(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДСТУ № 13 2019 р.

ДСТУ 8298: 2015     Плоди та ядра фундука. Технічні умови/ П. Кондратенко та ін.; Ін-т садівництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 16834-81 та ГОСТ 16835-81); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 8 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7

                                 Сфера застосування: стандарт поширюється на плоди (горіхи) та ядра фундука всіх помологічних сортів, які реалізують у торговельній мережі і використовують для промислової переробки. Стандарт установлює технічні умови для плодів і ядер фундука.

ДСТУ  ISO 2825: 2009        Прянощі та приправи. Метод готування подрібненої  проби для проведення аналізів (ISO 2825: 1981, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Ю. Кожанов,  С. Бут,  О. Бобровник; Технічний  комітет стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна" ЗАТ  "Укркондитер". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 3 с. - (Національний стандарт України)

                                 Сфера застосування: стандарт застосовують для більшості видів прянощів і приправ. Але через велику кількість та різноманіття прянощів і приправ може виникнути необхідність в окремих спеціальних випадках, наприклад, у разі значної твердості або високої вологості, або змінного вмісту олій чи жирів, використовувати модифіковану процедуру або вибрати інший метод, що більше підходить. Будь-яку модифіковану процедуру або альтернативний метод має бути описано в стандарті, що стосується відповідних прянощів та приправ.

ДСТУ  ISO 5529: 2014        Пшениця. Визначання індексу седиментації методом Зелені (ISO 5529: 2014)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Г. Гуменюк,  Н. Проценко. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4251: 2003 та зі скасуванням в Україні ГОСТ 30043-93 (ИСО 5529-78);  чинний від 2015-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 9 с.: табл. - (Національний стандарт України). - БІблІогр.: с.8-9

                                 Сфера застосування: стандарт описує метод, відомий як седиментаційне аналізування методом Зелені для оцінювання якості пшениці визначанням сили борошна. Стандарт застосовують тільки для м'якої пшениці.

ДСТУ  EN 13683: 2014 Садове устатковання. Подрібнювачі /Дробарки приводні.   Вимоги щодо безпеки (EN 13683: 2003 +A 2:2011, IDT + EN 13683: 2003 +A2:2011/AC:2013, IDT )/  пер. і наук.-техн. редагування М. Коцар,  А. Харченко. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ pr EN 13683:2004; чинний від 2015-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 40 с.: іл.. - (Національний стандарт України)

                                 Сфера застосування: стандарт установлює вимоги щодо безпеки та методи їх перевіряння на етапі проектування та конструювання приводних подрібнювачів/дробарок з ручним завантаженням, з джерелом живлення та з вакуумним всмоктувачем (чи без нього), що їх використовують для подрібнювання органічного матеріалу. Стандарт поширюється тільки на подрібнювачі/дробарки, використовувані назовні приміщення в стаціонарному положенні з оператором, який стоїть на землі.

ДСТУ 8596: 2015     Селера молода свіжа. Технічні умови/ І. Гордієнко, Т. Горова, С. Даценко, Г Яровий; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні РСТ УССР 303-89); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 9 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9

                                 Сфера застосування: стандарт поширюється на селеру молоду свіжу з листками, вирощену у відкритому або захищеному грунті, яку заготовляють і постачають для реалізації у свіжому вигляді та для промислового перероблення.

ДСТУ 8319: 2015     Смородина чорна свіжа. Технічні умови/ П. Кондратенко, Л. Левчук, Л. Шевчук; Ін-т садівництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6829-89); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 5 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.4

                                 Сфера застосування: стандарт поширюється на свіжі плоди смородини чорної всіх помологічних сортів, які заготовляють (закуповують) та відвантажують і реалізують у торговельній мережі для споживання у свіжому вигляді.

Добавил: CNTB, 22.09.2019, в категорию Аграріям