(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Афтанділянц, Є.Г. Наноматеріалознавство: підруч./ Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г.Лопатько. - Перше вид. - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 550 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.529-549 . -

В підручнику наведені закономірності формування нанооб'єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним відновленням, термічне розкладення, золь-гель технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез...

Категорія: Економіка промисловості (тематичні списки) | Додав: CNTB, 23.11.2019

61

Б28

Батькам - про валеологію: посіб. для батьків старшокласників/ авт. кол.: Т. Бойченко,  Н. Колотій,  Ю. Жеребецький та  ін. - [К.?]: Укр.- канад. проект, 2000. - 152 с: іл. - Бібліогр.: с.151-152...

663(03)

Б40

            Безпека харчування: сучасні проблеми: Посібник-довідник/ А.В. Уклад.: Бабюк, О.В. Макарова, М.С. Рогозинський та ін. - Чернівці: Книги - XXI, 2005. - 454 с.

У посібнику-довіднику викладене широке коло питань, які висвітлюють різні аспекти безпеки харчування: раціонального, збалансованого харчування для різних груп населення в залежності від віку, статі і характеру трудової діяльності, значення окремих поживних речовин і загальні правила харчування.

ДСТУ 4333:2018 Мармелад. Загальні технічні умови/ Технічний комітет  стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна". - Вид. офіц. - Увед. на заміну ДСТУ 4333: 2004; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9-10...

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 22.09.2019

ДСТУ 4253:2003 Борошно пшеничне, Визначання вмісту сирої клейковини механічними засобами (ISO 7495:1990)/ Г. Гуменюк, В. Бурцев, Г. Головатюк; Технічний комітет зі стандартизації "Зернові культури та продукти переробки". - Вид. офіц. - Введ. вперше;  чинний від 2005-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 7 с.: іл. - (Національний стандарт України)...

Категорія: Хліборобна промисловість | Додав: CNTB, 22.09.2019

ДСТУ  ENV 14194: 2014     Продукти харчові. Визначення сакситоксину та DC -сакситоксину в мідіях методом верх з постколонковою дериватизацією (ENV  14194: 2002, IDT)/ пер. і наук.-техн. редагування Л. Горбенко,  Л. Єсіна; ПівденНІРО, Технічний комітет стандартизації "Рибне господарство"(ТК 33). - Вид. офіц.. - Увед. вперше; чинний від 2015-06-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 9 с.: табл. - (Національний стандарт України)...

ДСТУ  ГОСТ 31078:2004   Захист інформації. Випробування програмних засобів на наявність комп'ютерних вірусів. Типова настанова (ГОСТ 31078-2002, IDT)/ ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. -  Увед. вперше; чинний від 2005-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 6 с. - (Національний стандарт України)...

Категорія: Загальні питання техніки | Додав: CNTB, 22.09.2019

ДСТУ  ISO 6882-2002         Спаржа. Настанови щодо транспортування в охолодженому стані (ISO 6882: 1981, IDT)/ пер. з англ. та наук.-техн. редагування О. Гарбуз,  К. Яковенко,  С. Даценко,  Л Мельниченко; Ін-т овочівництва і баштанництва НААН. - Вид. офіц. -  Введ. вперше; чинний від 2003-10-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 3 с. - (Національний стандарт України)...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 22.09.2019

ДСТУ 8298: 2015     Плоди та ядра фундука. Технічні умови/ П. Кондратенко та ін.; Ін-т садівництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 16834-81 та ГОСТ 16835-81); чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 8 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 22.09.2019

ДСТУ 8485: 2015     Насіння ефіроолійних культур. Інспектування сортових посівів/ Н. Богатюк, І. Данилова, О. Мішньов; Ін-т ефіроолійних та лікарських рослин НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 19 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.19...

Категорія: Аграріям | Додав: CNTB, 22.09.2019