(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИБ, ДСТУ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ № 1 2021 р.

633

Б12

Бабич, А.О. Соя для здоров'я і життя на планеті Земля: моногр./ А.О. Бабич. - К.: Аграрна наука, 1998. - 272 с.: іл. - Бібліогр.: с.241-266 . - ISBN 966-95490-6-Х

У монографії показано історію стратегічної культури сої, її важливе місце в світовому землеробстві, вимоги до умов вирощування, сучасні технології виробництва і переробки, нові напрями використання в харчуванні людини, унікальні цілющі властивості, новітні підходи використання для профілактики і лікування важких і хронічних хвороб. Подано рекомендації з використання сої в годівлі тварин і птиці. Описано формування світового ринку сої і продуктів її переробки.

636

В39

Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування: наук.-практ. журн., №4/ Харківська держ. зоовет. акад.. - Харків, 2019. - 200 с.: іл.

Опубліковані статті, що висвітлюють різні аспекти наукових досліджень та клінічних випадків з актуальних питань ветеринарної медицини, технології тваринництва, менеджменту та маркетингу у ветеринарній медицині, тваринництві та природокористування.

633.1

Г14

Гайдай, Ігор Істина в зерні: фотоальбом/ Ігор Гайдай. - [К.], 2019. - 39 с.: фото кольорові. -  Назва на обкл.: "Verum in grano"

Фотоальбом містить світлини різних зерен сільськогосподарських культур. Автор зазначає, що можна візуально розглядати зернину, його форму, "часто дуже цікаву, але ж головне в зерні інше - це інформація, яку не видно навіть у мікроскопі". Розміщені  кольорові фото зерна пшениці, жита, квасолі, гарбуза, кави, нута, вівса, рису, перцю, соняшника, сої.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 7022:2009 Агрус свіжий. Технічні умови/ розробники: П. Кондратенко,  Л. Левчук,  О. Лушпіган,  Л. Шевчук,  В. Юрченко; Ін-т садівництва УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6830-89); чинний від 2011-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.5.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на свіжі плоди агрусу всіх помологічних сортів, які заготовляють і реалізують у торговельній мережі та використовують для промислового переробляння. Встановлюються вимоги до якості агрусу.

ДСТУ 7023:2009 Айва свіжа. Технічні умови/ розробники: Р. Бабіна,  П. Кондратенко,  Л. Левчук,  Л. Шевчук,  В. Юрченко; Ін-т садівництва УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21715-76); чинний від 2011-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 7 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 6

Сфера застосування: стандарт поширюється на свіжі плоди айви всіх помологічних сортів (Cydonia oblonga Mill), які заготовляють (закуповують), відвантажують і реалізують у торговельній мережі для споживання у свіжому вигляді та використовують для промислового переробляння.

ДСТУ ISO 3959:2015 Банани зелені. Настанови щодо умов визрівання (ISO 3959:1977, IDT)/ пер. з англ. і наук. техн. редагування: Н. Бакова,  В. Єжов,  Г. Захаренко,  С. Костик,  Г. Корнільєв; Нікітський ботанічний сад . - Вид.офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 7 с.: табл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: в стандарті встановлені умови, дотримання яких забезпечить повноцінне дозрівання зелених бананів після можливого зберігання і транспортування згідно з ISO/R 931.

ДСТУ 5039:2008 Брусниця свіжа. Технічні умови/  Л. Доценко,  В. Карпенко,  В. Коновальчук,  Ю. Чорнобров,  М. Федорончук; Нац. аграр. ун-т, Техн. ком. "Лісові ресурси". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20450-75; чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на свіжі ягоди брусниці, які зібрані в природних умовах або вирощені на плантаціях для переробляння, споживання у свіжому вигляді, зберігання та реалізації.

ДСТУ 8191:2015 Буряки кормові. Збирання. Показники якості та методи їх визначання/ розробники: В. Курило,  О. Ганженко,  А. Мазуренко,  О. Хіврич,  Ю. Бохонко; Техн. комітет стандартизації " Насіння і коренеплоди цукрових буряків ", Ін-т цукрових буряків УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

Сфера застосування:стандарт установлює показники якості збирання кормових буряків та методи їх визначання.

ДСТУ 8192-2015 Буряки кормові. Інспектування насінницьких посівів і насіння. Загальні вимоги/ розробники: М. Роїк,  Н. Гізбуллін,  В. Доронін,  В. Маласай,  Ю. Бохонко; Техн. комітет стандартизації " Насіння і коренеплоди цукрових буряків ", Ін-т цукрових буряків УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-04-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

Сфера застосування: в стандарті установлено загальні вимоги до польового інспектування насінницьких посівів кормових буряків з метою визначення придатності їхнього врожаю на насіннєві цілі, а також інспектування насіння з метою його визначення як посівного матеріалу.

ДСТУ ЕЭК ООН FFV-19:2007 Виноград столовий. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-19:2006, IDT)/ внесено: Ю. Пилипенко,  І. Мазуренко,  О. Невесела,  О. Проноза,  Л. Хрущ; Техн. ком. стандартизації "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки", ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2008-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 13 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт ідентичний стандарту "Стандарт ЕЭК ООН  FFV-19, який стосується збуту і контролювання товарної якості столового винограду. Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

ДСТУ 7177:2010 Водна меліорація. Терміни та визначення понять/ розробники:  А. Загайчук,  І. Калантиренко,  П. Коваленко,  В. Востріков,  В. Гурин; ІГІМ УААН, ВАТ "Укрводпроект". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2012-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 24 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 24.

