(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

664.3

В48

Вінницький олійножировий комбінат. 55 років/ упоряд.: Т.М. Прилипчук, ред. колегія: Я.П. Белінський,  Ю.В. Вербовець. - Вінниця: Книга-Вега, 2012. - 400 с.: іл.

У книзі висвітлений 55-річний шлях одного з найвідоміших на Вінничині підприємств - олійножирового комбінату. У виданні використано багато світлин, зокрема і тих, які стали історичними. Подаються спогади і розповіді працівників комбінату, описані події та факти, які донині формують біографію колективу...

Категорія: Олійножирова промисловість (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.01.2022

663

Г37

Герасимова, В.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учеб. для студентов вузов/ В.А. Герасимова, Е.С. Белокурова, А.А. Вытовтов. - М.; СПб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов н/Д; Екатеринбург; Самара; Новосибирск; К.; Харьков; Минск: Питер, 2005. - 397 с.: цв.ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 393 - 396

Учебник написан с учетом специфики подготовки студентов торговых вузов. В отдельных главах рассмотрены химический состав и пищевая ценность, классификация, влияние технологии на формирование потребительских свойств вкусовых товаров, характеристика отдельных групп и видов товаров, фальсификация и способы ее обнаружения, экспертиза качества, маркировка и хранение...

637.1 ДФ

Г84

Гріммер, В. Хемія і фізіологія молока із вступом проф. Цітцшмана "Будова й функція молочної залози": [підруч. для зоотех. вишів]/ В. Гріммер . - Харків: Держсільгоспвидав, 1933. - 276 с.: рис., табл.. - Пер. з другого нім. вид.

Автор книги охоплює не тільки хімію і фізіологію молока, а також приділяє увагу й питанням мікробіології молока, дає короткий огляд, що характеризує молоко, як харчовий продукт. Також  дається докладний огляд будови й функції молочної залози,щоб дати хімікам -харчовикам глибший погляд на її природу і властивості.

 

 

636

В39

Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування: наук.-практ. журн., №4/ Харківська держ. зоовет. акад.. - Харків, 2019. - 200 с.: іл.

Опубліковані статті, що висвітлюють різні аспекти наукових досліджень та клінічних випадків з актуальних питань ветеринарної медицини, технології тваринництва, менеджменту та маркетингу у ветеринарній медицині, тваринництві та природокористування....

Категорія: Аграріям (тематичні списки) | Додав: CNTB, 19.11.2021

Кохан, С. Нова редакція Закону України "Про дитяче харчування"/ С. Кохан //Продукты и ингредиенты. - 2016. - №1-2 (январь-февраль). -  С. 11....

ДСТУ EN 12355:2015         Устаткування для харчової промисловості. Машини для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12355:2003+А 1:2010, IDT/ В. Горопацький, І. Добровольська, І. Єршова и др.; ДП "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (ДП "НДІ "Система"), ТК стандартизації "Механічні приводи" (ТК 47). - Вид. офіц. - Уведено на заміну ДСТУ EN 12355:2014; чинний від 2016-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 35 с: рис. - (Національний стандарт України)...

Категорія: М'ясна промисловість (тематичні списки) | Додав: CNTB, 10.09.2021

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів: навч.-практ. вид. / уклад. О.В. Павлов. - 2-е вид., доп. - К.: ПрофКнига, 2019. - 342 с. - ISBN 978-617-7762-00-2

Збірник містить 233 рецептури на торти, тістечка, кекси, рулети, здоби, печиво, пряники, вафельні вироби, начинки, глазурі. Збірник належить до технологічних нормативних документів на рівні з чинними ГОСТами, ДСТУ та іншою технологічною документацією; містить єдині вимоги до технологічних процесів, готової продукції масового виготовлення, а також норми витрат сировини на вироблену продукцію....

Кораблев, И. Медоварение и медофруктовое виноделие/ И. Кораблев. - М.; Л.: Сельхозгиз, 1930. - 63 с.: рис., табл.. - (Научно-популярная сел.-хоз. б-ка)

В предлагаемой книге автор знакомит читателей с технологией приготовления напитков из меда без больших затрат на оборудование. Описаны различные типы медовых напитков....

Сборник норм расхода сырья и материалов по производству детских, диетических консервов, сушеных фруктов и овощей, быстрозамороженных продуктов, Ч.III/ Госагропром, Укрплодоовощпром, Киев. фил. проектно-конструкторского технологического института Крымского НПО "Плодмашпроект". - Киев, 1991. - 241 с...

 Нові технічні рішення в проектуванні обладнання для теплової обробки харчової сировини: моногр./ за заг.ред. О.І. Черевка, В.М. Михайлова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ

Ч. 3: Підвищення ефективності теплового обладнання з інфрачервоним нагріванням. - 2012. - 129 с.: іл. - Бібліогр.: с.127-129 ...