(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Мартинюк, А. С. Підвищення ефективності очищення дифузійного соку шляхом удосконалення і карбонізації: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ А. С. Мартинюк; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-18

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 04.09.2020

Зюбровський, А. В. Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці XIX-на початку XXI століття (за матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону) : моногр./ А. В. Зюбровський; НАНУ, Ін-т народознавства. - К.: Наукова думка, 2018. - 192 с. - Покажч. геогр. назв: с. 188-190. - ISBN 978-966-00-1646-0

Категорія: Хліборобна промисловість | Додав: CNTB, 04.09.2020

Економіка харчової промисловості, Том 11. Вип. 1/ Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Одеська національна академія харчових технологій. - К.: Фенікс, 2019. - 120 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст....

Автономный нерегулируемый асинхронный генератор с высоконасыщенной магнитной системой: моногр./ В. В. Ченчевой, Ю. В. Зачепа. - Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2019. - 220 с.: рис. - Библиогр.: с.178-194 . - ISBN 978-617-639-246-0...

Категорія: Загальні питання техніки | Додав: CNTB, 04.09.2020

ДСТУ 4978:2008 Горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані. Аналіз органолептичний. Бокали для дегустації / розробники: С. Олійнічук,  В. Ковальчук,  М. Чехун,  О. Волошина,  С. Олійнічук,  Т. Дубінченко; Технічний комітет "Спиртогорілчані вироби, дріжджі", УкрНДІспиртбіопрод. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 17 с.: рис., табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7 ...

Івасюк, Ю. І. Ефективність симбіозу соя-бульбочкові бактерії за використання біологічних препаратів і гербіциду: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07/ Ю. І. Івасюк; Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-19 ...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 04.09.2020

Костецький, Я.І. Стратегія формування і розвитку аграрного сектору України: теорія і практика: монографія/ Я.І. Костецький; Тернопільський Національний економічний університет. - Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 356 с. - Бібліогр.: с. 305 -342. - ISBN 978-966-654-444-8...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 04.09.2020

ДСТУ 4282:2018      Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови/ Укрпиво (Приватне акціонерне товариство "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод"). - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4282:2004; чинний від 2019-03-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 28 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.27-28 ...

Категорія: Пивоварена промисловість | Додав: CNTB, 04.09.2020

Современные технологии соевой индустрии: материалы III Международной конференции, 20-21 ноября 2019 г., г.Киев/ ИА "Єксперт Агро". - К.: ИА "Єксперт Агро", 2019. - 56 с.: ил....

Категорія: Олійножирова промисловість | Додав: CNTB, 04.09.2020

Аль-Хашімі, Хайдер Мохаммед Тахер  Удосконалення технології м'ясних продуктів з використанням м'яса перепелів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Хайдер Мохаммед Тахер Аль-Хашімі; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-19 ...

Категорія: М'ясна промисловість | Додав: CNTB, 04.09.2020