(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів дисертацій №4 2020 р.

631.1

К72

Костецький, Я.І. Стратегія формування і розвитку аграрного сектору України: теорія і практика: монографія/ Я.І. Костецький; Тернопільський Національний економічний університет. - Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 356 с. - Бібліогр.: с. 305 -342. - ISBN 978-966-654-444-8

У монографії узагальнено і висвітлено специфіку організаційної структури, механізм функціонування та поглиблено теоретико-методологічні засади розвитку аграрного сектору України. Здійснено оцінку стану та проблем розвитку аграрної галузі. Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності діяльності, визначення пріоритетів та формування ефективної стратегії розвитку.

639

К96

Кушніренко, Н.М. Сировина і матеріали рибної промисловості: навчальний посібник до лабораторних занять/ Н.М. Кушніренко, А.С. Паламарчук; М-во освіти і науки України, ОНАХТ. - Одеса: ОНАХТ, 2019. - 59 с: рис.. - Бібліогр.: с. 50. - ISBN 978-966-413-664-5

В роботі поєднані питання теорії і практики у виборі сировини водного походження для виробництва рибної продукції. Навчальний посібник призначено для студентів галузі знань "Виробництво та технології".

633.1

С 82

Сторожик, Л.І. Агробіологічні основи формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури в степу та лісостепу України: монографія/ Л.І. Сторожик; Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. - Вінниця: ТОВ "Твори", 2018. - 264 с: рис.. - Бібліогр.: с. 226-245. - ISBN 978-966-949-115-2

На основі багаторічних досліджень висвітлено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляються у встановленні закономірностей формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури та розробці елементів технології його вирощування в степу і лісостепу України шляхом виявлення особливостей росту, розвитку та формування продуктивності рослин за рахунок добору оптимального сортового сортименту культури, встановлення способів і строків сівби, норм висіву і способів стимуляції насіння.

ДСТУ 7786:2015 Гриби. Глива звичайна свіжа. Технічні умови/ розробники: Г. Абросімова,  Н. Бісько,  Г. Голуб,  В. Гончаренко,  М. Лінник; ННЦ "ІМЕСГ". - Вид. офіц. - Увед. на заміну РСТ УРСР 1939-83; чинний від 2016-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 8 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8

Сфера застосування: стандарт поширюється на гриби глива звичайна свіжа, культивованої у штучних умовах, які виробляють і постачають для реалізації у свіжому вигляді та для промислового переробляння і встановлює технічні вимоги до продукції.

ДСТУ 7704:2015 Зрошення. Мікрозрошення. Терміни та визначення понять/  розробники: В. Калєніков,  В. Корюненко,  М. Ромащенко,  С. Рябков,  А. Шатковський; Ін-т водних проблем і меліорації НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2016-08-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.15

Сфера застосування: стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно мікрозрошення. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються локальних способів зрошення, у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.

ДСТУ 8106:2015 Карантин рослин. Терміни та визначення понять/ розробники: О. Деревенко,  П. Мельник,  М. Соломійчук; Укр. наук.-дослід. станція карантину рослин УААН . - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 18 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.17

Сфера застосування:стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сільськогосподарській сфері стосовно карантину рослин. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати у всіх видах нормативних документів, що стосуються карантину рослин, у роботах зі стандартизування, а також у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.

ДСТУ 7638:2014 Культури зернові, зернобобові та круп'яні. Методи визначання густоти стояння рослин/ розробники: Л. Блажевич,  В. Камінський, К.,  В. Сайко,  І. Свидинюк; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". - Вид. офіц. - Увед вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: у стандарті встановлено методи визначання густоти стояння рослин у період сходів і збирання врожаю зернових колосових, зернобобових і круп'яних культур. Стандарт призначений для застосування в наукових установах, суб'єктах господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування.

ДСТУ 7645:2014 Культури овочеві. Метод вегетативного розмноження in vitro/ розробники: В. Гончаренко,  О. Гончаров,  Т. Івченко,  Г. Яровий,  Т. Віценя; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 13 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13

                                 Сфера застосування: стандарт поширюється на часник, різні види цибулевих культур, хрін, естрагон, які розмножуються, і встановлює метод клонального розмноження в культурі in vitro.

ДСТУ 8091: 2015 Маточники капусти головчастої. Способи та умови зберігання / розробники: Л. Бєлашова,  Г. Бондаренко,  І. Гордієнко,  Т Чернишенко; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 8 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на способи та умови тривалого зберігання маточників капусти головчастої (білоголової та червоноголової), призначених для висаджування на насіннєві цілі.

ДСТУ 8439:2015 Насіння овочевих і баштанних рослин та кормових коренеплодів. Документація/ розробники: Т. Горова,  Є. Духін,  О. Кузьоменський,  Г. Козак,  В. Маласай; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Укрсортнасіннєовоч. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 44 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на насіння сортів і гібридів овочевих, баштанних рослин і кормових коренеплодів (крім зернових рослин і буряку цукрового) й установлює вимоги до оформлення нормативно-технічної документації.

ДСТУ 8072:2015 Насіння цибулі ріпчастої. Технологія вирощування. Загальні вимоги/ розробники: В. Гончаренко,  О. Гончаров,  І. Гордієнко,  Т. Горова,  С. Даценко; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН; Технічний комітет "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій під час виробництва насіння цибулі ріпчастої: основного та передпосівного (передсадивного) обробітку грунту, внесення добрив, застосування гербіцидів, сівби (садіння), догляду за посівами, збирання, зберігання, очищення і досушування насіння та оцінювання якості робіт.

 

Добавил: CNTB, 04.09.2020, в категорию Аграріям