(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ №1 2019 р.

636

А 94

Африканська чума свиней та блутанг жуйних: від минулого до майбутнього: моногр./ В.А. Прискока, О.В. Піщанський, А.О. Меженський и др. - К.: ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, 2018. - 272 с.: іл. - Бібліогр.: с.266-271 . - ISBN 978-966-920--319-9

У монографії наведена характеристика двох захворювань - африканської чуми свиней та блутангу жуйних. Захворювання викликаються вірусами, які належать до різних родин, але мають значну мінливість, розмножуються в організмі диких та домашніх тварин, а також кліщів. Зроблений аналіз методів діагностики, профілактики, боротьби з цими захворюваннями.

 

Автореферати дисертацій

 

631.1

С47

Слинчук, К.П. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств в умовах їх інноваційного розвитку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ К.П. Слинчук; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

В роботі обгрунтовано заходи підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, розроблено технологію формування стратегій інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, запропоновано вдосконалення механізму мотивації працівників, розроблено рекомендації з активізації інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах, спрямованої на розвиток виробництва органічної продукції.

631.1

Б61

Білич, А.В.    Вартість аграрних підприємств : оцінювання та фактори зростання : автореф. дис. ...  канд. екон. наук: 08.00.04/ А.В. Білич; М-во освіти і науки України, Держ.  вищ. навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2014. - 20 с.: іл.

В роботі досліджено специфіку й наведено відповідний алгоритм оцінювання вартості підприємств аграрного сектору з урахуванням вартості права оренди землі, дії ризиків систематичного та специфічного характеру. Розроблено теоретико-методичні підходи до системи вартісно-орієнтованого управління аграрними підприємствами у взаємозв'язку з рівнем їхньої економічної та технічної ефективності, індексом неплатоспроможності та іншими драйверами вартості.

631.1

Л77

Лопушанська, В.В. Стратегічне планування розвитку і підвищення конкурентоспроможності галузей рослинництва у сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ В.В. Лопушанська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаївський держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2013. - 20 с.: табл. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі обгрунтовано стратегічні альтернативи розвитку рослиницьких галузей сільськогосподарських підприємств на основі використання технологій прецизійного землеробства, органічного виробництва та технологій мінімального обробітку грунту. Розроблено модель конкурентоспроможного розвитку галузей рослинництва та рекомендації щодо удосконалення регулювання стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств.

631.1

З-13

Завадська, Ю.С.      Формування та перспективи розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03/ Ю.С. Завадська; НААН України, Нац. наук. центр " Інститут аграрної економіки". - К., 2014. - 21 с. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі розкрито еволюційну сутність становлення методу органічного агровиробництва на різних етапах. Визначено зміст та особливості функціонування ринку органічної агропродовольчої продукції. Ідентифіковано основні стримуючі та стимулюючі фактори його розвитку. Виявлено особливості та тенденції розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції і досліджено його кон'юнктуру.

631.1

Ш64

Шитікова, Л.В. Удосконалення механізму управління персоналом агропромислових підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Л.В. Шитікова; М-во аграр. політики та продовольства України, Луганський нац. аграр. ун-т. - Луганськ, 2014. - 19 с.: іл. - Бібліогр.: с.13-16

В роботі проаналізовано сучасний стан та особливості управління персоналом на агропромислових підприємствах. Розроблені методичні підходи оцінки управлінського потенціалу підприємств, які базуються на аналізі вікового складу працюючих та оцінці їх кваліфікаційно-освітнього рівня.  Удосконалено модель визначення економічного ефекту управлінської діяльності, яка базується на урахуванні специфіки функціонування агропромислових підприємств.

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Аграріям