виробництва комбікормової продукції на підприємствах різної форми власності. Шрот лляний отримують під час віджимання олії на шнекових пресах із завчасно обробленого насіння льону, далі за текстом - шрот.

ДСТУ 8844:2019 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення сирої клітковини/ Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки", УкрНДІ олії та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 13496.2-91 ); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2020. - 8 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на всі види рослинних кормів, комбікормів і комбікормову сировину та встановлює метод визначення вмісту сирої клітковини. Метод грунтовано на вилученні з продукту кислотно-лужно-розчинних речовин і визначенні маси залишку, який умовно беруть за клітковину.

ДСТУ 8049:2015 Корми, премікси, кормові добавки. Визначення наявності флавофосфоліполю імунохімічним методом / розробники: І. Бібен,  А. Бугай,  П. Гаврилін,  Є. Голубій,  А. Кобець; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, Держ. науково-дослідний контрольний ін-т ветеринарних препаратів та кормових добавок. - Вид офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на комбікорми, премікси та кормові добавки, застосовний в комплексному контролі якості та біобезпеки комбікормів, преміксів та кормових добавок на підприємствах та установах, уповноважених законодавством на проведення відповідної експертизи, навчальних та науково-дослідних установах сільськогосподарського, біологічного та ветеринарного профілю.

 

Автореферати дисертацій

 

633

І- 23

Івасюк, Ю. І. Ефективність симбіозу соя-бульбочкові бактерії за використання біологічних препаратів і гербіциду: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07/ Ю. І. Івасюк; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі на підставі отриманих досліджень розроблено науково обгрунтовані, екологічно безпечні та економічно доцільні заходи з інтегрованого застосування гербіциду Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант та мікробного препарату Ризобофіт, що забезпечують підвищення урожайності сої.

633.8

К59

Козлова, О.П. Продуктивність соняшнику при застосуванні біопрепаратів та стимуляторів росту у технології вирощування на Півдні України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.09/ О.П. Козлова; Херсонський держ. аграр. ун-т. - Херсон, 2019. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с. 16-17

В роботі розкрито основні напрямки підвищення продуктивності сучасних інтенсивних гібридів соняшнику залежно від застосування біопрепаратів та стимуляторів росту.  В процесі досліджень виявлено особливості по пошаровому розміщенні коренів при комбінованому використанні біопрепаратів у фазу бутонізації соняшника, особливості архітектоніки посівів, фітосанітарний стан, реалізація продуктивних можливостей різних гібридів, залежність якісних показників від біопрепаратів.

631.1

К 63

Комарівська, Н.М. Пріоритетні механізми державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні: автореф. дис. ... канд. наук: 25.00.02/ Н.М. Комарівська; Львівський регіон. ін-т держ. управління. - Львів, 2019. - 20 с. - Бібліогр.: с.15-17

В дисертації визначено основні соціально-економічні передумови державного регулювання сільського господарства та діяльності агрохолдингів в Україні, узагальнено практику державного регулювання діяльності агрохолдингів у провідних країнах світу, проаналізовано нормативно-правове регулювання діяльності аграрних холдингів і визначено основні тенденції їх розвитку в Україні.

635

К95

Кучеренко, Є.Ю. Особливості прояву стійкості зразків сої  до комплексу біо- та абіотичних чинників в умовах східної частини Лісостепу Ураїни: автореф. дис. ... канд.с.-г. наук: 06.01.05/ Є.Ю. Кучеренко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків, 2018. - 28 с.: іл. - Бібліогр.: с.22-24

В роботі визначено особливості прояву стійкості  зразків сої різного еколого-географічного походження до комплексу домінуючих видів збудників кореневих гнилей за штучного зараження та на провокаційних фонах - до бактеріозу, вірусних хвороб, бобової (акацієвої ) вогнівки. Установлена залежність ознаки стійкості від генотипу, тривалості періоду вегетації, поєднання стійкості до шкідливих організмів, посухи та холоду із цінними господарськими ознаками.

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Аграріям