(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів дисертацій №5 2020 р.

633

І- 23

Івасюк, Ю. І. Ефективність симбіозу соя-бульбочкові бактерії за використання біологічних препаратів і гербіциду: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07/ Ю. І. Івасюк; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-19

В роботі на підставі отриманих досліджень розроблено науково обгрунтовані, екологічно безпечні та економічно доцільні заходи з інтегрованого застосування гербіциду Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант та мікробного препарату Ризобофіт, що забезпечують підвищення урожайності сої.

 

ДСТУ ISO 5681:2012 Обладнання для захисту рослин. Словник термінів (ISO 5681:1992, IDT)/ пер. і наук.-техн.-редагування: К. Костенко,  Т. Ліпець,  С. Сенчук; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Увед вперше; чинний від 2013-05-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2013. - 28 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення позначених ними понять щодо обладнання для захисту рослин.

ДСТУ 8120:2015 Огірок. Технологія вирощування в захищеному грунті. Загальні вимоги/ розробники: Г. Абросімова,  В. Гончаренко,  О. Онищенко,  Л. Плужнікова,  О. Сергієнко; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет стандартизації "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 17 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.17

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до технології вирощування огірка в умовах захищеного грунту (скляні та плівкові грунтові теплиці). Вимоги щодо безпеки для життя і здоров'я людини та щодо охорони довкілля викладено в розділах 8 і 9 цього стандарту.

ДСТУ 7969: 2015 Пшениця озима. Методи визначання вмісту  розчинних вуглеводів у вузлах кущення/ <розробники>: В. Долгополова,  В. Іванова,  В. Кириченко,  О. Курдін,  М. Литвиненко; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр'єва, Селекційно-генетичний ін-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10

Сфера застосування:стандарт поширюється на сорти і селекційні лінії озимої пшениці та встановлює методи визначання вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущення.

ДСТУ 8110:2015 Саджанці дерев декоративних листяних порід. Технічні умови/ розробники: Н. Бакова,  Г. Захаренко,  В. Коба; Нікітський ботанічний сад. - Вид. офіц. -  Розроблено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24909-81 в частині технічних вимог, правил приймання і методів контролювання); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: стандарт поширюється на саджанці декративних листяних порід (березу, бук, в'яз, граб, грушу, дуб, вербу, каштан, липу, горіх, платан, горобину, тополю, черемшину, ясен, яблуню), вирощувані в розсадниках і призначені для озеленення населених місць. Стандарт не поширюється на саджанці щеплених садових і архітектурних форм, а також на саджанці листяних порід, вирощених у контейнерах.

ДСТУ 7318:2013 Трактори сільськогосподарські та лісогосподарські. Терміни та визначення понять/ розробники: О. Воронков,  М. Коцар,  Б. Кравченко,  А. Харченко,  Ю. Шехтман; НДІ фермських машин. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27155-86); чинний від 2014-01-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2014. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 7

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення понять стосовно основних типів сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано для вживання в усіх видах нормативних документів, що стосуються сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.

ДСТУ 8042: 2015 Часник зелений свіжий. Технічні умови/ розробники: О. Гончаров,  Т. Горова,  С. Даценко,  Т Сердюк; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - На заміну  РСТ УССР 1897-89; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 8 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8

Сфера застосування: стандарт поширюється на часник зелений свіжий, вирощений у відкритому грунті, який виготовлять і реалізують для споживання у свіжому вигляді.

 

 

 

Добавил: CNTB, 04.09.2020, в категорию Аграріям