(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів дисертацій №2 2020 р.

636

Н 34

Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, Вип. 20. №2/ редкол.: І.Я.Коцюмбас,  В.В.Влізло,  О.М.Брезвин,  Д.Войтисяк; НААН України. - Львів, 2019. - 474 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

До бюлетеня включені статті за розділами: біохімія та фізіологія; живлення та годівля; клінічна біохімія та ветеринарна медицина; мікробіологія та вірусологія; імунологія та морфологія; паразитологія; токсикологія; розведення та генетика; розроблення ветеринарних препаратів та методів їх контролю.

636

П 37

Планування, організація та проведення перональної імунізації м'ясоїдних тварин проти сказу: метод. рек./ І.М.Полупан, С.А.Ничик, В.В.Недосєков та ін..; НААН України, Ін-т вет. медицини, Укрветпромпостач. - К.: Тім-Сервіс К, 2018. - 30 с.: іл.

В рекомендаціях на підставі власних досліджень та вивчення світового досвіду представлені методичні підходи щодо планування, організації та здійснення перональної імунізації м'ясоїдних тварин проти сказу з використанням живих модифікованих вакцин на основі атенуйованих штамів вірусу сказу, а також антирабічних вакцин, які створені  на основі антигену вірусу сказу VR-G.

 

Державні стандарти

 

ДСТУ 8132:2015 Кореневища, бульби та інші вегетативні частини рослин квіткових культур. Частина 1. Вегетативні частини багаторічних грунтопокривних рослин. Технічні умови/ розробники: Н. Бакова,  В. Єжов,  Г. Захаренко,  Н. Зубкова,  І. Улановська; Нікітський ботанічний сад. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28850-90 в частині багаторічних грунтопокривних квіткових культур);  чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 6

Сфера застосування: стандарт поширюється на садивний матеріал багаторічних грунтопокривних квіткових культур. Продукцію призначено для продажу оптом і вроздріб.

ДСТУ 8064: 2015 Коріандр. Технологія вирощування. Загальні вимоги/ розробники: О. Болотських,  М. Довгаль,  М. Євтушенко,  А. Свиридов; Харківський нац. аграрний ун-т. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій в тій послідовності, яку має бути витримано під час вирощування коріандру на зелень та для отримання насіння, як ефіроолійної сировини та посівного матеріалу, методів контролювання та оцінювання якості робіт.

ДСТУ 8088: 2015 Корми для тварин. Однорічні злаково-бобові сумішки для заготівлі зерносінажу. Технічні умови/ розробники: С. Дроздов,  О. Ільченко,  Є. Руденко,  З. Познякова; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

Сфера застосування: стандарт поширюється на однорічні злаково-бобові сумішки, зібрані з використанням безобмолотної технології для заготівлі зерносінажу. Зерносінаж з однорічних злаково-бобових сумішок використовують для годівлі жуйних тварин. Стандарт поширюється на всі сільськогосподарські підприємства незалежно від форм власності.

ДСТУ  ISO 11169: 2009 Лісогосподарські машини. Машини колісні спеціальні. Терміни та визначення понять, методи експлуатаційних випробувань і вимоги щодо ефективності гальмівних систем (ISO 11169: 1993, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: О. Воронков,  А. Харченко; Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 7 с.: табл.. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8

Сфера застосування: стандарт установлює терміни, методи експлуатаційних випробувань і вимоги щодо ефективності робочих, допоміжних та стоянкових гальмівних систем колісних лісогосподарських машин спеціальної призначеності для полегшення уніфікованого оцінювання характеристик цих систем.

ДСТУ 8684: 2016 Мед і продукти бджільництва, Готування проб і розведень для мікробіологічного досліджування/ розробники: Н. Ємельянова ,  Є. Руденко,  Т. Трускова; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10

Сфера застосування: стандарт поширюється на мед і продукти бджільництва, зокрема обніжжя бджолине (пилок квітковий) і його суміші, молочко маточне бджолине, отруту-сирець бджолину, прополіс (бджолиний клей), віск бджолиний пасічний. Стандарт установлює принципи та правила готування проб і розведень для мікробіологічного досліджування меду й інших продуктів бджільництва.

