(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Список нових надходжень літератури, ДСТУ та авторефератів дисертацій №1 2020 р.

633.1

В 42

Від батька до сина. Життєвий і творчий шлях відомих селекціонерів з кукурудзи Василя Овсійовича Козубенка та Леоніда Васильовича Козубенка / В. В. Кириченко; НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. - 170 с.: фото. - Бібліогр.: с.157-167

У виданні відображено основні етапи життя, науково-дослідницької діяльності видатних вітчизняних вчених у галузі селекції кукурудзи. Вченими започатковано напрями в селекції кукурудзи з використанням явища гетерозису.

633

В 53

Вісник Харківського національного аграрного університету: зб наук. праць ХНАУ, 2019. №1/ редкол.: А.О. Рожков,  Т.І. Гопцій,  В.В.Кириченко,  М.А.Бобро. - Харків, 2019. - 154 с. - (Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання). - Бібліогр. в кінці ст.

До вісника ввійшли статті з різних питань рослинництва, селекції,  насінництва та  плодоовочівництва. Проаналізовано вплив бішофіту на посівні якості сортів ячменю ярого; вплив фракцій посадкового матеріалу на врожайність часнику озимого; вплив норми висіву та способів сівби на урожайність та якість насіння нуту та інші статті.

Державні стандарти

ДСТУ-Н  CODEX  STAN 182: 2014 Ананаси. Настанови щодо постачання і контролювання якості. (CODEX STAN 182-1993,  REV. 1-1999, AMD. 1-2005, IDT   )/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Є. Новожилова; Технічний комітет стандартизації "Субтропічне та декоративне рослинництво, озеленення і дизайн". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-06-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України)

Визначення продукції: стандарт застосовують до товарних різновидностей ананасів, вирощених з Ananas comosus  (L.) Merr,  родина Bromtliaceae, що призначені для постачання споживачам у свіжому вигляді, після підготовлення та пакування. Стандарт не розповсюджується на ананаси для промислового перероблення.

ДСТУ 8086: 2015 Бджільництво. Інвентар та пасічні будівлі. Методи та режими дезінфекції/ розробники: Ю.Кіприч,  О.Мусієнко,  Є.Руденко,  Т.Трускова; Ін-т тваринництва УААН. - Вид. офіц. - Увед вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 25 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.25

Сфера застосування: стандарт установлює методи та режими дезінфекції пасічницького інвентаря та пасічних будівель. Стандарт призначений для пасік різних виробничих напрямків, форм власності та підпорядкування.

ДСТУ 8043: 2015 Борошно вапнякове  для сільськогосподарських тварин. Технічні умови/ розробники: О.Бойко,  Л.Єлецька,  В.Проніна; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26826-86 у частині борошна для сільськогосподарських тварин); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Біблиігр.: с. 5

Сфера застосування: стандарт поширюється на вапнякове борошно, яке отримують із вапняків і застосовують для виготовлення комбікормів для сільськогосподарських тварин.

ДСТУ 8039: 2015 Борошно кормове з відходів перероблення птиці. Технічні умови/ розробники: С.Голембівський,  Л.Дєдова,  О.Кальнобродський,  В.Кебко,  І.Корх; Ін-т розведення і генетики тварин  НААН, Біокор-Агро. - Вид офіц. - Увед вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9-10 .

Сфера застосування: стандарт поширюється на кормове борошно, одержане з відходів перероблення птиці, з додаванням як наповнювача до шротів або висівок та призначене для використання як кормової добавки в годівлі сільськогосподарських тварин і птиці та виробництві комбікормів. Стандарт встановлює вимоги щодо сировини, технології виробництва, органолептичних і фізико-хімічних показників, поживності й безпечності борошна кормового. 

ДСТУ 8613: 2016 Добрива зелені (сидерати). Вимоги до сидеральних культур/ Ін-т землеробства НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

Сфера застосування: стандарт поширюється на сидеральні культури, які використовують як зелене добриво, та встановлює загальні вимоги до них.

ДСТУ 7705: 2015 Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять/ розробники: А.Балаєв,  П.Бучек,  М.Дітковська,  В.Забалуєв,  Ю.Кравченко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2016-08-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.14

Сфера застосування: стандарт установлює українські терміни та визначення понять щодо рекультивації земель і споріднених з нею галузей для всіх сфер застосування, зокрема в науковій,в науковій, навчальній, довідковій і методичній літературі, забезпечує термінологічну узгодженість у міжгалузевих і міждержавних науково-технічних, економічних, екологічних та інших зв'язках, забезпечує однозначною термінологією державні та міждержавні соціально-екологічні та науково-технічні програми й законодавство України в галузі охорони природи, екології, меліорації і рекультивації земель, ландшафтознавстві тощо.

ДСТУ 7973: 2015 Кози молочних порід. Методи оцінювання екстер'єру та продуктивності / розробники: Н.Косова,  Л.Паньків,  І.Помітун,  ВПохил; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 11 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10

Сфера застосування: стандарт поширюється на кіз молочних порід і встановлює методи оцінювання екстер'єру та параметрів їхньої продуктивності.

ДСТУ 8167:  2015 Комбікорми для свиней . Технічні умови/ розробники: Б.Газієв,  О.Звєрєв, А.Креньов,  М. Косов,  А. Тищенко; Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 14 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13-14

Сфера застосування: стандарт поширюється на комбікорми для поросят-сисунів віком від 9 до 60 днів, поросят після відлучення віком 2-4 міс., ремонтного молодняку свиней віком 4-8 міс., кнурів-плідників, маток холостих і першого періоду поросності, маток другого періоду поросності і підсисних маток, а також для свиней м'ясної відгодівлі та відгодівлі до жирної кондиції, і встановлює вимоги до якості цих комбікормів залежно від умов утримання свиней.

 

 

 

 

Добавил: CNTB, 31.01.2020, в категорию Аграріям