Сфера застосування: стандарт встановлює українські терміни та визначення понять у галузі водної меліорації, які застосовують у науці, техніці та на виробництві.

ДСТУ 7786:2015 Гриби. Глива звичайна свіжа. Технічні умови/ розробники: Г. Абросімова,  Н. Бісько,  Г. Голуб,  В. Гончаренко,  М. Лінник; ННЦ "ІМЕСГ". - Вид. офіц. - Увед. на заміну РСТ УРСР 1939-83; чинний від 2016-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 8 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8

Сфера застосування: стандарт поширюється на гриби глива звичайна свіжа, культивованої у штучних умовах, які виробляють і постачають для реалізації у свіжому вигляді та для промислового переробляння і встановлює технічні вимоги до продукції.

ДСТУ 7036:2009 Диня свіжа. Технічні умови/ розробники: В. Гончаренко,  О. Гончаров,  І. Гордієнко,  С. Даценко,  В. Фролов; ІОБ УААН, ІПОБ УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7178-85); чинний від 2010-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 7-8

Сфера застосування: стандарт поширюється на диню свіжу (Cucumis melo L.), вирощену у відкритому чи захищеному грунті, яку заготовляють, постачають і реалізують для споживання у свіжому вигляді.

ДСТУ 7983-2015 Землі осушувані. Вимоги до використання/ розроб. І. Слюсар,  О. Соляник; ННЦ " Ін-т землеробства НААН ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - Київ: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 14 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 14

Сфера застосування:стандарт установлює вимоги до використання осушуваних земель гумідних регіонів України.

ДСТУ 7635:2014 Зерно соєве екструдоване. Метод оцінювання ступеня знешкодження антипоживних речовин за тестом приросту редукувальних цукрів/ Розробники: М. Кулик,  Ю. Обертюх,  О. Стасюк,  А. Овсієнко,  А. Герасимчук; Ін-т кормів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 4 с. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 4

Сфера застосування: стандарт поширюється на сою повножирову екструдовану і встановлює метод оцінювання ступеня знешкодження антипоживніх речовин за тестом приросту редукувальних цукрів.

 

Автореферати дисертацій

 

633.6

Б48

Бережна, Н.Г. Підвищення ефективності та надійності функціонування транспортно-логістичного комплексу при перевезенні цукрового буряку : автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.22.01/ Н.Г. Бережна; Харківський нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харків, 2018. - Бібліогр.: с.15-18

В роботі удосконалено визначення і розраховані формули для оцінки надійності логістичних ланок і логістичної системи. Запропоновано чотирьохблокову  схему методики визначення оптимального складу парку транспортних засобів, що забезпечують достатній рівень надійності і мінімальні питомі витрати на функціонування транспортно-логістичного комплексу та розроблено методику оцінки узгодження роботи постів розвантаження на цукровому заводі і транспортних засобів, що доставляють коренеплоди та розроблено графік їх роботи.

633.1

Б43

Бєлов, Я.В.  Удосконалення технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах Південного Степу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:06.01.09/ Я.В. Бєлов; Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2020. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі визначено, що для отримання врожайності високоякісного зерна кукурудзи понад 17 т/га за вирощування її на зрошенні елементи агротехніки необхідно коригувати для кожного гібриду з урахуванням їх реакції на штучне зволоження., густоту стояння рослин та фон мінерального живлення.

633.1

В50

Вінюков, О.О. Наукові основи підвищення продуктивності пшениці озимої та ячменю ярого у східній частині Північного Степу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.01.09/ О.О. Вінюков; НААН України, Ін-т зернових культур. - Дніпро, 2020. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с. 33-42

В роботі вперше теоретично обгрунтовано та розроблено наукові основи добору сортів зернових культур за адаптивними ознаками. Розроблено нові та удосконалено існуючі прийоми сортової технології вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, які дозволяють реалізувати генетичний потенціал сортів, збільшити урожайність і поліпшити якість зерна, знизити енергетичні та виробничі витрати, здійснити добір адаптивних сортів для вирощування за різними технологічними системами.

633.1

В68

Волощук, І.С. Біологічні та технологічні основи інтенсифікації виробництва високоякісного насіння пшениці озимої в Західному Лісостепу України: автореф. дис. ... д-ра с.-г.наук:06.01.05/ І.С. Волощук; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2020. - 43 с.: іл. - Бібліогр.: с.34-39

В роботі науково обгрунтовано ефективність застосування передпосівної інокуляції насіння пшениці озимої бактеріальними препаратами, стимуляторами росту на польову всхожість, процеси росту і розвитку в осінній період, накопичення цукрів у вузлах кущіння, перезимівлю рослин. Доведено доцільність застосування біологізованої технології вирощування пшениці озимої порівняно з базовою та енергонасиченою.

Добавил: CNTB, 10.09.2021, в категорию Аграріям