(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Кохан, С. Нова редакція Закону України "Про дитяче харчування"/ С. Кохан //Продукты и ингредиенты. - 2016. - №1-2 (январь-февраль). -  С. 11....

Категорія: Загальні питання харчової промисловості (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.09.2021

ДСТУ EN 12355:2015         Устаткування для харчової промисловості. Машини для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12355:2003+А 1:2010, IDT/ В. Горопацький, І. Добровольська, І. Єршова и др.; ДП "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (ДП "НДІ "Система"), ТК стандартизації "Механічні приводи" (ТК 47). - Вид. офіц. - Уведено на заміну ДСТУ EN 12355:2014; чинний від 2016-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 35 с: рис. - (Національний стандарт України)...

Категорія: М'ясна промисловість (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.09.2021

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів: навч.-практ. вид. / уклад. О.В. Павлов. - 2-е вид., доп. - К.: ПрофКнига, 2019. - 342 с. - ISBN 978-617-7762-00-2

Збірник містить 233 рецептури на торти, тістечка, кекси, рулети, здоби, печиво, пряники, вафельні вироби, начинки, глазурі. Збірник належить до технологічних нормативних документів на рівні з чинними ГОСТами, ДСТУ та іншою технологічною документацією; містить єдині вимоги до технологічних процесів, готової продукції масового виготовлення, а також норми витрат сировини на вироблену продукцію....

Кораблев, И. Медоварение и медофруктовое виноделие/ И. Кораблев. - М.; Л.: Сельхозгиз, 1930. - 63 с.: рис., табл.. - (Научно-популярная сел.-хоз. б-ка)

В предлагаемой книге автор знакомит читателей с технологией приготовления напитков из меда без больших затрат на оборудование. Описаны различные типы медовых напитков....

Сборник норм расхода сырья и материалов по производству детских, диетических консервов, сушеных фруктов и овощей, быстрозамороженных продуктов, Ч.III/ Госагропром, Укрплодоовощпром, Киев. фил. проектно-конструкторского технологического института Крымского НПО "Плодмашпроект". - Киев, 1991. - 241 с...

 Нові технічні рішення в проектуванні обладнання для теплової обробки харчової сировини: моногр./ за заг.ред. О.І. Черевка, В.М. Михайлова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ

Ч. 3: Підвищення ефективності теплового обладнання з інфрачервоним нагріванням. - 2012. - 129 с.: іл. - Бібліогр.: с.127-129 ...

Інтенсифікація тепло-масообмінних процесів в харчових технологіях: монографія/ під. ред. д-ра техн. наук, проф. А.І. Соколенка; М-во освіти і науки, молоді та спорту  України. - К.: Фенікс, 2011. - 536 с: рис. - Бібліогр.: с.526-529

В монографії представлено теоретичне підгрунтя способів інтенсифікації тепло-масообмінних процесів в рідинних, газорідинних системах і системах з додаванням твердої фази на основі створення і підтримання перехідних процесів....

Категорія: Тара та упаковка (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.09.2021

Мартинюк, А. С. Підвищення ефективності очищення дифузійного соку шляхом удосконалення і карбонізації: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.05/ А. С. Мартинюк; НУХТ. - К.: НУХТ, 2017. - 21 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-18

Дисертація присвячена удосконаленню технології очищення дифузійного соку карбонатом кальцію. Встановлено тенденцію вилучення забарвлених речовин за умов періодичної карбонізації. Описано результати досліджень впливу температури і витрат вапна на утворення та руйнування комплексних сполук. Вперше виведено рівняння швидкості очищення соку карбонатом кальцію на основі вивчення механізму адсорбції несахарозних речовин та проведених експериментальних досліджень....

Категорія: Цукрова промисловість | Додав: CNTB, 10.09.2021

Борошно стародавніх пшениць, продукти переробки круп'яних культур та шроти у технології хліба: моногр./ В.І. Дробот, Л.А. Михонік, А.Б. Семенова, Н.О. Фалендиш; за ред. В.І. Дробот; НУХТ. - К.: ПрофКнига, 2018. - 188 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-97641-4-0...

Категорія: Хліборобна промисловість | Додав: CNTB, 10.09.2021

Бабич, А.О.

Соя для здоров'я і життя на планеті Земля: моногр./ А.О. Бабич. - К.: Аграрна наука, 1998. - 272 с.: іл. - Бібліогр.: с.241-266 . - ISBN 966-95490-6-Х

У монографії показано історію стратегічної культури сої, її важливе місце в світовому землеробстві, вимоги до умов вирощування, сучасні технології виробництва і переробки, нові напрями використання в харчуванні людини, унікальні цілющі властивості, новітні підходи використання для профілактики і лікування важких і хронічних хвороб. Подано рекомендації з використання сої в годівлі тварин і птиці. Описано формування світового ринку сої і продуктів її переробки....