(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДСТУ № 11 2019 р.

ДСТУ 2176:2017      Баштанні культури. Терміни та визначення понять/ Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Технічний комітет стандартизації "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал", Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - Вид офіц. - Увед. на заміну ДСТУ 2176-93; чинний від 2018-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.14

                                 Сфера застосування: стандарт унормовує українські терміни та визначення понять стосовно баштанних культур. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних культур, а також у роботах зі стандартизування.

ДСТУ 8325: 2015     Вишня свіжа. Технічні умови/ П. Кондратенко, І. Левчук, Л. Шевчук; Ін-т садівництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21921-76); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 4 с. - (Національний стандарт України)

            ДСТУ 8326: 2015     Груші свіжі середніх і пізніх термінів достигання. Технічні умови/ П. Кондратенко, Л. Левчук, Л. Шевчук; Ін-т садівництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21713-76); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 5 с.: табл. - (Національний стандарт України)

                                 Сфера застосування: стандарт поширюється на груші свіжі середніх і пізніх термінів достигання всіх сортів, які заготовляють після 1 вересня і реалізують у свіжому вигляді у торговельній мережі для споживання.

ДСТУ 8672: 2016     Квасоля продовольча. Технічні умови/ О. Безугла, В. Кириченко, Л. Кобизєва, В. Петренкова; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр'єва, Нац. центр генетичних ресурсів рослин України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в  Україні ГОСТ 7758-75); чинний від 2017-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 13 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13

                                 Сфера застосування: стандарт поширюється на зерно квасолі, яке заготовляють і постачають для промислового перероблення та реалізації в торговельній мережі. Вимоги стандарту обов'язкові для підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів зайнятості, які чинні в Україні.

ДСТУ 8594: 2015     Кукурудза цукрова свіжа (качани). Технічні умови/ В. Гончаренко та ін.; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН, Уманський держ. аграр. ун-т, Технічний комітет "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні РСТ УРСР 297-91); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9

                                 Сфера застосування: стандарт поширюється на кукурудзу цукрову свіжу в качанах молочної та молочно-воскової стиглості, вирощену у відкритому грунті, яку заготовляють і постачають для реалізації у свіжому вигляді та для промислової переробки.

ДСТУ 8614: 2016     Люпин білий харчовий. Технічні умови/ В. Бардаков, А. Бардаков, С. Дерев'янко, Н. Жидок; Чернігівський ін-т агропромислового виробництва УААН. - Вид. офіц. - н Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 7 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.6

                                 Сфера застосування: стандарт поширюється на насіння люпину білого, призначеного для використання в різних галузях харчової промисловості.

 

Добавил: CNTB, 22.09.2019, в категорию Аграріям