(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів дисертацій №3 2020 р.

ДСТУ 8099: 2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів смородини/ розробники: Л. Баршабова, В. Гончарук, С. Гаценко, Н. Бельдій, М. Загинайло; Укр. ін-т експертизи сортів рослин. - Вид. офіц. - Увед вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

Сфера застосування: стандарт поширюється на всі сорти виду Ribes nigrum L., а також установлює порядок ідентифікації сортів смородини під час проведення досліджень на відмінність, однорідність і стабільність з метою надання охорони прав на сорт як об'єкт інтелектуальної власності.

ДСТУ ISO 22369-1: 2008 Устатковання для захисту рослин. Класифікація обприскувального устатковання за ступенем знесення крапель. Частина 1. Класи (ISO 22369-1: 2006, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування С. Любченко, В. Погорілий, О. Рожанський; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює класифікацію обприскувального устатковання за ступенем знесення крапель та визначає відносні показники ступеня знесення крапель від найбільшого до найменшого. Стандарт поширюється на устатковання, яке використовують для обприскування польових культур, кущів і дерев у садівництві та лісівництві.

ДСТУ ISO 2856: 2014 Устатковання для захисту рослин. Методи лабораторного вимірювання знесення отрутохімікатів під час обприскування. Аеродинамічні труби (ISO 22856: 2008, IDT) / пер з англ. і наук.-техн. редагування:. М. Грицишин, В. Панасюк, В. П"ятаченко, В. Ратушний, М. Цибуля; ННЦ "ІМЕСГ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

Сфера застосування: стандарт установлює загальні правила ефективності вимірювання знесення крапель розчину в аеродинамічних трубах за контрольованих лабораторних умов. Стандарт застосовують, де потрібно відносне оцінення ефективності розприскування крапель розчину від джерела факела розпилу (наприклад, форсунки) рідини розчину.

ДСТУ ISO 22522: 2014 Устатковання для захисту рослин. Польові вимірювання щодо розподіляння розпилювання на деревних та кущових культурах (ISO 22522: 2007, IDT )/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: В. Панасюк, В. П"ятаченко, В. Ратушний, М. Цибуля; Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини", ННЦ "ІМЕСГ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

Сфера застосування: стандарт застосовують для польового вимірювання кількостей відкладання розпиленої речовини на деревних та кущових культурах, отриманої з використанням наземних обприскувачів. Стандарт установлює вимоги щодо вимірювання об'єму або маси відкладення розпиленої речовини (як в абсолютних значеннях, так і у вигляді розподілу) на цільових поверхнях, таких як листя, фрукти, та втрати внаслідок попадання на землю.

ДСТУ ISO 12809: 2013 Устатковання для захисту рослин. Помпи осциляційні та відцентрові. Методи випробовування (ISO 12809: 2011, IDT)/ пер. з англ; Технічний комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Чинний від 2014-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 9 с.: рис.

Сфера застосування: стандарт установлює методи випробовування та умови навколишнього середовища у разі оцінювання експлуатаційних показників осциляційних та відцентрових помп, розроблених для устатковання для захисту рослин. Стандарт не поширюється на дозувальні насоси для пестицидів в системах обприскування.

ДСТУ ISO 19732: 2013 Устатковання для захисту рослин. Фільтри для обприскувачів. Кольорове ідентифікаційне кодування (ISO 19732:2007, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: М. Грицишин, В. Панасюк, В. П"ятаченко, В. Ратушний, М. Цибуля. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2014-09-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 3 с.: іл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює систему кольорового кодування для ідентифікації всіх типів фільтрів, які використовують під час внесення засобів хімічного захисту сільськогосподарських рослин.

Автореферат дисертацій

57

А 47

Алєксєєв, О. О. Функціонування симбіотичної системи соя - Bradyrhyzobium japonicum за умов бактеріальної і вірусної інфекцій: автореф. дис. ... канд. с.- г. наук: 03.00.07/ О. О. Алєксєєв; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-18

В роботі на підставі проведеної економічної та біоенергетичної оцінки обгрунтовано позитивний вплив інокуляції посівного матеріалу препаратом інокулянту бактеріальних штамів B. japonicum М-8 на основі бульбочкових бактерій.

639

Ф 74

Фодченко, І. А. Санітарно-гігієнічна оцінка чорноморських мідій за вмістом хлорорганічних пестицидів: автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.09/ І.А. Фодченко; Держ. науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів. - Суми, 2018. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

У роботі проведено моніторинг вмісту залишкової кількості хлорорганічних пестицидів у морській воді та мідіях прибережних зон Одеського регіону. Модифіковано способи відбору проб та визначення вмісту хлорорганічних пестицидів у чорноморських мідіях за використання газової хроматографії.

631.1

Ш 94

Штучка, Т. В. Механізми розвитку маркетингової діяльності підприємств агропродовольчого сектора: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04/ Т. В. Штучка; Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса, 2017. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-17

У дисертації розроблено логічну модель механізму формування комплексної системи маркетингу аграрних і переробних підприємств агропродовольчого сектору на засадах формування територіальних маркетингових центрів (на асоціативній, кооперативній або приватній основі), покликаних координувати діяльність системи підприємств агропродовольчого сектору та локальних ринках з метою забезпечення їх конкурентоспроможності. Розроблено методичний підхід до комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємств агропродовольчого сектору.

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Аграріям