ДСТУ  8729: 2017 Мед і продукти бджільництва. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахування колоній за температури 30 градусів C/ Ін-т тваринництва НААН, Технічний комітет стандартизації " Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2018-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10

Сфера застосування: стандарт поширюється на мед, обніжжя бджолине (пилок квітковий) і його суміші, молочко маточне бджолине, отруту-сирець бджолину, прополіс (бджолиний клей), віск бджолиний. Установлює принципи та правила визначення кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (бактерій, дріжджів і плісеневих грибів) та метод підрахування колоній за температури 30 градусів C  у меді й інших продуктах бджільництва.

ДСТУ  EN 13652: 2015 Меліоранти грунту та середовища росту. Екстрагування водорозчинних поживних речовин та елементів (EN 13652: 2001, IDT0/ пер. з англ. і наук.- техн. редагування: С. Балюк,  Я. Бородіна,  М. Лазебна; Технічний комітет стандартизації "Грунтознавство". - Вид. офіц. - Увед. вперше; Введ. с чинний від 2016-04-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 13 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11-12 .

Сфера застосування: стандарт установлює метод для повсякденної практики екстрагування водорозчинних поживних речовин та елементів із меліорантів грунту або середовищ росту. Метод не поширюється на вапнякові матеріали та матеріали, яким попередньо було надано форму, такі як плити з мінеральної вати й пінополістирольні плити.

ДСТУ 8034: 2015 Насіння капусти білоголової. Технологія вирощування. Загальні вимоги/ розробники: В. Гончаренко,  І. Гордієнко,  Т. Горова,  С. Даценко; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 13 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій під час виробництва насіння капусти білоголової: основного та передпосівного  (передсадивного) обробітку грунту, внесення добрив, гербіцидів, сівби (садіння), догляду за рослинами, збирання, зберігання, очищення та досушування насіння. Положення цього стандарту застосовують під час виробництва насіння капусти білоголової всі суб'єкти господарювання незалежно від форм власності.

ДСТУ 8120: 2015 Огірок. Технологія вирощування в захищеному грунті. Загальні вимоги/ розробники: Г Абросімова,  В. Гончаренко,  О. Онищенко,  Л. Плужнікова; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 18 с.: табл.

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до технології вирощування огірка в умовах захищеного грунту (скляні та плівкові грунтові теплиці).

ДСТУ  ISO 873: 2008 Персики. Настанови щодо зберігання в холодильній камері (ISO 873: 1980)/ пер.  з англ. і наук.-техн. редагування: П. Кондратенко,  Л. Левчук,  Л. Шевчук,  В. Юрченко; Ін-т садівництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 5 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.4 .

 Сфера застосування: стандарт установлює настанови щодо успішного зберігання в холодильній камері сортів персика (персики, нектарини та персики з невіддільною кісточкою) (Prunus Persica Sieb й Zucc.) після збирання до використання їх у свіжому вигляді.

ДСТУ 7960: 2015 Плодові культури. Методи апробації маточних насаджень яблуні/ розробники: Л. Баршабова,  Т. Кондратенко,  С. Ткачик; Укр. ін-т експертизи сортів рослин. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 36 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.35

Сфера застосування: стандарт поширюється на технологію апробації маточних насаджень вегетативно-розмножуваних (клонових) підщеп і маточно-сортових (живцевих) садів яблуні, яку застосовують із метою одержати чистосортний ідентифікаційний садивний матеріал яблуні для закладання товарних насаджень у господарствах різних форм власності.

ДСТУ ISO  6880: 2009 Сільськогосподарські грунтообробчі причіпні. Основні розміри та місця кріплення (ISO  6880: 1983, IDT)/ пер. з англ. і наук.- техн. редагування: О. Воронков,  М. Коцар,  А. Харченко; Технічний комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с.: іл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює основні розміри та модульне розташування і висоту розміщення тягових вилок несних рам над рівнем грунту, призначених для з'єднання несних рам та тяг грунтообробчого устатковання.

