(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Вода та водоочисні технології

663.6

В62

Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів: Всеукр. наук.-практ. конф., м.Харків, 16-17 травня 2013 р.: [тези доп.] / редкол.: О.І. Черевко; М-во освіти і науки України, Харківська обл. держадміністрація, ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ, 2013. - 129 с.: іл.

Збірник містить тези доповідей з проблем води в харчових продуктах. Розглянуто питання з напрямів: вода як системний компонент харчових продуктів та сировини; фізико-хімічні властивості водних колоїдних систем; водопідготовка та експертиза якості води для харчових виробництв; проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини.

 

 

50

Р69

Романенко В.Д. Основи гідро екології: підручник/ В.Д.Романенко. – К.: Обереги, 2001. – 728 с., іл. – Бібліогр.: С.702-711. – (Сер. Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень).

В підручнику розглядаються склад і особливості функціонування водних екосистем, їх живе населення та фізико-хімічні фактори, які визначають якість води та біопродуктивність водойм різного типу.

 

 

 

 

 

663.6

Р98

Рябчиков, Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования/ Б.Е. Рябчиков. - М.: ДеЛи принт, 2004. - 304 с.: ил, табл. - Библиогр.: с. 279-297.

Проблема очистки воды, используемой для бытовых и промышленных целей, от различных загрязнений имеет огромное значение. С одной стороны постоянно повышаются требования к качеству воды, особенно в промышленности и энергетике, а с другой - происходит прогрессирующее загрязнение водных источников, затрудняющее работу существующих систем очистки.

 

 

 

663.6

З-93

Зуев, Е.Т. Питьевая и минеральная вода: Требования мировых и европейских стандартов к качеству и безопасности/ Е.Т. Зуев, Г.С. Фомин. - М.: Протектор, 2003. - 319 с: табл. - Библиогр.: с. 309-310. - (Б-ка журнала "Питьевая вода")

В настоящем издании впервые даны вместе требования международных стандартов Codex Alimentarius и Директив Европейского Союза к питьевой и минеральной воде. Книга дополнена сведениями о требованиях к качеству и безопасности питьевой и минеральной воде.

 

 

 

 

50

Н 35

Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води: затв. Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1997 року. - К.: Укрводприрода, 1997. - 92 с.

Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води спрямована на реалізацію державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки у басейні Дніпра.

 

 

 

 

Добавил: CNTB, 31.03.2019, в категорию Віртуальні виставки
Просмотров: 9 | Загрузок нет | Рейтинг: 5.0