(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Методика проведення агрохімічної паспортизації земель  сільськогосподарського призначення : керівний нормативний документ/ за ред. І.П. Яцука,  С.А. Балюка; Ін-т охорони грунтів, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського". - 2-е вид., допов. - К., 2019. - 107 с.: іл. - ISBN 978-617-7185-29-0...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 10.09.2021

Організаційно-економічний механізм відродження і розвитку меліорації в Херсонській області: моногр./ А.Д. Діброва та ін.; за ред.: А.Д. Діброва,  В.Є. Андрієвський ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України, Ін-т розвитку аграрних ринків. - К.: Інтердрук, 2017. - 350 с.: іл. - Бібліогр.: с. 347-357. - ISBN 978-617-7431-08-3...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 10.09.2021

Зомчак, Л.М. Економетричне моделювання функціонування та розвитку аграрного сектору України: моногр./ Л.М. Зомчак, М.В. Негрей; Львівський нац. ун-т імені І. Франка, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - К.: Компринт, 2018. - 255 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-929-873-7...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 10.09.2021

Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних чинників: моногр./ А. І. Любченко та ін. ; за ред. Л. О. Рябовол,  С. П. Полторецькоко. - Умань: Вид. "Сочінський М. М.", 2020. - 140 с.: іл. - Бібліогр.: с.117-139 . - ISBN 978-966-304-334-0...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 10.09.2021

Бабич, А.О. Соя для здоров'я і життя на планеті Земля: моногр./ А.О. Бабич. - К.: Аграрна наука, 1998. - 272 с.: іл. - Бібліогр.: с.241-266 . - ISBN 966-95490-6-Х...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 10.09.2021

Івасюк, Ю. І. Ефективність симбіозу соя-бульбочкові бактерії за використання біологічних препаратів і гербіциду: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07/ Ю. І. Івасюк; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-19 ...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 04.09.2020

Костецький, Я.І. Стратегія формування і розвитку аграрного сектору України: теорія і практика: монографія/ Я.І. Костецький; Тернопільський Національний економічний університет. - Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 356 с. - Бібліогр.: с. 305 -342. - ISBN 978-966-654-444-8...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 04.09.2020

ДСТУ 8099: 2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів смородини/ розробники: Л. Баршабова, В. Гончарук, С. Гаценко, Н. Бельдій, М. Загинайло; Укр. ін-т експертизи сортів рослин. - Вид. офіц. - Увед вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 12 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 31.01.2020

636

Н 34

Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, Вип. 20. №2/ редкол.: І.Я.Коцюмбас,  В.В.Влізло,  О.М.Брезвин,  Д.Войтисяк; НААН України. - Львів, 2019. - 474 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст....

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 31.01.2020

633.1

В 42

Від батька до сина. Життєвий і творчий шлях відомих селекціонерів з кукурудзи Василя Овсійовича Козубенка та Леоніда Васильовича Козубенка / В. В. Кириченко; НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. - 170 с.: фото. - Бібліогр.: с.157-167...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 31.01.2020