ДСТУ  EN  16246: 2016, (EN 16246: 2012, IDT) Сільськогосподарські машини. Зворотні лопати екскаватора. Вимоги щодо безпеки: пер. з англ. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ EN 16246: 2014 ; чинний від 2018-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 18 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.17

Сфера застосування: стандарт разом з EN  ISO 4254-1 та EN 15811 установлює вимоги щодо безпеки та методи їх перевіряння для проектування та виготовлення зворотних лопат екскаваторів, установлених на триточковий навісний пристрій трактора. Він описує методи усунення або зменшення небезпек, пов'язаних з використанням цих машин за призначеністю однією особою (оператором) під час нормального експлуатування й обслуговування. Стандарт визначає вид інформації щодо безпечних методів роботи (охоплюючи залишкові ризики), які надає виробник.

ДСТУ  ISO 6880: 2009 Сільськогосподарські машини. Знаряддя грунтообробчі причіпні. Основні розміри та місця кріплення (ISO 6880: 1983, IDT)/ пер.  з англ. і наук.-техн. редагування: О. Воронков,  М. Коцар,  А. Харченко; Технічний комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 3 с.: рис.

Сфера застосування: стандарт установлює основні розміри та модульне розташування і висоту розміщення тягових вилок несних рам над рівнем грунту, призначених для з'єднання несних рам та тяг грунтообробчого устатковання.

ДСТУ  ISO 17103: 2013  Сільськогосподарські машини. Косарки обертові дискові, барабанні та ціпові. Методи випробування та критерії приймання захисних фартухів (ISO 17103: 2009, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування М. Грицишин,  В. Кузьменнко,  В. Максіменко,  С. Ямпольський; ННЦ "ІМЕСГ". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ISO 17103: 2006 (ISO 17103: 2008, ISO); чинний від  2014-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 5 c. - (Національний стандарт України)

                                 Сфера застосування: стандарт установлює вимоги та критерії приймання під час випробувань захисних фартухів дискових, барабанних і ціпових обертових косарок, використовуваних у сільському господарстві.

ДСТУ  ISO 6720:2008 Сільськогосподарські машини. Сівалки, садильні машини, розкидачі добрив і обприскувачі. Рекомендовані значення робочої ширини / пер. з англ. і наук.--техн. редагування: І. Везерський,  С. Любченко,  Т. Цема; Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с.. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює робочу ширину сівалок, садильних машин, розкидачів добрив та обприскувачів для надання рекомендацій їх виробникам і користувачам. Установлює співвідношення між значеннями робочої ширини сівалок або садильних машин (машин для виконання початкових операцій) і розкидачів добрив та обприскувачів (машин для виконання подальших операцій).

ДСТУ  ISO  24347: 2009 Сільськогосподарські транспортні засоби. З'єднання механічні між причепами та тягачами. Розміри зчіпного пристрою кульового типу (80 мм)  (ISO 24347: 2009)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування: О. Воронков,  М. Коцар,  А. Харченко; Технічний. комітет стандартизації "Трактори і сільськогосподарські машини". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 9 с.: іл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт установлює розміри і вимоги до розташування зчіпних пристроїв кульового типу номінальним діаметром 80 мм, у яких охоплювальна частина прикріплена до сільськогосподарського тягача, а охоплювана - до неурівноваженого причепа для забезпечення механічного зв'язку між цими двома транспортними засобами у тих випадках, коли вертикальне статичне навантаження на зчіпний пристрій не більше ніж 40 кН

ДСТУ 7459: 2013 Смородина та порічки. Технологія вирощування плодів. Загальні вимоги/ розробники: Т. Кондратенко,  В. Мазур,  В. Сіленко,  В. Стрельніков; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2014-09-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11-12

Сфера застосування: стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій під час вирощування плодів смородини і порічки: вибирання ділянки та передпосадкової підготовки площі і грунту, добирання сортів, строків, схем і техніки садіння рослин, догляду за насадженнями, механізованого збирання врожаю.

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Аграріям