(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

З нових надходжень

Атлас болезней и вредителей винограда/ Н.В. Алейникова, Е.С. Галкина, Я.Э. Радионовская, В.В. Воеводин. - К.: Олби-Инк, 2016. - 215 с.: ил. - Библиогр.: с. 180-182

 Авт. на обл. не указаны

Атлас составлен по материалам исследований Национального института винограда и вина "Магарач". Приведены сведения о распространении, вредоносности, симптомах поражения, биологии возбудителей болезней и вредителей винограда в условиях Юга Украины, а также рекомендации по защитным мероприятиям. Описаны биоэкологические особенности развития вредных организмов в современных условиях, в том числе фитоплазмозов и представителей цикадовых.

 

 

 

Винахідники України  - еліта держави. Винаходи та інновації, Вип. 4/ упоряд. М. Серб. - К.: ВЦ "Логос Україна", 2016. - 148 с.: іл. - ISBN 978-966-1581-22-8

Четвертий том довідника містить цікаву та важливу інформацію про винахідницьку галузь України - основні етапи розвитку Державної системи правової охорони інтелектуальної власності України, патентних повірених та агентства, навчальні та наукові заклади й установи, а також підприємства - новатори держави. 

 

Винахідники України - еліта держави. Винаходи та інновації, Том 5/ упоряд. М. Серб. - К.: ВЦ "Логос Україна", 2018. - 156 с.: іл. - ISBN 978-966-1581-32-5

Довідково-іміджеве видання подає відомості про винаходи українських вчених, інженерів у різних сферах людської життєдіяльності, зокрема, таких як медицина, будівництво, архітектура, машинобудування, хімічна й нафтогазова галузі, харчова промисловість та сільське господарство.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні, очікуване у 2018 році/ Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, О.Ю. Грищенко, Ю.В. Волосюк; за ред. Ю.О. Лупенко,  В.Я. Месель-Веселяк; ННЦ "Ін-т аграрної економіки". - К.: ННЦ "ІАЕ", 2018. - 26 с.: табл.

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

 

 

 

 

 

 

 

Криворучко , С.В.   Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів: моногр./ С.В. Криворучно . - К.: ЛАТ плюс К, 2018. - 464 с.: іл. - ISBN 978-617-7061-47-1

У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності, методологічні та філософські принципи організації та вдосконалення бізнесу. Викладені всі основні складові успішного бізнесу. 

 

 

 

 

 

 

Літогенез осадових комплексів океану Тетіс. Карпато-Чорноморський сегмент: моногр./ Ю.М. Сеньковський, К.Г. Григорчук, Ю.В. Колтун; НААН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. - К.: Наукова думка, 2018. - 159 с.: іл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с.139-153 . - ISBN 978-966-00-1625-5

У монографії розглянуто фундаментальну проблему сучасної геології:формування та еволюція осадових комплексів давніх континентальних окраїн, визначення ролі у цих процесах різних факторів літогенезу. Створено серію карт геолого-палеоокеанографічних карт обстановок седиментації та виділено осадові асоціації для окремих епох пізнього мезозою та кайнозою Карпато-Чорноморської континентальної окраїни Тетісу.

 

 

Добавил: CNTB, 17.02.2019, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 10 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0